Έντυπη Έκδοση

Ελλάδα

Ελεύθερο βήμα

 • «Στηρίζουμε την έρευνα»

  Ο καθηγητής Φίλιππος Τσαλίδης, γενικός γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας, απαντά με επιστολή του στα άρθρα τριών ερευνητών που δημοσιεύθηκαν στους «Διαλόγους» της «Κ.Ε.» στο φύλλο της 12ης Ιουλίου 2009.

  «Διάβασα με πολλή προσοχή τα άρθρα: α) της αναπληρώτριας διευθύντριας του Ινστιτούτου Πολιτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) Ιωάννας Τσίγγανου, β) του διευθυντή του Ινστιτούτουυ Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) Φραγκίσκου Κολίση και γ) της διευθύντριας Ερευνών του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας του ΕΙΕ Μαρίας Μίχα-Σκρέττα, που δημοσιεύθηκαν στην "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία" (12/7/2009), στην ενότητα "Διάλογοι".

  1 Σε ό,τι αφορά το άρθρο της κ. Τσίγγανου, πρόκειται για ένα επιστημονικό άρθρο πλούσιο σε έννοιες, που απεικονίζει ιστορικά και με συνοχή το τοπίο της κοινωνικής έρευνας στη χώρα μας. Ομως, δεν κατανοώ την ακροτελεύτια παράγραφο:

  "Ολη αυτή η πλούσια κληρονομιά δεν είναι σε καμία περίπτωση εκποιήσιμη ούτε αναλώσιμη στο πλαίσιο μιας απαξιωτικής και σαρωτικής αντίληψης εξαφάνισης της συμβολής των ερευνητικών επιτευγμάτων που προαναφέρθηκαν για την απόκτηση κοινωνικής αυτογνωσίας".

  Με την αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας, που γίνεται αφού προηγήθηκαν αξιολογήσεις των ερευνητικών κέντρων και διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνας και Τεχνολογίας, επιχειρούνται δομικές αλλαγές, με θεματοκεντρική προσέγγιση, που στοχεύουν στο να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα για τα ερευνητικά κέντρα και τη χώρα, χωρίς να θίγονται οι ερευνητές, ούτε το καθεστώς λειτουργίας τους, πολύ δε περισσότερο χωρίς να "εκποιείται" ούτε να "αναλώνεται" η "πλούσια κληρονομιά" έρευνας.

  2 Σε ό,τι αφορά το άρθρο του κ. Κολίση, οι φόβοι του ότι με τις "επαπειλούμενες συγχωνεύσεις οδηγούμαστε σε ένα μονομερή προσανατολισμό στη βιολογική έρευνα στην Αττική προς τη βιοϊατρική κατεύθυνση, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη διασύνδεσή της σχεδόν αποκλειστικά με τις φαρμακοβιομηχανίες", ότι "σε περίπτωση υλοποίησής τους, θα οδηγήσουν στο μαρασμό και την απαξίωση όχι μόνο ένα σημαντικό αριθμό ερευνητών, αλλά και ολόκληρους κλάδους της βιολογικής έρευνας" και ότι "δημιουργεί ερωτήματα η επιλογή της διάλυσης δύο μεγάλων και με μακρά παράδοση Ινστιτούτων, με συνολικά 40 ερευνητές, προκειμένου να απορροφηθούν από νεοπαγή Ινστιτούτα που το δυναμικό τους κινείται μεταξύ ενός και πέντε ερευνητών", είναι εντελώς αβάσιμοι.

  Είναι προφανές ότι δεν οδηγούμαστε σε μονομερή προσανατολισμό της βιολογικής έρευνας στην Αττική, αφού το ερευνητικό έργο των 40 ερευνητών δεν μπορεί να εκμηδενιστεί από εκείνο του "ενός και πέντε ερευνητών". Αντιθέτως, η συνένωση Ινστιτούτων θα πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες "συνεργατικής έρευνας με μακροχρόνιο ορίζοντα και με σκοπό αφενός την αριστεία και αφετέρου τη λειτουργική ενοποίηση του αντίστοιχου ερευνητικού χώρου", όπως επιθυμεί ο κ. Κολίσης.

  3 Σε ό,τι αφορά το άρθρο της κ. Μίχα, αυτό περιγράφει με αρκετές λεπτομέρειες διάφορα τεχνικά προβλήματα που θα προκύψουν από τη μεταφορά του Ινστιτούτου Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας στο Κέντρο Φλέμιγκ. Τα προβλήματα, όμως, αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο προγραμματισμό και τη διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων και, φυσικά, αυτό θα γίνει στην ώρα του.

  Η βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει την έρευνα (ασφαλώς και τη βιολογική και την κοινωνική έρευνα) προκύπτει μεταξύ των άλλων και από την αύξηση των δαπανών για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 έχουν δεσμευτεί 1,6 δισ. ευρώ για ανάλογες δράσεις και εξειδίκευση ανθρωπίνου ερευνητικού δυναμικού, ποσό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το Γ' ΚΠΣ.

  4 Στηρίζουμε την έρευνα. Αυξάνουμε τη χρηματοδότησή της. Εκσυγχρονίζουμε το εθνικό ερευνητικό σύστημα της χώρας. Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας θα δικαιώσουν τις προσδοκίες όλων μας».

 • ΑΕΙ είναι και τα ΤΕΙ

  Η Χαρά Αθανασάκη-Μιχαηλίδου, καθηγήτρια, πρώην πρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή:

  Η δύναμη της συνήθειας και η επιμονή ορισμένων διαιωνίζουν τη χρήση της λανθασμένης ορολογίας «ΑΕΙ και ΤΕΙ». Στα ΑΕΙ περιλαμβάνονται τα ΤΕΙ. Είναι σαν να χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως «άνθρωποι και γυναίκες» ή «λουλούδια και τριαντάφυλλα», που προφανώς δεν είναι ακριβείς.

  Τα ΤΕΙ ανήκουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση από το 2001 με το νόμο 2916. Ρητά ονομάζονται ΑΕΙ π.χ. στον ν. 3549/2007 όπου στο άρθρο 2, «Διάρθρωση των ΑΕΙ», αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

  «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης».

  Η (σωστή) ονομασία των ΤΕΙ ως ΑΕΙ δεν είναι μια στείρα τυπικότητα. Η ειδοποιός διαφορά της Ανώτατης Εκπαίδευσης από τις άλλες βαθμίδες είναι η έρευνα.

  Η ταύτιση των πανεπιστημίων με τα ΑΕΙ και ο αποκλεισμός των ΤΕΙ από την Α.Ε. επιτρέπει τη διατύπωση απόψεων όπως, αυτή που πρόσφατα διαβάσαμε. «Οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα μεν πανεπιστήμια έχουν ως στόχο την επιστημονική έρευνα με παραγωγή νέας γνώσης και την εκπαίδευση επιστημόνων, τα δε ΤΕΙ έχουν ως στόχο την εκπαίδευση τεχνολόγων και τεχνιτών» (sic) από τους πρυτάνεις των πολυτεχνείων και κοσμήτορες των πολυτεχνικών σχολών. Αποκρύπτεται ότι στα ΤΕΙ και διεξάγεται έρευνα και συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή τους. Παραθέτω:

  Νόμος 3549/2007 στο άρθρο 1 «Αποστολή των ΑΕΙ», μεταξύ των άλλων: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που έχουν ως αποστολή: α) Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες και τον πολιτισμό».

  Υπάρχει σειρά άλλων νομοθετημάτων με παρόμοιο περιεχόμενο, όπως ο νόμος 3404/2005 περί «ρύθμισης θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της Α.Ε.», ο νόμος 3374/2005 περί «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», ο νόμος 3653/2008 περί του «θεσμικού πλαισίου έρευνας και τεχνολογίας» και ο νόμος 3685/2008 περί του «θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές».

  Περιορίζομαι στο νομικό μέρος. Στη διάθεσή σας για παρουσίαση του πολύ σημαντικού ερευνητικού έργου που επιτελείται στα ΤΕΙ, όπως τεκμηριώνεται από τα διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα από τα οποία χρηματοδοτείται αλλά και από τις πρώτες αξιολογήσεις τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 • Συνδικαλιστική παρέμβαση για τη «Sunlight»

  Από τη νομική εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μετάλλου (ΠΟΕΜ) Μαρία Σταυρίδου λάβαμε επιστολή στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνει:

  «Με κατάπληξη αν όχι με οργή διαβάσαμε το άρθρο σας της 31ης Μαΐου 2009, σελ. 46, όπου γίνεται αναφορά σχετικά με καταγγελίες εργαζομένων στο εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών, που εδρεύει στην Ξάνθη με την επωνυμία Συστήματα Sunlight ΑΕΒΕ.

  Η επιλεκτική καταγραφή των δηλώσεών μας αναιρεί την ουσία αυτών, αφού ούτε το ακριβές περιεχόμενό τους συνάγεται ούτε και ο πυρήνας τους. Σας αποστέλλω ξανά το πλήρες δήθεν προς δημοσίευση άρθρο:

  Η παρέμβαση της ΓΣΕΕ και της ΠΟΕΜ: "Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του Γρηγοριάδη έγινε παράνομα και καταχρηστικά, διότι απαγορεύεται η απόλυση εργαζόμενου λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους δ.σ. Σωματείου, δεν τηρήθηκε ως όφειλε η προβλεπόμενη από τον νόμο ειδική διαδικασία ως προστατευόμενο μέλος ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών, η εταιρεία μέσω των νομίμων εκπροσώπων της τελούσε εν γνώσει της προστατευόμενης συνδικαλιστικής του ιδιότητας, δεδομένου ότι ο ίδιος παρότρυνε συναδέλφους του προς εγγραφή νέων μελών του νεοϊδρυθέντος Σωματείου Μετάλλου Νομού Ξάνθης, αλλά και λόγω της ανάπτυξης εκ μέρους του έντονης συνδικαλιστικής δράσης εντός του χώρου της επιχείρησης, αφού αφενός ενημέρωνε ο ίδιος τους συναδέλφους του για τα προβλήματα υγείας που υπήρχαν σχετικά με τον μόλυβδο, και αφετέρου αναπτύσσοντας την πρόθεση να δημιουργήσει επιχειρησιακό σωματείο, δηλαδή σωματείο εντός των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, αφού μάζευε υπογραφές από εργαζόμενους συναδέλφους του"».

  Το σχόλιο της «Κ.Ε.»

  Είναι δική μας η κατάπληξη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε το ρεπορτάζ μας -το οποίο, μάλιστα, έγινε ύστερα από ειδική αποστολή της εφημερίδας μας στην Ξάνθη προκειμένου να αναδειχθεί το εκεί πρόβλημα. Πολύ περισσότερο, κυρία Σταυρίδου, όταν σ' αυτό φιλοξενούνται και δικές σας δηλώσεις όπως και δηλώσεις των ίδιων των εργαζομένων. Οσο για το «προς δημοσίευση άρθρο», είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσε να δημοσιευτεί αυτούσιο, όπως ακριβώς το υπαγορεύετε (με δική σας σύνταξη) και σήμερα. Οχι μόνο γιατί η ουσία του προκύπτει από την ίδια την έρευνά μας, αλλά και γιατί για λόγους αρχής η «Κ.Ε.» δεν δημοσιεύει υπαγορευμένα «άρθρα», απ' όπου κι αν προέρχονται.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Νέα γρίπη
Οι ψύχραιμοι, οι πανικόβλητοι, οι σκεπτικοί
«Ενισχύσεις στα νοσοκομεία»
Ελπίδες για εμβόλιο τον Οκτώβριο
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
Μισθοί «πολυεθνικής» στον ΟΣΚ
Μιχάλης Χριστοφοράκος
Επιστροφή του ασώτου
Εκκλησία της Ελλάδος
Σε ρυθμό «Αλληλεγγύης»
Άλλες ειδήσεις
Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών