Έντυπη Έκδοση

ΙΣΧΥΡΟ ΤΟ ΣΟΚ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Βαρύς ο πέλεκυς του μόνιμου χαρατσιού

Αφαίμαξη 3,5 δισ. από το κράτος σε όσους έχουν από διαμέρισμα μέχρι μαντρί. Ο φόρος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα καταβάλλεται σε δόσεις, χωρίς όμως ακόμα να έχει καθοριστεί ο αριθμός τους. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποφασίσει να πληρώσει εφάπαξ το φόρο προβλέπεται έκπτωση μόλις 1,5%

Μόνιμο γίνεται πλέον το χαράτσι στα ακίνητα, που ξεκίνησε ως έκτακτο μέτρο και τελικά με το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων θεσπίζεται ως επιβάρυνση διαρκείας και θα προκαλέσει ισχυρό σοκ σε όλους ανεξαιρέτως τους ιδιοκτήτες, καθώς θα επιβληθεί στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Τα 3,5 δισ. ευρώ, που θέλει να μαζέψει στο δημόσιο ταμείο το υπουργείο Οικονομικών, θα του τα φέρουν όσοι έχουν στην ιδιοκτησία τους διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες, οικόπεδα, επαγγελματικά - βιοτεχνικά - βιομηχανικά κτήρια, μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, ημιτελή κτίσματα, χωράφια, θέση πάρκινγκ, πιλοτές, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους, αυθαίρετα κτίσματα, μαντριά, πτηνοτροφεία, στάνες, κοτέτσια, γεωργικές αποθήκες, δασικές εκτάσεις.

Εως 22,5 ευρώ/τ.μ.

Ο νέος φόρος θα κυμαίνεται από 2,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για τα φτηνότερα ακίνητα έως και 22,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για νεόδμητα ακίνητα τετραετίας άνω του 6ου ορόφου.

Για τα εντός σχεδίου οικόπεδα ο φόρος θα ξεκινά από 0,02 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και θα κλιμακώνεται έως τα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ ο φόρος για τα αγροτεμάχια θα ξεκινά από 1,5 ευρώ το στρέμμα και μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 75 ευρώ το στρέμμα εάν σε αυτό υπάρχει κτίσμα.

Ο φόρος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, θα καταβάλλεται σε δόσεις, χωρίς όμως ακόμα να έχει καθοριστεί ο αριθμός τους. Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος πληρώσει εφάπαξ το φόρο προβλέπεται έκπτωση 1,5%.

Ο ΕΝΦΑ θα επιβληθεί από την 1.1.2014 σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ακίνητη περιουσία, χωρίς να προβλέπεται αφορολόγητο όριο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται ως εξής:

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο ΕΝΦΑ για τις κατοικίες θα υπολογίζεται με κλίμακα 20 συντελεστών, ανάλογα με την τιμή ζώνης του ακινήτου. Ο τελικός φόρος όμως θα προκύπτει μετά τον πολλαπλασιασμό των συντελεστών βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ακινήτου. Οι συντελεστές αυτοί είναι:

* Βασικός συντελεστής.

* Το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων της κατοικίας.

* Συντελεστής παλαιότητας.

* Συντελεστής ορόφου.

* Συντελεστής πρόσοψης.

* Συντελεστής μονοκατοικίας.

* Συντελεστής βοηθητικών χώρων (εάν υπάρχουν).

* Ειδικός συντελεστής εάν το κτίσμα είναι ημιτελές.

ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Η κλίμακα των οικοπέδων εντός σχεδίου περιλαμβάνει 25 κλιμάκια που ξεκινούν από 0,02 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και φτάνουν έως τα 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ή αλλιώς από 20 ευρώ έως 30.000 ευρώ το στρέμμα.

Ο υπολογισμός του φόρου προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων επί το συντελεστή φόρου (μοναδιαία αξία του οικοπέδου). Η Μοναδιαία Αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του. Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου επί τη συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου, το συντελεστή πρόσοψης και την επιφάνεια του οικοπέδου.

Εάν εντός του οικοπέδου υπάρχει ακίνητο, φορολογείται η επιφάνεια που προκύπτει ως υπόλοιπο από τη μη χρήση του συντελεστή δόμησης. Ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει φόρο μόνο για την επιφάνεια του οικοπέδου όπου δεν έχει υπάρχει κτίσμα. Ωστόσο, αν το υπόλοιπο της συνολικής επιφάνειας του οικοπέδου δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο τελικός φόρος θα είναι μειωμένος κατά 25%.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Βαρύς θα πέσει ο πέλεκυς στους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν πλήρωναν καθόλου φόρο. Μεγάλοι χαμένοι όσοι εντός των αγροτεμαχίων έχουν οποιοδήποτε κτίσμα, όπως κοτέτσι, αποθήκη, μαντρί κ.ά. Μόνη εξαίρεση από τον πενταπλασιασμό του φόρου, αν το κτίσμα εντός του αγροτεμαχίου είναι η μοναδική κατοικία, έως 150 τ.μ.

Αναλυτικά για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ο φόρος προκύπτει από το Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 1,5 ευρώ το στρέμμα (0,0015 ευρώ ανά τ.μ.) σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές:

* Συντελεστής Θέσης (ΣΘ), που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο.

* Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ) .

* Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ).

* Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ).

Δεν τη γλιτώνουν ούτε οι πολύτεκνοι

Από το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων εξαιρούνται μόνο πολύτεκνες οικογένειες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αντίθετα, αν έχουν δύο παιδιά θα κληθούν να πληρώσουν το 50% του φόρου. Ωστόσο, η απαλλαγή ή η έκπτωση δεν ισχύει αν ο φορολογούμενος έχει χρέη προς το Δημόσιο! Συγκεκριμένα:

Χορηγείται έκπτωση 50% στο φορολογούμενο, τη σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας, αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία πληρωμής της συνολικής οφειλής.

Η έκπτωση προβλέπεται μόνο εφ' όσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

* Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για κτίσματα, ή τα 500 τετραγωνικά μέτρα προκειμένου για οικόπεδα, ή τα 6.000 τετραγωνικά μέτρα, προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού.

* Ο φορολογούμενος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

* Η έκπτωση ανέρχεται σε ποσοστό 100%, εφ' όσον πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομικών
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
Ακίνητα & κτηματαγορά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Σχετικά θέματα: ΦΑΠ
Φόρος με... αναστολή στις επιχειρήσεις
Για το ίδιο θέμα
Νέα success... μέτρα, με άλλα λόγια
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Συγκοινωνίες
Συρρικνώνουν τις συγκοινωνίες
Τράπεζες
«Μπείτε στις τράπεζες»
ΦΑΠ
Βαρύς ο πέλεκυς του μόνιμου χαρατσιού
Φόρος με... αναστολή στις επιχειρήσεις
Βιομηχανία
Ποδαρικό βιομηχανίας νανοηλεκτρικών
Αττικό Μετρό
Κίτρινη κάρτα της Ε.Ε. στο Μετρό Θεσσαλονίκης
Ολυμπιακή
Σε διαθεσιμότητα 249 πιλότοι και μηχανικοί της Ο.Α.
Ανάπτυξη
Υποσχέσεις εκ Παρισίων στον Κ. Χατζηδάκη