Έντυπη Έκδοση

Φόρος με... αναστολή στις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται αναστολή πληρωμής του φόρου ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος δέκα ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

* Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου.

*Ο συνολικός κύκλος εργασιών έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος.

*Δεν υπάρχουν ή δεν ευθύνεται για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Σχετικά θέματα: ΦΑΠ
Βαρύς ο πέλεκυς του μόνιμου χαρατσιού
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Συγκοινωνίες
Συρρικνώνουν τις συγκοινωνίες
Τράπεζες
«Μπείτε στις τράπεζες»
ΦΑΠ
Βαρύς ο πέλεκυς του μόνιμου χαρατσιού
Φόρος με... αναστολή στις επιχειρήσεις
Βιομηχανία
Ποδαρικό βιομηχανίας νανοηλεκτρικών
Αττικό Μετρό
Κίτρινη κάρτα της Ε.Ε. στο Μετρό Θεσσαλονίκης
Ολυμπιακή
Σε διαθεσιμότητα 249 πιλότοι και μηχανικοί της Ο.Α.
Ανάπτυξη
Υποσχέσεις εκ Παρισίων στον Κ. Χατζηδάκη