Έντυπη Έκδοση

Τέλος εποχής για τα δημόσια έργα

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ

Αλλάζει ακόμη και η επίσημη ονομασία των δημόσιων έργων, αφού στο εξής θα λέγονται αναπτυξιακά - επενδυτικά έργα, ως επακόλουθο της αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησής τους, σύμφωνα με τις νέες στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αλλάζει  και το σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης των έργων Αλλάζει και το σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης των έργων Η αρχή γίνεται με το νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, που προωθεί ο υπουργός Ανάπτυξης και Υποδομών, Κωστής Χατζηδάκης, τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Το νέο νομοσχέδιο θα δίνει το έναυσμα περαιτέρω συρρίκνωσης, μέχρι και την πλήρη κατάργηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς οι δημόσιες υποδομές θα προωθούνται στο εγγύς μέλλον σχεδόν αποκλειστικά ως ιδιωτικές επενδύσεις.

Στο ίδιο νομοσχέδιο, έπειτα από διάλογο που οργάνωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Στ. Καλογιάννης, και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εργων, Στράτος Σιμόπουλος, με τους φορείς του τεχνικού κόσμου και των εργοληπτικών οργανώσεων, θα προωθηθούν νέες ρυθμίσεις, που αλλάζουν όχι στο σύνολό του αλλά σε κομβικά σημεία το σύστημα δημοπράτησης και ανάθεσης των έργων.

Οι στόχοι

Στράτος Σιμόπουλος  Κώστας Σαββίδης Στράτος Σιμόπουλος Κώστας Σαββίδης Στόχος των νέων ρυθμίσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, είναι να περιοριστούν οι γραφειοκρατικές και διοικητικές εμπλοκές στην προώθηση των έργων, που ακόμη και μέσα στις συνθήκες της κρίσης και της βαθιάς ύφεσης του κατασκευαστικού τομέα εξακολουθούν να παράγουν εστίες διαφθοράς, καθυστερήσεις στην προώθηση των έργων και χαμηλή απορρόφηση πόρων από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να αμβλυνθούν εξοντωτικές ρυθμίσεις του παρελθόντος για τις ετοιμόρροπες πλέον μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, κυρίως στα πεδία των υψηλών εκπτώσεων.

Παράλληλα μπαίνουν φραγμοί και προβλέπονται οικονομικά αντικίνητρα για τις εξοντωτικές ενστάσεις μεταξύ των υποψήφιων εργολάβων, που πέφτουν βροχή σε σχεδόν όλους τους διαγωνισμούς, ώστε να θεωρείται ότι γίνεται υπερβολική χρήση τους και εμποδίζεται η ομαλή προώθηση των έργων.

Οι τρεις βασικές αλλαγές της νομοθεσίας των δημόσιων έργων στην τελική μορφή τους, όπως δήλωσε ο Σ. Σιμόπουλος στην «Κ.Ε.», είναι:

1 Δραστικός περιορισμός της εφαρμογής του μικτού συστήματος αναθέσεων και του συστήματος μελέτη-κατασκευή. Στόχος είναι, λέει ο κ. Σιμόπουλος, να καταργηθούν ως μικτό σύστημα οι αναθέσεις έργων με μελέτη-κατασκευή, και με εγκύκλιο να περιγραφούν σαφώς οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θα μπορούν να δημοπρατούνται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις κάποια έργα με το σύστημα μελέτη-κατασκευή. Οι εργοληπτικές οργανώσεις από την πλευρά τους ζητούν να καταργηθεί τελείως το σύστημα μελέτης-κατασκευής.

Ειδικότερα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Εργοληπτών Δημοσίων Εργων (ΠΕΣΕΔΕ), Κώστας Σαββίδης, λέει στην «Κ.Ε.» ότι το σύστημα ανάθεσης με μελέτη-κατασκευή είναι ένα διαβλητό σύστημα, το οποίο δεν εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια σε όλα τα στάδια. Ο ίδιος αναφέρει ότι η υποκειμενική άποψη των μελών της επιτροπής αξιολόγησης υπεισέρχεται και επηρεάζει το αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό, ενώ δύσκολα μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα μέλη της επιτροπής δεν επηρεάζονται από προσωπικές σχέσεις με διαγωνιζομένους.

Σχετικά τονίζεται ότι το σύστημα ανάθεσης μελέτη-κατασκευή πρέπει να παραμείνει μόνο για μελέτες απολύτως εξειδικευμένες για κατασκευές και εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία, καθώς δεν νοείται ύστερα από 40 χρόνια εφαρμογής του θεσμού να δημοπρατούνται με μελέτη-κατασκευή έργα βιολογικών καθαρισμών, επεξεργασίας νερού και οικοδομικά έργα.

2 Μείωση του ύψους των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των έργων. Ο κ. Σιμόπουλος λέει ότι νομικά δεν μπορούν να καταργηθούν οι πρόσθετες εγγυήσεις αναδρομικά, αλλά για τα νέα έργα θα μειωθούν κατά 50% οι εγγυητικές επιστολές, που προβλέπονται για έργα τα οποία ανατίθενται με εκπτώσεις άνω του 12%, ενώ το σύνολο των εγγυητικών επιστολών από το 40% που είναι σήμερα, μετά τη διενέργεια της προσωρινής παραλαβής, θα μειωθεί στο 20%. Οι εργοληπτικές οργανώσεις τηρούν στάση επιφυλακής για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η ΠΕΣΕΔΕ εκτιμά ότι η μείωση των εγγυήσεων από 40% σε 30% για την προσωρινή παραλαβή των έργων είναι θετικό μέτρο.

Παράλληλα ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) κάλεσε τους εργολήπτες να αλλάξουν νοοτροπία και να σταματήσουν τον εξοντωτικό ανταγωνισμό των υπερβολικών εκπτώσεων μεταξύ τους, που οδηγεί ασφαλώς σε μεγάλη στρέβλωση του συστήματος παραγωγής των έργων. Οι μεγάλες εκπτώσεις είναι η βασική αιτία για να γίνουν στη συνέχεια εκπτώσεις στην ποιότητα των υλικών και κακοτεχνίες, που στοιχίζουν ακριβά σε όλους.

Ποινές για ενστάσεις

3 Νέοι κανόνες ελέγχου των έργων από το Ελεγκτικό Συμβούλιο και ποινές για τις ενστάσεις. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξυπηρετούν την ταχύτερη προώθηση των έργων. Σε αυτή τη φάση δεν θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που να αφορά τον έλεγχο των συμβάσεων έργων από το Ελεγκτικό Συμβούλιο, αναφέρει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εργων. Ο ίδιος προσθέτει ότι αφ' ενός μεν θα προετοιμαστεί σχετική κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Υποδομών και Δικαιοσύνης, το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι ακόμη ώριμο, αφ' ετέρου δε ότι συγκροτήθηκε και λειτουργεί ήδη ομάδα εργασίας εκπροσώπων του υπουργείου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με στόχο να διαμορφωθούν νέοι τυποποιημένοι κανόνες ελέγχου, που θα επιταχύνουν τις διαδικασίες.

Εξάλλου, ανοιχτό είναι το θέμα εάν για την υποβολή ενστάσεων σε διαγωνισμούς θα υπάρχει παράβολο ύψους 250 έως 50.000 ευρώ ανάλογα με το ύψος του έργου, μέτρο στο οποίο αντιδρούν οι εργοληπτικές οργανώσεις.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Κλάδος κατασκευών & οικοδομή
Υπουργείο Ανάπτυξης
Σχετικά θέματα: ΑΠΕ
Σε ελεύθερη πτώση η αγορά φωτοβολταϊκών
Κόλλησε της Κοζάνης
Η «πατάτα» στα αγροτικά Φ/Β
Οι δύο όψεις του θεσμικού πλαισίου
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Οικονομικό Φόρουμ
Οι μαύροι κύκνοι είναι ακόμη εδώ
Παραινέσεις Λαγκάρντ
Από Ελλάδα
Μέσα στο κρύο και το χιόνι...
Αποκρατικοποιήσεις
Χέρι χέρι κράτος, ΕΤΕ, Εκκλησία για την πώληση του «Αστέρα»
Το Δημόσιο μένει από... καύσιμα
Η είσοδος του Λάτση
Φορολογική πολιτική
Αποδείξεις: ποια λάθη κοστίζουν
Με ποιες δαπάνες γλιτώνετε φόρο
Θέρμανση
Τώρα ψάχνουν δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης!
Κλάδων κατασκευών
Θέματα που πρέπει να επιλυθούν
ΟΠΑΠ
Η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου δεν επηρεάζει την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ
ΑΠΕ
Σε ελεύθερη πτώση η αγορά φωτοβολταϊκών
Κόλλησε της Κοζάνης
Η «πατάτα» στα αγροτικά Φ/Β
Οι δύο όψεις του θεσμικού πλαισίου
Τέλος εποχής για τα δημόσια έργα
Αγροτικά θέματα
Ενωμένοι για πρώτη φορά
Διαστημικά μαρούλια στους πρόποδες της Πάρνηθας
Ευκαιρίες ανάπτυξης
Το Ελντοράντο της γεωργίας βρίσκεται στην Αφρική
Προώθηση προϊόντων
Ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ
Βιολογική καταπολέμηση της νοζεμίασης
Ασφαλιστικά ταμεία
Μειώσεις στις νέες συντάξεις
ΜΕΒΓΑΛ
Στις ξένες αγορές στρέφεται η ΜΕΒΓΑΛ