Έντυπη Έκδοση

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ

Εως το 2050 μόνο ανανεώσιμη ενέργεια

Το WWF φιλοδοξεί να βοηθήσει στην αλλαγή του παλιού προτύπου ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης και οραματίζεται έναν κόσμο που θα μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στη χρήση καθαρών πηγών

Οι προτάσεις της έκθεσης βασίζονται σε ήδη διαθέσιμες και δοκιμασμένες ενεργειακές λύσεις. Οι προτάσεις της έκθεσης βασίζονται σε ήδη διαθέσιμες και δοκιμασμένες ενεργειακές λύσεις. Τα τελευταία 200 χρόνια είμαστε μάρτυρες μιας απίστευτης αύξησης στην παγκόσμια χρήση ενέργειας από τον άνθρωπο. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει γίνει πλέον ξεκάθαρο πως η ενέργεια η οποία παράγεται με αυτόν τον τρόπο είναι μη βιώσιμη.

Ο δημόσιος διάλογος πάνω στην εξέλιξη του ενεργειακού μας συστήματος είναι περιορισμένος και χαρακτηρίζεται από δυσπιστία απέναντι στις εναλλακτικές λύσεις. Η κοινή γνώμη φαίνεται να έχει πεισθεί πως το καλύτερο που μπορούμε να επιτύχουμε είναι σταδιακές αλλαγές στο ήδη υπάρχον σύστημα.

Αυτή η άποψη, όμως, βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με την πεποίθηση που επικρατεί στον κλάδο της ανανεώσιμης ενέργειας, ότι τα πάντα είναι εφικτά. Είναι αλήθεια πως οι καθαρά τεχνικές δυνατότητες πολλών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ξεπερνούν κατά πολύ την υπάρχουσα ζήτηση. Αντιπροσωπευτικές αυτής της πεποίθησης είναι δηλώσεις όπως «ο ήλιος παρέχει στη Γη μέσα σε μία ώρα όση ενέργεια χρειάζεται ολόκληρος ο κόσμος για έναν χρόνο».

Ακόμα και εάν αξιολογήσουμε τις δυνατότητες της ανανεώσιμης ενέργειας πιο ρεαλιστικά, λαμβάνοντας π.χ. υπόψη τις υπάρχουσες δυνατότητες εκμετάλλευσης και τις κατά τόπους διαφοροποιήσεις, τα στοιχεία δείχνουν πως η ζήτηση μπορεί να καλυφθεί, δεδομένης της αφθονίας των πηγών αυτών.

Μετά από δύο χρόνια προετοιμασίας, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), σε συνεργασία με την ενεργειακή συμβουλευτική Ecofys, δημοσίευσε την Εκθεση για την Ενέργεια, μια τολμηρή πρόταση που οραματίζεται έναν κόσμο που θα στηρίζεται απόλυτα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050.

Το WWF φιλοδοξεί να βοηθήσει στην αλλαγή του παλιού προτύπου ενεργειακής παραγωγής και κατανάλωσης και να προτείνει ένα νέο, μακροπρόθεσμα βιώσιμο μοντέλο. Η έκθεση παρουσιάζει με σαφήνεια και ρεαλισμό ένα εναλλακτικό όραμα για το μέλλον, προϊόν σχολαστικής έρευνας.

Οι προτάσεις της βασίζονται σε ήδη διαθέσιμες και δοκιμασμένες ενεργειακές λύσεις και συνοδεύονται από εκτιμήσεις για τις κοινωνικές επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή τους σε παγκόσμια κλίμακα. Εμφαση πρέπει να δοθεί παράλληλα στην έρευνα και την καινοτομία, αφού στόχος είναι η συνεχής αναζήτηση πιο αποδοτικών και επικερδών ενεργειακών λύσεων.

Οταν «στηθούν» οι απαραίτητες υποδομές, το κόστος του ανανεώσιμου συστήματος παραγωγής ενέργειας θα είναι πολύ μικρότερο από εκείνο των ορυκτών καυσίμων, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τα κέρδη από τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

«Η έκθεση βασίστηκε σε συντηρητικές εκτιμήσεις, ενώ αποφύγαμε τις ακραίες υποθέσεις για νέες τεχνολογίες» δηλώνει ο διευθυντής της Ecofys, Kees van der Leun. «Αυτό σημαίνει πως οι εκτιμήσεις μας για ένα βιώσιμο μέλλον έως το 2050 είναι μάλλον μετριοπαθείς» συμπεραίνει.

Η έκθεση για την ενέργεια χαράζει, επίσης, έναν δρόμο που οδηγεί στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών κατά περισσότερο από 80% έως το 2050, αυξάνοντας τις πιθανότητες να περιορίσουμε την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2 oC και να ελαττώσουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η στροφή στην ανανεώσιμη ενέργεια δεν είναι απλά η καλύτερη επιλογή, είναι η μόνη επιλογή, υποστηρίζει η έκθεση. Ο τρόπος που παράγουμε και καταναλώνουμε ενέργεια σήμερα δεν είναι βιώσιμος. Οι κύριες πηγές που χρησιμοποιούμε, το πετρέλαιο, ο λιθάνθρακας και το φυσικό αέριο, είναι περιορισμένοι φυσικοί πόροι και τους εξαντλούμε με ταχύ ρυθμό. Η χρήση τους έχει προκαλέσει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και ο αγώνας για την εξόρυξη των τελευταίων «φθηνών» αποθεμάτων τους οδηγεί σε καταστροφές του φυσικού περιβάλλοντος, όπως έγινε πρόσφατα με την εξέδρα πετρελαίου της ΒΡ στον Κόλπο του Μεξικού.

Η έκθεση καταλήγει πως η πλήρης μεταστροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι το 2050 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, τεχνικά και οικονομικά εφικτός, ο οποίος θα λύσει ταυτόχρονα το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και των φθινουσών ορυκτών πηγών ενέργειας. Τα εμπόδια, όμως, και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο πλήρως ανανεώσιμο μοντέλο, φαντάζουν τεράστια. Είναι ένα φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό όραμα που προαπαιτεί γενναίες αποφάσεις και ριζικές τομές στο υπάρχον ενεργειακό καθεστώς.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Επιστήμη & Τεχνολογία
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά/Εναλλακτικές/Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)
Άλλα θέματα στην κατηγορία Επιστήμη & Τεχνολογία της έντυπης έκδοσης
Ενέργεια
Εως το 2050 μόνο ανανεώσιμη ενέργεια
Πόσιμο νερό
Της βρύσης ή το εμφιαλωμένο είναι καλύτερο;
Άλλες ειδήσεις
Αντιδρούν στα συναισθήματα
Εντοπίζοντας τον καρκίνο σε μια ώρα