Έντυπη Έκδοση

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΑΝΕΡΓΙΑ

«Θα μας σώσουν τουρισμός και γεωργία»

Υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα για τους κατοίκους της Κρήτης αποτελεί η ανεργία και ακολουθούν η ακρίβεια και η υγεία - κοινωνική ασφάλιση. Παράλληλα, οι Κρητικοί θεωρούν στην πλειονότητά τους πως είναι μακρύς ακόμα ο δρόμος για έξοδο από την κρίση και προτείνουν προς αυτή την κατεύθυνση τη στήριξη του τουρισμού και της γεωργίας.

Οι πολίτες προτείνουν πως πρέπει να δοθεί έμφαση στον τουρισμό, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας περισσότερο το τουριστικό προϊόν Οι πολίτες προτείνουν πως πρέπει να δοθεί έμφαση στον τουρισμό, βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας περισσότερο το τουριστικό προϊόν Τα παραπάνω προέκυψαν από νέα παγκρήτια δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε υπό την εποπτεία του διδάκτορα στην Ανάλυση Δεδομένων Γιώργου Ι. Ματαλλιωτάκη και του καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη.

Οπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι κ.κ. Ματαλλιωτάκης και Ζοπουνίδης, «η ανεργία (43,8%), ως σύγχρονη γάγγραινα των σύγχρονων κοινωνιών, ακολουθούμενη από την ακρίβεια (16,1%), αλλά και την υγεία-κοινωνική ασφάλιση στην Κρήτη (13,6 %) αποτελούν τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα η Μεγαλόνησος. Γεγονός που αντικατοπτρίζει τις γενικότερες ανησυχίες των πολιτών σχετικά με την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και την αβεβαιότητα στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

»Το 8,2% και το 4,7% των ερωτηθέντων υπέδειξαν το πρόβλημα της εγκληματικότητας και της παιδείας αντίστοιχα ως σημαντικότερα προβλήματα. Δεν έλειψαν και εκείνοι που ανέφεραν, με αρκετά αυξημένα ποσοστά τους σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, την κρίση των αγροτικών προϊόντων, τα έργα υποδομής, τα ναρκωτικά, καθώς και τις ελλείψεις σε κοινωνικές και τουριστικές υποδομές».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συχνότητα προβολής των θεμάτων της επικαιρότητας από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, το θέμα της οικονομίας κυριαρχεί. Οι κ.κ. Ματαλλιωτάκης και Ζοπουνίδης σημειώνουν ότι «οι πολίτες δήλωσαν ότι προβάλλονται περισσότερο θέματα σχετικά με την οικονομία και το διεθνή χώρο στα δελτία ειδήσεων και τον Τύπο, ενώ εκλείπουν θέματα που αφορούν την αύξηση της παραγωγής και την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Ειδικότερα, ποσοστό 85,3% υποστηρίζει ότι προβάλλεται η οικονομική κατάσταση της χώρας, το 3,4% δήλωσε ότι προβάλλονται διεθνή θέματα, το 4,1% κοινωνικά θέματα και το 0,5% πολιτιστικά θέματα. Πολύ μικρά ποσοστά έως αμελητέα συγκέντρωσαν τα θέματα παιδείας (0,3%), η αύξησης παραγωγής (0,5%) και τα επιχειρηματικά θέματα (0,8%)».

Νέες επιχειρήσεις

Γενική εκτίμηση αποτελεί ότι οι υπάρχουσες συνθήκες στην Ελλάδα δεν είναι καθόλου κατάλληλες για την ανάπτυξη και δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Οι ερωτηθέντες στην έρευνα σε ποσοστό 77,6% δεν θα συμβούλευαν κοντινά τους πρόσωπα να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, λόγω των αντίξοων συνθηκών στη χώρα μας και στο διεθνή χώρο, σε αντίθεση με το 21,7% του δείγματος που βλέπει θετικά τη δημιουργία επιχειρήσεων αυτή την εποχή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, όπως σημειώνεται, «το 65,3% των πολιτών υποστηρίζει ότι η πορεία των επιχειρήσεων στην περιοχή τους θα είναι καθοδική, αντίθετα σε ποσοστό 5,5% υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις στην Κρήτη θα διαγράψουν ανοδική πορεία. Το 24,7% ισχυρίστηκε ότι οι επιχειρήσεις στην Κρήτη δεν θα υποστούν καμία μεταβολή. Η γενικότερη απαισιοδοξία των πολιτών για το μέλλον των επιχειρήσεων της περιοχής τους αποτυπώθηκε και σε άλλη σχετική ερώτηση της έρευνας, υποστηρίζοντας σε ποσοστό ύψους 38,9% ότι οι πολίτες δεν είναι καθόλου αισιόδοξοι, 50,8% είναι λίγο αισιόδοξοι. Αντίθετα, το 5,8% και το 1,8% του δείγματος αντίστοιχα δηλώνει αρκετά και πολύ αισιόδοξο για το μέλλον των επιχειρήσεων στο νομό τους».

Αναφορικά με την άποψη των πολιτών για τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι της δημοσκόπησης υπογραμμίζουν ότι «το 52,2% των ερωτηθέντων υπέδειξε ως το σοβαρότερο πρόβλημα την έλλειψη ρευστότητας, το 13% το παρεμπόριο, το 11,3% τις δυσκολίες δανεισμού και το 10% τη γραφειοκρατία. Δεν έλειψαν και εκείνοι που χαρακτήρισαν ως σημαντικότερο πρόβλημα μιας επιχείρησης τον ανταγωνισμό (5,6%) και τις ασφαλιστικές εισφορές (5,6%)».

Σε ό,τι αφορά το ρόλο του κράτους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, «το 68,2% πιστεύει ότι είναι αρνητικός/ανασταλτικός, ενώ μόλις το 24% θετικός. Ενα ποσοστό της τάξης του 25,5% χαρακτηρίζει ουδέτερο το ρόλο του κράτους στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας».

Το 61,2% του δείγματος υποστηρίζει ότι «στις σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού δεν υπάρχει χώρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Διαφορετική άποψη φαίνεται να έχει το 35,6% των ερωτηθέντων, υποστηρίζοντας ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τις σημερινές δύσκολες συνθήκες έχουν χώρο να αναπτυχθούν».

Πάντως, όπως διαπιστώνουν οι υπεύθυνοι της έρευνας, «την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με επιπλέον επιδοτήσεις και τη στήριξη από το κράτος φαίνεται να επιθυμούν οι πολίτες (65,3%) σε περίπτωση που σκεφτούν να αναλάβουν πρωτοβουλία να αναπτύξουν τη δική τους ιδιωτική επιχείρηση.

Απαισιοδοξία

»Αντίθετη γνώμη φαίνεται να έχει το 25,3%, που υποστηρίζει ότι οι ιδιώτες πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις. Σε σχετική ερώτηση, το 22,3% των πολιτών δήλωσε πως θα προτιμούσαν τα παιδιά τους να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες, το 16,1% να ακολουθήσουν το επάγγελμα του παραγωγού, το 8,6% των ερωτηθέντων θα ήθελαν τα παιδιά τους να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι, 8,6% επιχειρηματίες, 13,8% ακαδημαϊκοί και 4,9% να ακολουθήσουν καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Το 25,7% του δείγματος δεν απάντησε στην ερώτηση. Πάντως σε άλλη ερώτηση ένας στους δύο πολίτες περίπου (57,1%) πιστεύει ότι η εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Διαφορετική πεποίθηση φαίνεται να έχει 39,7% του δείγματος».

Αρκετά μεγάλος φαίνεται να είναι ο βαθμός στον οποίο έχει επηρεάσει την κατανάλωση των πολιτών σε αγαθά η κρίση, αφού αποτυπώθηκε η άποψη σε ποσοστό ύψους 40,7% ότι έχουν επηρεαστεί πολύ από την κρίση και 42,8% αρκετά. Λίγο έως καθόλου δηλώνει να έχει επηρεαστεί το 16,1% των πολιτών.

Ο δρόμος της ανάκαμψης πάντως φαίνεται αρκετά μακρύς, σύμφωνα με τη γνώμη των πολιτών. Το 46,9% των ερωτηθέντων εκφράζει ακόμα μεγαλύτερη απαισιοδοξία σε σχέση με προηγούμενες έρευνες, υποστηρίζοντας ότι θα χρειαστούν πάνω από δέκα χρόνια για την έξοδο της χώρας μας από την κρίση, το 30,6% πιστεύει ότι θα χρειαστούν πέντε έως και δέκα χρόνια για την έξοδο από το τούνελ, το 11,3% πιστεύει ότι θα χρειαστούν ώς πέντε χρόνια και ένα μικρό ποσοστό 5,8% διατυπώνει αισιόδοξη άποψη για έξοδο από την κρίση σε δύο με τρία χρόνια.

Προτάσεις για έξοδο

Η έρευνα επεκτάθηκε και στις απόψεις-προτάσεις των πολιτών για έξοδο από την κρίση το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με τους κ.κ. Ματαλλιωτάκη και Ζοπουνίδη, οι πολίτες προτείνουν να δοθεί έμφαση στον τουρισμό (40,6%) βελτιώνοντας και αναπτύσσοντας περισσότερο το τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες. Η στήριξη και ενίσχυση της ελληνικής γεωργίας, του πρωτογενούς τομέα ευρύτερα και της ελληνικής περιφέρειας, συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης (40,3%) και ακολούθησε η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας 5,2%. Δεν έλειψαν όμως και εκείνοι (2,4%) που αναφέρθηκαν στην περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου και στη στροφή προς την έρευνα και την τεχνολογία (8%).

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και τα στοιχεία τις δημοσκόπησης που αφορούν τον προσδιορισμό ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με την έρευνα, το μοντέλο αυτό θα πρέπει σε γενικές γραμμές να περιλαμβάνει (56,3%) περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις και (23,6%) περισσότερες κρατικοποιήσεις. Το 1/5 του δείγματος περίπου (20,2%) δεν διατύπωσε άποψη σε αυτή την ερώτηση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
Δημοσκοπήσεις & έρευνες γνώμης
Τουρισμός
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Ανθρώπινα δικαιώματα
Το Ολοκαύτωμα καίει τη μνήμη
Απεργίες
Απειλούν επίταξη λεωφορείων
Με τρακτέρ σε λιμάνια και κόμβους, κατά του Μνημονίου
Δικαστικό ρεπορτάζ
Στο σκαμνί για το φέσι των 3,5 εκατ. στο ΙΚΑ
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Ηράκλειο: νέα κατάθεση διαψεύδει την ΕΛ.ΑΣ.
Φοροδιαφυγή
30 συλλήψεις για χρέη την περασμένη εβδομάδα
Ελληνική Αστυνομία
Θεμιτό το φίμωτρο σε συνδικαλιστές της ΕΛ.ΑΣ.
Νοσοκομεία
Ανακοπή στο «Αγία Σοφία»
ΕΣΠΑ
Επιχορηγήσεις χιλιάδων ευρώ με απευθείας αναθέσεις
Φυσικές καταστροφές
Εχτιζαν στην άμμο, πνίγηκαν στο κύμα
Χύμα ο ΧΥΤΑ στη Ζάκυνθο
Ανεμοστρόβιλος στην Ξάνθη
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Λόγος και αντίλογος για τα Γραφεία Τύπου στο εξωτερικό
Εκπαίδευση
Ρέκβιεμ για τα μουσικά σχολεία
Πρόβλημα σε σίτιση και μετακινήσεις
Συρρίκνωση, απαξίωση, αποδιοργάνωση
Πολεοδομία
Επιχείρηση «νόμος και τάξη» και για τα αυθαίρετα
Οι κανόνες, η προετοιμασία και οι ενέργειες για το γκρέμισμα
Απασχόληση
«Θα μας σώσουν τουρισμός και γεωργία»