• Άλλες ειδήσεις

    • 2. Τα σαθρά επιστημονικά θεμέλια του ρατσισμού Μεταξύ φύσεως και πολιτισμού
      Μάταια θα αναζητούσε κανείς τα «γονίδια» της ρατσιστικής συμπεριφοράς, αφού κανένας άνθρωπος δεν γεννιέται ρατσιστής.
    • Ανθρώπινη φύση: ούτε αγγελική ούτε κτηνώδης
      Ενώ όλοι συμφωνούν ότι τα ζώα διαθέτουν μια «ζωική φύση», δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι, από καθαρά βιολογική άποψη, εμείς οι άνθρωποι διαθέτουμε μια ιδιαίτερη ή επιπρόσθετη «ανθρώπινη φύση».