Έντυπη Έκδοση

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

Δεν βρίσκουν φως με τα «τυφλά» οικόπεδα

Στα... τυφλά προχωρά η δόμηση στα «τυφλά» οικόπεδα (σ.σ. αυτά που δεν έχουν πρόσοψη σε κοινόχρηστο δρόμο), μετά την απόφαση του ΣτΕ που κρατήθηκε δύο χρόνια στα συρτάρια των αρμοδίων τού τότε υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, αλλά και τις δύο εγκυκλίους που εκδόθηκαν το τελευταίο διάστημα από την υπουργό Περιβάλλοντος. Στην πράξη, μερικές χιλιάδες οικόπεδα σε 12.000 οικισμούς της χώρας μετατράπηκαν από άρτια και οικοδομήσημα σε... χωράφια!

Η εμπλοκή αφορά ακίνητα σε νησιά και οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων σε όλη τη χώρα, όπως το Καπανδρίτι, ο Βαρνάβας, η Ανοιξη, το Πικέρμι κ.ά. Εχουν προκύψει από κατάτμηση μεγαλύτερων ακινήτων και τα «τυφλά» κομμάτια αποκτούσαν δικαίωμα δόμησης με βάση τις διατάξεις του διατάγματος 181 του 1985. Το νομοθέτημα ορίζει ότι, για να αποκτήσουν «πρόσωπο» σε κοινόχρηστο χώρο, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να παραχωρήσουν στον δήμο, δωρεάν και με συμβολαιογραφική πράξη, λωρίδα με πλάτος τουλάχιστον 4 μέτρων για τη σύνδεση του «τυφλού» ακινήτου με κοινόχρηστο χώρο, όπως επιβάλλει η νομοθεσία για να χαρακτηριστεί ένα γήπεδο οικοδομήσιμο και να έχει δυνατότητα έκδοσης άδειας δόμησης. Χάρη όμως στις εξαιρέσεις του διατάγματος, η λωρίδα αυτή επιτρέπεται να έχει μικρότερο πλάτος και να περιορίζεται στα 2 μέτρα ή και λιγότερα (π.χ. σε πυκοδομημένους χώρους). Αν το μήκος της λωρίδας που συνδέει το «τυφλό» οικοπέδο με τον κοινόχρηστο χώρο ξεπερνά τα 50 μέτρα, χρειάζεται επιπλέον έγκριση από το συμβούλιο χωροταξίας (ΣΧΟΠ) του νομού.

Στην πράξη όμως, με αυτό το «παράθυρο» επιτρέπεται να αυξάνονται τα τετραγωνικά που προβλέπεται να χτιστούν σε ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται σε οικισμό υφιστάμενο πριν από το 1923 ή με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων. Κατά κανόνα, σε αυτή την κατηγορία άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται οικόπεδα με επιφάνεια που κυμαίνεται από 300 έως 500 τετραγωνικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υψηλότερες και ορίζονται στα 1.000 τετραγωνικά και σπανίως φθάνουν τα 2.000 τετραγωνικά. Το μέγιστο εμβαδόν της οικοδομής ορίζεται στα 400 τετραγωνικά, ανεξάρτητα από την επιφάνεια του οικοπέδου. Αυτό λειτουργεί ως κίνητρο για ένα ιδιοκτήτη που έχει οικόπεδο μεγαλύτερο από το όριο να προχωρήσει σε κατάτμηση και να αυξήσει τη δόμηση κατά 30%.

Το ΣτΕ, με την υπ' αριθμόν 1828 απόφαση του 2008, εκδικάζοντας την οικοδομική άδεια που είχε χορηγηθεί το 2005 σε «τυφλό» οικοπέδο στον Δήμο Ασίνης Αργολίδας, αποφάνθηκε ότι είναι ανίσχυρες οι διατάξεις του διατάγματος του 1985. Σημειώνει ότι επίμαχες ρυθμίσεις «ορίζουν προϋποθέσεις και διαδικασία για την παραχώρηση από ιδιώτες εδαφικών λωρίδων και τη θέση τους σε κοινή χρήση, προκειμένου να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα στερούμενα προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο και μη δυνάμενα, κατ' επέκταση, να δομηθούν βάσει του προεκτεθέντος γενικού όρου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ΠΔ 24/4/1985, ο οποίος στοιχεί προς γενική αρχή του πολεοδομικού δικαίου, είναι ενόψει όσων αναφέρονται στη σκέψη 10 εκτός των ορίων της παρεχόμενης με το άρθρο 42 παράγραφο 5 του νόμου 1337/1983 εξουσιοδοτήσεως και συνεπώς ανίσχυρες, διότι παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας κοινόχρηστων χώρων αποσπασματικώς και κατά τρόπο μη ορθολογικό, με πρωτοβουλία ιδιωτών, πριν από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, κατ' αντίθεση προς τις απορρέουσες από το άρθρο 24 του Συντάγματος επιταγές».

Η απόφαση του ΣτΕ είχε παραμείνει από το 2008 στα συρτάρια τού τότε υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. Οταν έλαβε γνώση, η νέα ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος αποφάσισε να παρέμβει και εξέδωσε εγκύλιο, με την οποία ζητούσε από τις πολεοδομίες να μην εγκρίνουν την παραχώρηση λωρίδων σύνδεσης και να μην εκδίδουν οικοδομικές άδειες σε ακίνητα που είχαν κάνει χρήση της ρύθμισης. Η παρέμβαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, που ανάγκασαν το υπουργείο να προωθήσει νέα εγκύκλιο η οποία δίνει το δικαίωμα να εκδοθούν οι άδειες μόνο για περιπτώσεις που είχαν υποβληθεί φάκελοι στις πολεοδομίες, με την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία δεν θα διεκδικήσει αποζημίωση από το Δημόσιο σε περίπτωση που η άδεια προσβληθεί από κάποιο γείτονά του.

«Η πολιτεία οφείλει να συμμορφώνεται στις αποφάσεις του ΣτΕ. Το θέμα είναι σοβαρό και διαιωνίζεται από χρόνια, προκαλώντας μεγάλη επιβάρυνση στους οικισμούς. Με την εγκύκλιο καλέσαμε τους δημοτικούς άρχοντες να προχωρήσουν σε τοπική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, ώστε τα "τυφλά" οικόπεδα να αποκτήσουν με νόμιμο τρόπο σύνδεση με κοινόχρηστο χώρο», μας εξήγησαν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και διαβεβαίωσαν ότι οι αλλαγές αυτές μπορούν να θεσμοθετηθούν σε εύλογο χρόνο, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που επικυρώνεται από τον περιφερειάρχη ή με έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Αντίθετη άποψη έχει ο σύλλογος μελετητών Κυκλάδων, που υπενθυμίζει πως εκκρεμούν από χρόνια οι διαδικασίες κύρωσης των πολεδομικών σχεδίων της Ερμούπολης, της Παροικιάς και της Χώρας Μυκόνου. Εστειλε έγγραφο προς το υπουργείο, στο οποίο χαρακτηρίζει «βόμβα» την εγκύκλιο και επισημαίνει ότι παγώνει την οικοδομική δραστηριότητα. Αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες των δήμων έχουν προχωρήσει σε ασφαλτόστρωση των εκχωρηθεισών λωρίδων γης, ενώ έχουν περάσει τα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και της ύδρευσης και έχουν καταγραφεί χωριστά στο Κτηματολόγιο ως δημοτική περιουσία. Προτείνει να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ μόνο στην περίπτωση για την οποία εκδόθηκε. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, να βρεθεί τρόπος να εξαιρεθούν και να μπορούν να πάρουν οικοδομική άδεια όλα τα ακίνητα που είχαν παραχωρήσει στους δήμους τις προβλεπόμενες λωρίδες σύνδεσης ώς τη δημοσίευση της 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Πολεοδομία και Χωροταξία
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Περιβάλλον & οικολογία
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Εκπαίδευση
Ανατροπές στα πανεπιστήμια
Βόμβα κατά Χρυσοχοΐδη
Βόμβα με εκρηκτικό για βαρελότα
Δόμηση σε «τυφλά» οικόπεδα
Δεν βρίσκουν φως με τα «τυφλά» οικόπεδα
Σφράγιση καταστημάτων
ΜΑΤ... πορτιέρηδες στην παραλιακή
Τουρισμός
Διακοπές: Πρακτορείο vs Internet
Προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
Η υπεραλίευση εξαφανίζει τους θηρευτές του Αιγαίου
Αφησαν και φέτος ασύδοτους τους φαλαινοθήρες
Μελέτες
«Ομπρέλα» υπεριώδους για τα βλαβερά έντομα
Ανάπλαση των δοντιών και των οστών με τεχνητά βιοϋλικά
Πολεμικό Μουσείο
ΕΔΕ για Τζούλια, Ζαγορίτη
Υγεία
Ξεκίνησε το «Ιασώ» Θεσσαλίας
Καταρράκτης... λοιμώξεων
Κατάσχεση του ταμείου του νοσοκομείου Πύργου!
Άλλες ειδήσεις
Πυρκαγιές σε Μάνδρα, Κιθαιρώνα
Ακαδημία Πλάτωνος: προς απαλλοτρίωση 25 στρεμμ. στον αρχαιολογικό χώρο
Αεροδρόμιο Ιωαννίνων: με καθυστέρηση 3 ετών οι επεκτάσεις σε τροχοδρόμηση, αεροσταθμό
Θηλιά τα χρέη για τον Δήμο Ζακύνθου
Αμέλεια και αναστολή για τη ρώσικη ρουλέτα
Θυμήθηκε τις δηλώσεις η πρώην αντιδήμαρχος
48ωρη στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
ΣΥΡΙΖΑ υπέρ δημοσίου ΟΣΕ
Στερνό αντίο στον Μ. Μπαρμπουνάκη
Καταγγέλλουν τους μοναχούς με το πριόνι
Βιασμοί ανηλίκων