Έντυπη Έκδοση

Η νόσος Alzheimer και οι νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις

Η συμμόρφωση ασθενούς με νόσο Alzheimer στη θεραπεία αποτελεί δυσεπίλυτο πρόβλημα, τόσο για τον θεράποντα ιατρό όσο και για τον φροντιστή. Ως γνωστόν, το ψυχικό φορτίο τού συγγενή που επιμελείται 24 ώρες το 24ωρο έναν τέτοιον άρρωστο επιδρά αρνητικά όχι μόνο στην ποιότητα ζωής του αλλά και στην εκδήλωση συμπτωμάτων άγχους και κατάθλιψης.

Η εμπειρία της ιατρικής κοινότητας και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη φαρμακευτική έρευνα προσφέρουν καινούργιες φαρμακοτεχνικές μορφές σκευασμάτων, που βελτιώνουν τη συμμόρφωση του ασθενούς και του επιτρέπουν να ακολουθήσει απλούστερα και ευκολότερα την αγωγή του.

Ειδικά για τη νόσο Alzheimer, κυκλοφόρησε και στη χώρα μας (διατίθεται από καιρό σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ) η νέα φαρμακοτεχνική μορφή της υδροχλωρικής δονεπεζίλης, σε διασπειρόμενο στο στόμα δισκίο των 5 mg και των 10 mg. Τεκμηριωμένα στοιχεία μελετών βιοϊσοδυναμίας κατέδειξαν μέσω σύγκρισης φαρμακοκινητικών παραμέτρων ότι και οι απλές μορφές των δισκίων 5 mg και 10 mg αλλά και τα διασπειρόμενα στο στόμα δισκία παρουσιάζουν παρόμοιο προφίλ ανοχής, την ίδια βιοϊσοδυναμία και την αυτή αποτελεσματικότητα στον έλεγχο των συμπτωμάτων της νόσου Alzheimer.

Πρακτικά, το διασπειρόμενο δισκίο υδροχλωρικής δονεπεζίλης (ODT) των 5 mg και των 10 mg τοποθετείται στη γλώσσα του ασθενούς, διαλύεται γρήγορα και καταπίνεται.

Εν κατακλείδι, σε πρόσφατη ιατρική μελέτη, που ερευνούσε την ικανοποίηση φροντιστών και ασθενών με νόσο Alzheimer (χώρα Ισπανία, ερευνητές Dr. C. Sevilla και συνεργάτες, συμμετέχοντες: 829 ασθενείς) διαπιστώθηκε μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση στους φροντιστές ασθενών που λάμβαναν υδροχλωρική δονεπεζίλη CEPT συγκριτικά με άλλες θεραπείες. Παράλληλα, στην πλειονότητά τους αυτοί οι φροντιστές επισήμαναν πως η λήψη της υδροχλωρικής δονεπεζίλης ήταν εύκολη και θα συνέχιζαν με το ίδιο φάρμακο. Το πλεονέκτημα της υδροχλωρικής δονεπεζίλης μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών (32%) λάμβανε τη μορφή των διασπειρόμενων δισκίων (ODT).

Καθοριστικός ο ρόλος της πρώιμης διάγνωσης

Σημαντικές προόδους καταγράφει σήμερα η επιστήμη όσον αφορά τη νόσο Alzheimer. Οι επιδημιολογικές μελέτες γίνονται πιο ολοκληρωμένες, με λιγότερες πιθανότητες λάθους σε συνδυασμό με καλύτερες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας.

Φαίνεται ότι ο συνδυασμός των ευρημάτων της μαγνητικής τομογραφίας και της ανάλυσης πρωτεϊνών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι ο πιο αξιόπιστος βιολογικός δείκτης για τη διάγνωση της νόσου Alzheimer.

Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα που επιβραδύνουν την εξέλιξη της νόσου. Επιπλέον, οι επιστήμονες και οι φαρμακοβιομηχανίες εργάζονται εντατικά σε διαφορετικά θεραπευτικά ερευνητικά πεδία και μονοπάτια, ώστε να βρεθούν φάρμακα που θα τροποποιούν τη νόσο και θα είναι δυνατό να τη σταματούν σε πολύ πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε να αποτραπεί η λειτουργική ανικανότητα του προσώπου. Τέλος, καθοριστικός είναι ο ρόλος της «πρόληψης» και της πρώιμης διάγνωσης.

Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας, καθώς ένα ποσοστό 50%-60% του συνόλου των ασθενών με άνοια πάσχει από τη νόσο.

Σήμερα, υπάρχουν 160.000 ασθενείς με άνοια στην Ελλάδα, 7.300.000 στην Ευρώπη και 35.000.000 παγκοσμίως. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να τριπλασιαστούν μέχρι το 2050 λόγω της συνεχούς αύξησης του προσδόκιμου επιβίωσης, με συνέπεια οι ασθενείς με άνοια παγκοσμίως να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια και οι φροντιστές τους τα 200 εκατομμύρια.

Το κόστος φροντίδας των αυξανόμενων ασθενών αποτελεί ήδη σημαντική πηγή επιβάρυνσης για τα εθνικά συστήματα υγείας, ενώ η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί στο μέλλον. Το άμεσο κόστος εκτιμάται σε 210 δισ. δολάρια ενώ το έμμεσο κόστος ξεπερνά τα 105 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

* Αναγνωρίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, οι εταιρείες Eisai Europe και Pfizer υλοποίησαν την πανευρωπαϊκή εκστρατεία Memory Problems, στο πλαίσιο της οποίας δημιούργησαν την ιστοσελίδα www.provlimata-mnimis.gr. Η ιστοσελίδα έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να διακρίνουν τα πρώιμα σημεία και συμπτώματα της νόσου Alzheimer και να τα ξεχωρίζουν από τις φυσιολογικές αλλαγές που επέρχονται από τη γήρανση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Υγεία
Με λέξεις-κλειδιά
Νευρολογία
Άλλα θέματα στην κατηγορία Υγεία της έντυπης έκδοσης
Ψυχολογία
Ευάλωτη στην κατάθλιψη η τρίτη ηλικία
Νευρολογία
Η νόσος Alzheimer και οι νεότερες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Διατροφή
Διατροφικές ανάγκες στην τρίτη ηλικία
Άλλες ειδήσεις
Νέες θεραπείες κατά της οστικής απώλειας