Έντυπη Έκδοση

ΠΑΤΑΓΟΝΙΑ

Η κατάκτηση των πάγων

Παγετώνας Ουψάλα (Upsala) στην Παταγονία: πάνω το 1928, κάτω το 2004
Παταγονία, το νοτιότερο άκρο της Αργεντινής ανάμεσα στον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό ωκεανό, η περιοχή των παγετώνων, το καταφύγιο των θαλάσσιων θηλαστικών, η γη των Ινδιάνων Μαπούτσε

Πλήρες θέμα...

Δε βρέθηκαν άρθρα.