Έντυπη Έκδοση

ΟΛΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Δημόσιο: ευκαιρίες συνταξιοδότησης με 25ετία πριν τα 67

Τα μυστικά για σύνταξη στο Δημόσιο πριν τα 67

Κι όμως, δεν είναι όνειρο απατηλό η σύνταξη στο Δημόσιο με 25ετία, χωρίς το όριο ηλικίας να φτάνει τα 67 έτη. «Κλειδί» για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ είναι η 25ετία. Χαμένοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς μπαίνει τέλος στις ειδικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των γονέων με ανήλικα τέκνα. Δηλαδή πλήρης σύνταξη καταβάλλεται πλέον σε ηλικία 67 ετών.

Στο Δημόσιο για τη θεμελίωση ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο ενηλικιώθηκε (και όχι η ημέρα των γενεθλίων του). Οι ειδικές αυτές διατάξεις επιτρέπουν την ταχύτερη έξοδο για άνδρες και γυναίκες που «κλείδωσαν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012. Δημοσιεύουμε αναλυτικά όλα τα μυστικά για τη συνταξιοδότηση στο δημόσιο τομέα για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992.

«Κλειδί» για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ είναι η 25ετία. Χαμένοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 25ετία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, καθώς μπαίνει τέλος στις ειδικές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των γονέων με ανήλικα τέκνα. Δηλαδή πλήρης σύνταξη καταβάλλεται πλέον σε ηλικία 67 ετών.

Στο Δημόσιο για τη θεμελίωση ως ημερομηνία ενηλικίωσης λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το τέκνο ενηλικιώθηκε (και όχι η ημέρα των γενεθλίων του). Οι ειδικές αυτές διατάξεις επιτρέπουν την ταχύτερη έξοδο για άντρες και γυναίκες που «κλείδωσαν» το δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012.

Αναλυτικά όλα τα μυστικά για τη συνταξιοδότηση στο δημόσιο τομέα για όσους ασφαλίστηκαν από το 1983 έως και το 1992 είναι τα εξής:

* Μητέρες ανήλικων τέκνων. Κερδισμένες είναι όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, καθώς δικαιούνται σύνταξη στα 50. Και σε αυτήν την περίπτωση για τη συμπλήρωση της 25ετίας συμπεριλαμβάνεται τόσο η ασφάλιση στον ιδιωτικό τομέα όσο και η υπηρεσία στο Δημόσιο. Επιπλέον όσες υπάλληλοι μπορούν να συμπληρώσουν την 25ετία αναδρομικά το 2010, με εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων, κατοχυρώνουν και αυτές δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 50ού έτους τους. Για θεμελίωση δικαιώματος το 2011 το όριο ηλικίας πάει στο 52ο έτος, ενώ το 2012 διαμορφώνεται στο 55ο. Για τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης των 25 ετών μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικά έτη του νόμου 3865/2010 των τέκνων, εφ' όσον υπάρχει 15ετής δημόσια υπηρεσία, τα έτη των σπουδών, αλλά και την άδεια ανατροφής.

* Τρίτεκνες. Ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν για τις μητέρες τριών και άνω τέκνων, που θεμελιώνουν δικαίωμα με 20ετία. Ειδικότερα όσες γυναίκες είχαν συμπληρώσει την 20ετία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 μπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας. Τη διετία 2011-2012 σταδιακά αυξάνονται τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας. Και σε αυτήν την περίπτωση η σύνταξη είναι πλήρης, αναλογική των ετών ασφάλισης που θα έχει η ασφαλισμένη τη στιγμή της αίτησης.

* Ανδρες γονείς ανηλίκων. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι άνδρες με ανήλικα παιδιά που συμπλήρωσαν 25ετία τη διετία 2011-2012. Το συγκεκριμένο διάστημα υπάρχουν μειωμένα όρια συνταξιοδότησης και η «έξοδος» γίνεται έως και 15 χρόνια ταχύτερα.

Συγκεκριμένα, αν το δικαίωμα κλείδωσε το 2011 η σύνταξη καταβάλλεται στα 52, ενώ το 2012 το όριο πάει στο 55ο έτος. Σημειώνεται πως το αίτημα μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε στο μέλλον χωρίς να χάνεται το σχετικό δικαίωμα.

Στον αντίποδα χαμένοι είναι όσοι δημόσιοι υπάλληλοι συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010, καθώς δεν υπάρχουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους πατέρες με ανήλικα. Πάντως, αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει 25ετία το 2010 με χρόνο ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να αποποιηθεί τον εν λόγω χρόνο ώστε να συνταξιοδοτηθεί με θεμελίωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2011.

Τέλος, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο εφ' όσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

* Ανδρες με τουλάχιστον τρία τέκνα. Οσοι θα θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με ευνοϊκές προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παρέχεται και στους τριτέκνους που μέχρι το 2010 είχαν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης. Τίθεται, όμως, νέο όριο ηλικίας το οποίο και φτάνει στα 52 για όσους θεμελιώσουν δικαίωμα εντός του 2011 και τα 55 για εκείνους που θα το πραγματοποιήσουν το 2012.

Σε περίπτωση που συμπληρώνουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2012 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στα 60 και πλήρη στα 65. Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί πως, αν και δεν υπάρχουν ευνοϊκές διατάξεις για τους πατέρες ανηλίκων, ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για τους τριτέκνους.

Διαφορετικές «ταχύτητες» ισχύουν για τις γυναίκες ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση. Για τις άγαμες γυναίκες η «έξοδος» γίνεται με 35ετία ανεξαρτήτως ορίου (όπως ακριβώς ισχύει και για τους άνδρες).

Ευνοϊκότερες διατάξεις ισχύουν για τις έγγαμες γυναίκες και τις μητέρες ανηλίκων, που μπορούν να αποχωρήσουν με τη συμπλήρωση 24 ετών και 6 μηνών χρόνου ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας (ακόμα ευνοϊκότερες διατάξεις υπήρχαν για όσες είχαν θεμελιώσει παλαιότερα δικαίωμα). Τέλος, οι εκπαιδευτικοί που έχουν απασχοληθεί στο Δημόσιο πριν από την 1η Ιανουαρίου 1983 μπορούν να αποχωρήσουν με 30 έτη ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους με πλήρη σύνταξη.

* Διαδοχική ασφάλιση. Για τους δημοσίους υπαλλήλους που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1983 δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Επομένως, αν υπάρχει χρόνος απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται να αναγνωριστεί στο Δημόσιο ώστε να συμπεριληφθεί στους συντάξιμους χρόνους. Αυτό είναι εφικτό με εξαγορά και καταβολή για τον εν λόγω χρόνο εισφορών που φτάνουν κάθε φορά στο 7% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου τη στιγμή της αίτησης.

* Πλασματικοί χρόνοι. Για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους δεν είναι δυνατή η εξαγορά των πλασματικών ετών του ν. 3865/2010. Αντίθετα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι χρόνοι που προβλέπονταν πριν από την ψήφιση του εν λόγω νόμου, όπως ο στρατός, το προσόν διορισμού, η εξαγορά των αδειών άνευ αποδοχών κ.λπ.

Τι ισχύει για τις μητέρες δικηγόρους

Περιορισμένα είναι τα περιθώρια ταχύτερης εξόδου για τις μητέρες ανηλίκων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, με εξαίρεση τις ασφαλισμένες του Ταμείου Νομικών. Οσες από τις εν λόγω ασφαλισμένες μέχρι τις 31.12.2010 είχαν συμπληρώσει 21 έτη και 6 μήνες ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας, ανεξάρτητα εάν κατά τη συμπλήρωση του ορίου συντρέχει η ανηλικότητα του τέκνου. Οι συγκεκριμένες μητέρες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3863/2010. Μεταβατικές ρυθμίσεις ισχύουν τη διετία 2011-2012, με σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης και του ορίου ηλικίας. Τέλος, οι μητέρες ανήλικων τέκνων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, που συμπληρώνουν 23 έτη ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη στα 67.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Εργασία & Ασφάλιση
Δημόσιος Τομέας
Εργασιακά θέματα
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Δημόσιος Τομέας
Δημόσιο: ευκαιρίες συνταξιοδότησης με 25ετία πριν τα 67
Επίορκοι
«Θα τους τα έκανα δώρο» είπε και έφυγε υπό όρους
Τοπική Αυτοδιοίκηση
«Ο ΟΑΕΔ ψάχνει δούλους και εξαφανίζει μόρια»
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Τον πέρασε για αγριογούρουνο και τον γάζωσε
Διαλυτήριο κλεμμένων οχημάτων
Πιστολιές στον Αλιμο
ΣτΕ
Στο ΣτΕ για τα τσιγάρα που έκαναν «φτερά»
Εργασία & Ασφάλιση
Γίνετε γραφίστας... αυτοκινήτων
453 εκπαιδευτικοί για παιδιά Ρομά
Πρόγραμμα για 10.000 ανέργους 30-65 ετών
Οι αμοιβές στις αργίες της Πρωτοχρονιάς
Διπλάσια αποζημίωση σε απόλυση χωρίς καμία προειδοποίηση
Πότε παίρνω σύνταξη
Προίκα 150 εκατ. του Ευρωκοινοβουλίου στο ταμείο απασχόλησης
Βιβλίο του Ι. Κουκιάδη για το εργατικό δίκαιο
Δράση των ασφαλιστικών κατά των τροχαίων
Οι προσλήψεις της εβδομάδας
Κρήτη
Τους κουρεύουν χρέη, τους σώζουν το σπίτι
Ξεκίνησε το πρόγραμμα για πρόσληψη ανέργων
3.000 Αϊ-Βασίληδες για άρρωστα παιδιά
Επίτιμος δημότης Ηρακλείου ο Κινέζος πρέσβης
Θεσσαλονίκη
Ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδια από την ΕΛ.ΑΣ.
«Πολύς θόρυβος για το τίποτα η έκρηξη κοντά στα ΜΑΤ»
Ελαιόλαδο
Το λάδι πάει ταμπλό
Τουρισμός
Αγιος Βασίλης έρχεται από τη Βουλγαρία...
Αρθρα
Πίσω από το παραβάν του τρόμου και των δολοφονιών!
Ανθρώπινα
Ροζ μοναξιά παραμονή Πρωτοχρονιάς
Το παραμύθι του
Συνεντεύξεις
Ελλη, η αληθινή βασίλισσα της Βικτωρίας
Άλλες ειδήσεις
Σύνταξη με 25ετία στο Δημόσιο