Έντυπη Έκδοση

Ο ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ, ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Ε»

«Να παραμείνουν ΙΕΚ τα κολέγια - Δεν υποχρεούται η Ελλάδα να τα αναγνωρίσει»

Με την αδειοδότηση της λειτουργίας των κολεγίων και την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους τους προ των πυλών, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι σηκώνουν τα μανίκια προκειμένου:

- Να περιφρουρήσουν τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την ενίσχυση της φυσιογνωμίας του δημόσιου ΑΕΙ.

- Να καταδείξουν τις νομικές αδυναμίες της σχετικής με τη νομιμοποίηση των κολεγίων πολιτικής απόφασης με προσφυγή στο ΣτΕ, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Εντός των ημερών, ενδεχομένως και σήμερα, οι εκπρόσωποι των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ προσέρχονται στην πρώτη συνδικαλιστική διαδικασία (συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ) εν όψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, ώστε να θεμελιώσουν τη στρατηγική της κοινότητας έναντι των πρόσφατων νομοθετημάτων της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νίκος Σταυρακάκης εξηγεί σήμερα στην «Ε» γιατί η «συνταγή» ενός - καλού- μονοθεματικού εκπαιδευτηρίου δεν ιδρύει πανεπιστήμια, υποστηρίζει πως η χώρα μας δεν υποχρεούται να αναγνωρίσει τα κολέγια διότι ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιβάλλουν στα κράτη-μέλη τον τρόπο οργάνωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και υπογραμμίζει τέλος, βάσει της διεθνούς πραγματικότητας, πως το ισχυρό, διαρκώς εξελισσόμενο δημόσιο πανεπιστήμιο αποτρέπει τα φαινόμενα «επιστημονικής αγυρτείας».

Η ΠΟΣΔΕΠ προτείνει την επιστροφή των κολεγίων στη διαβάθμιση των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αξιολογείτε ως ορθή τη μετατροπή εκπαιδευτηρίου που χορηγεί τίτλους σπουδών ευρωπαϊκού πανεπιστημίου -άρα ανταποκρίνεται στα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του- σε ΙΕΚ;

«Διεθνώς είναι αποδεκτό ότι πανεπιστήμιο είναι κάθε ίδρυμα που με το δικό του κατά βάση ανθρώπινο δυναμικό: α) προάγει την έρευνα στις επιστημονικές περιοχές ευθύνης του και β) μεταδίδει μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία το προϊόν της έρευνας -τη γνώση- στους φοιτητές του. Επίσης, παντού η ακαδημαϊκή εκπαιδευτική διαδικασία διεξάγεται σε τρία επίπεδα: προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και προδιδακτορικό. Ακόμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τη χώρα μας όλα τα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης είναι ΝΠΔΔ. Με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, ως ομοσπονδία θεωρούμε ότι τα κολέγια, όπως και τα ΙΕΚ, τα ΚΕΣ και όλες οι άλλες παρόμοιες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, ανήκουν στην ευρεία ζώνη της μεταλυκειακής και προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το γεγονός ότι το προπανεπιστημιακό επίπεδο για πολλές δεκαετίες είχε παραμείνει εκτός του ΥΠΕΠΘ αποτελεί μια πολύ σημαντική διαχρονική παράλειψη της Πολιτείας. Στην εποχή της γνώσης και της πληροφορίας η χώρα μας απαιτείται να έχει ένα καλά οργανωμένο, αποτελεσματικό και ευέλικτο σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα».

Οι πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης που διευρύνουν άκριτα, κατ' ουσίαν, τον χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτιμάται πως αντί να τακτοποιήσουν την περιοχή ευνοούν την κερδοσκοπική δραστηριότητα εις βάρος της ποιότητας. Σε αντιδιαστολή των αμφιλεγόμενων μονάδων, καταγράφονται περιπτώσεις σοβαρών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων που «κοιτάζουν στα ίσια» ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα. Τις αναγνωρίζετε;

«Χρησιμοποιείτε τη σωστή ορολογία "εκπαιδευτήριο" για να αποδώσετε ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε 3-4 "καλές" περιπτώσεις "καταστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης". Τα καταστήματα αυτά επιτυγχάνουν με αρκετά υψηλά ετήσια δίδακτρα -από 10.000 έως 20.000 ευρώ- και μια σχετικά καλή, όχι ακαδημαϊκή, διοίκηση αφ' ενός να μεταφέρουν επιτυχημένα προγράμματα σπουδών του εξωτερικού και να προσλαμβάνουν καθηγητές υψηλών προδιαγραφών από ημεδαπά και αλλοδαπά πανεπιστήμια. Ετσι, βέβαια, έχουμε μια σχετικά εύκολη συνταγή για να στήσουμε ένα καλό μονοθεματικό εκπαιδευτήριο. Ωστόσο, αυτή η συνταγή δεν ιδρύει πανεπιστήμια, δεν θεμελιώνει ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τα διεθνώς αποδεκτά. Η δημιουργία των βιομηχανικών σχολών στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη σε περασμένες δεκαετίες από τα αντίστοιχα επιμελητήρια αποτελεί ένα ελληνικό προηγούμενο. Προσπάθειες, όμως, που τους πήρε δεκαετίες για να γίνουν τελικά πανεπιστήμια - μάλιστα σήμερα με κάποια τμήματα υψηλών προδιαγραφών.

Από όσα γνωρίζω -και πιστέψτε με γνωρίζω πολλά- κανένα από αυτά τα εκπαιδευτήρια δεν μπορεί να κοιτάξει στα ίσια το ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί πρόκειται για δύο οντότητες τελείως διαφορετικές, μεγέθη μη συγκρίσιμα».

Ως Ομοσπονδία προειδοποιείτε για οξύτατη αντίδραση στην κατεύθυνση της ανατροπής των κυβερνητικών σχεδιασμών. Οι κοινοτικές αποφάσεις ωστόσο -ειδικότερα τα πρόστιμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στη χώρα μας λόγω της εκκρεμότητας στην ενσωμάτωση της επίμαχης οδηγίας (για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στους αποφοίτους των κολεγίων) περιορίζουν την προοπτική. Ως πού θα φτάσετε;

«Στο σημείο αυτό έχει δημιουργηθεί μια τεράστια παρεξήγηση. Η ευρωπαϊκή οδηγία και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) επιβάλλουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων κατέχουν πανεπιστημιακούς τίτλους, ακόμη και αν τμήμα των σπουδών τους έχει πραγματοποιηθεί σε φορείς μη πανεπιστημιακούς. Ομως ούτε το ευρωπαϊκό δίκαιο ούτε το ΔΕΚ επιβάλλουν στα κράτη-μέλη τον τρόπο οργάνωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν υποχρεούται να ανέχεται και περισσότερο να αναγνωρίζει εξωπανεπιστημιακούς φορείς παροχής πανεπιστημιακής παιδείας! Υπογραμμίζω ότι οι περίφημες συμβάσεις δικαιόχρησης ("franchising", λες και πρόκειται για εμπορικό προϊόν, όπως ένα φόρεμα ή ένα χάμπουργκερ!) τέτοιων φορέων με πανεπιστήμια δεν ρυθμίζονται ούτε από το ευρωπαϊκό ούτε από το ελληνικό δίκαιο. Τέτοια μορφώματα μπορούν να απαγορευθούν χωρίς κανένα πρόβλημα! Η σύγχυση αυτή σκοπίμως καλλιεργείται από τους ενδιαφερόμενους. Το δε υπουργείο αποφεύγει να θέσει το ζήτημα στη σωστή του βάση. Γιατί;

Σχετικά με την αντίδρασή μας, έχει ήδη αρχίσει. Από καιρό έχουμε προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαιτούμενες ενέργειες -σε πολλά επίπεδα- ώστε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των πανεπιστημίων και να προστατεύσουμε το άμεσα πληττόμενο τμήμα της νέας γενιάς και της ελληνικής οικογένειας. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα προσφερόμενα θεμιτά μέσα για να πείσουμε την Πολιτεία, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα, για τις συνέπειες που θα υπάρξουν από τέτοιες επιλογές στο άμεσο αλλά και στο απώτερο μέλλον. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν, στη χώρα μας, αλλά και στις εμπλεκόμενες χώρες, καθώς και στην Ε.Ε. Η υπάρχουσα διεθνής εμπειρία δικαιώνει τις θέσεις μας».

Θεωρείται δεδομένο πως μετά την έκδοση του πρεδρικού διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των κολεγίων, οι φοιτητές θα στήσουν χαρακώματα για να διαφυλάξουν την αξία του πτυχίου τους. Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές οργανώνεστε;

«Με δυο λόγια: όταν κάποιος σου δίνει ένα χαστούκι δεν ψάχνεις τον κοντινότερο τοίχο για να αρχίσεις να χτυπάς το κεφάλι σου. Με αυτό θέλω να πω πως βασικό μας μέλημα είναι το Πανεπιστήμιο να βρίσκεται σε μια συνεχή και έντονα ανοδική πορεία ανάπτυξης και αναβάθμισης. Η διεθνής πραγματικότητα δείχνει πολύ καθαρά ότι, όπου το πανεπιστημιακό σύστημα επιτελεί τον πολύμορφο ρόλο του, τέτοια φαινόμενα "επιστημονικής αγυρτείας" δεν μπόρεσαν να εδραιωθούν. Επομένως, ναι, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οργανωνόμαστε -από καιρό θα 'λεγα- αλλά με τον τρόπο που οφείλουμε πρωτίστως ως δάσκαλοι και κυρίως ως πανεπιστημιακοί. Είναι γεγονός ότι τις προηγούμενες δεκαετίες χάσαμε πολύτιμο χρόνο με αυτά που κάναμε, μα κυρίως με αυτά που δεν κάναμε. Αυτό είναι ίσως το βασικό αρνητικό στη σημερινή συγκυρία, ίσως και μια από τις γενεσιουργούς αιτίες των "παρόντων δεινών"».

Κινδυνεύει το ελληνικό πανεπιστήμιο;

«Οχι. Το ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα δεν κινδυνεύει σήμερα από τις πρόσφατες ούτε από τις επικείμενες εξελίξεις. Δεν θέλω να πω πως στο πανεπιστήμιό μας δεν ελλοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι. Κάθε άλλο. Η εποχή μας είναι γεμάτη με μεγάλες προκλήσεις. Αρα και με ποικίλους κινδύνους. Οπως πιστεύω ότι τώρα πλέον υπάρχει η απαιτούμενη "κρίσιμη μάζα" πανεπιστημιακών δασκάλων, που είναι σε θέση να συλλάβει τις προκλήσεις των καιρών στο εθνικό και στο διεθνές περιβάλλον. Με την ουσιαστική και ποιοτική αξιολόγηση, που άμεσα θα περάσει το κάθε τμήμα, ίδρυμα αλλά και το σύστημα συνολικά. Με το ξεκίνημα -με βάση και τα δεδομένα της αξιολόγησης- μιας σοβαρής και σε βάθος συζήτησης για τον στρατηγικό σχεδιασμό του πανεπιστημιακού συστήματος. Με τη συνεχή ανανέωση των προγραμμάτων σπουδών και κυρίως με μια συνολική αλλαγή του "ακαδημαϊκού περιβάλλοντος" μέσα στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Με την άμεση εξάλειψη κάποιων εκφυλιστικών φαινομένων ακαδημαϊκών συμπεριφορών, περιχαρακώσεων πίσω από προσωπικά συμφέροντα, φαινομένων ακραίου νεποτισμού σε κάποια ελάχιστα τμήματα. Με την αποβολή στρεβλώσεων και ποικίλων εκπτώσεων στην ποιότητα της γενικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ολα αυτά επιβάλλεται πολύ σύντομα να αποτελούν θλιβερή μεν, ανάμνηση δε για το πανεπιστήμιό μας».

Στη σχετική με την παραίτηση του καθηγητή Θ. Φορτσάκη από την Επιτροπή Ελέγχου των κολεγίων ανακοίνωσή σας υποστηρίζετε πως οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι οφείλετε να ακυρώσετε τους σχεδιασμούς και τις βλέψεις προς τον πανεπιστημιακό χώρο «γνωστών και αμφιλεγόμενων γκρίζων αγοραίων παράκεντρων». Πού αναφέρεστε;

«Δεκαετίες τώρα είμαστε -Πολιτεία και πανεπιστήμια- δυστυχώς απλοί μόνο θεατές των συντονισμένων προσπαθειών μιας ομάδας επιχειρηματιών, των οποίων τα κεφάλια έχουν αποκτηθεί από ποικιλώνυμες δραστηριότητες στην γκρίζα, αμφιλεγόμενη και ανεξέλεγκτη ζώνη της παραπαιδείας -λυκειακής και μεταλυκειακής. Οι προσπάθειες αυτές την περίοδο 1990-1993 παρ' ολίγον να επιτύχουν αυτό που σήμερα με τις άοκνες προσπάθειες της κυβέρνησης και του υπουργείου Παιδείας φαίνεται να γίνεται πραγματικότητα, δηλαδή την ίδρυση "ιδιωτικών κερδοσκοπικών πανεπιστημίων". Τα χρήματα στην αγορά της μόρφωσης είναι πάρα πολλά. Η γενική τάση για έκπτωση στην ποιότητα τείνει να εξελιχθεί σε χιονοστιβάδα. Επίσης, τον τελευταίο καιρό γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες διαφόρων φαινομένων αμφιλεγόμενης ακαδημαϊκής ηθικής και στάσης. "Διεμοίρασαν τα ιμάτιά μου και επί τον ιματισμό μου έβαλον κλήρον" λένε κάπου τα αρχαία κείμενα. Προκαλεί αληθινά βαθιά θλίψη το φαινόμενο κάποιων συνταξιούχων πανεπιστημιακών -κάποιοι με αμφιλεγόμενη επιστημονική, αλλά και διοικητική πορεία μέχρι τα ανώτατα επίπεδα των ακαδημαϊκών θώκων- να είναι κορυφαίοι στον χορό αυτής της ιλαροτραγωδίας.

Κάνουμε έκκληση στους νέους, αλλά και στις οικογένειές τους, να ψάξουν προσεκτικά τα πράγματα πίσω από τα φαινόμενα. Οι νέοι μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι η επένδυση, κυρίως σε χρόνο, που κάνουν σε αυτή την κρίσιμη ηλικιακά φάση της ζωής τους είναι τρομακτικά σημαντική για το μέλλον τους. Για να μη βρεθούν αργότερα στη δυσάρεστη θέση να αναφωνήσουν μαζί με τον Φάουστ του Γκέτε "δώστε μου πίσω τη ζωή, πήρα στραβά τον δρόμο"». *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Άλλα θέματα στην κατηγορία Ελλάδα της έντυπης έκδοσης
Η επόμενη μέρα
Ζωή και θάνατος μαζί...
Η καταστροφή της Αττικής και η ανεύθυνη κυβέρνηση
160 ευρώ το κυβικό τα καμένα πεύκα
Κάψαμε τα δάση-άρχισε η... οζονο- θεραπεία
Πρόλαβαν σε Μαγνησία και Πελοπόννησο
Υπό έλεγχο πυρκαγιά
Διαμαρτυρίες κατοίκων για το Περιβάλλον
Μπαζώνουν τη λίμνη για τον ΧΥΤΑ
Απέκλεισαν την εθνική οδό
Greenpeace & «Αρχιπέλαγος»
Εκπέμπουν SOS για τα κοράλλια
Συνέντευξη Νίκος Σταυρακάκης
«Να παραμείνουν ΙΕΚ τα κολέγια - Δεν υποχρεούται η Ελλάδα να τα αναγνωρίσει»
Τετραψήφια νούμερα για καταγγελίες και πληροφόρηση
Δώστε λύση με τετραψήφια κλήση
Ψυχική υγεία
Κυκλάδες: Στο γιατρό χωρίς λόγο
Εκκλησία
«Αγάπες» Ιερώνυμου - Ανθιμου
Αστυνομικό ρεπορτάζ
Πυρ κατά φαρμακοποιού
Στη φάκα δουλέμποροι
3 συλλήψεις για τρεις διαφορετικές κλοπές στη συμπρωτεύουσα
Πόρισμα για τη φωτιά στην Αττική
Πόρισμα-καμένο χαρτί