Έντυπη Έκδοση

Υποχρεωτική η καταγραφή της παραμικρής μεταβολής σε προσλήψεις, απολύσεις, υπερωρίες

Οι οκτώ μεταβολές που πρέπει να δηλώνουν οι εργοδότες

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους ασυνεπείς εργοδότες, οι οποίοι πλέον υποχρεούνται να υποβάλλουν στην «Εργάνη», το σύστημα που καταγράφει τις προσλήψεις και απολύσεις, όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές στο προσωπικό, ακόμα και την υπερωριακή απασχόληση.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας, τα 8 βασικά στοιχεία που ορίζουν το προφίλ του κάθε εργαζομένου στην εταιρεία.

Πρόκειται για μεταβολές όπως η αναγγελία πρόσληψης, ο πίνακας προσωπικού, η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης, η καταγγελία σύμβασης (με ή χωρίς προειδοποίηση), βεβαίωση του εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή και εκ περιτροπής εργασίας, καθώς και επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ηλεκτρονική υποβολή

Ο εργοδότης υποβάλλει τα έντυπα μετά σαρωμένων εγγράφων που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται, όπως είναι ιδίως η άδεια διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών, το βιβλιάριο ανηλίκου για τις περιπτώσεις ανήλικων εργαζομένων, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

Δυνατότητα πρόσβασης έχουν μόνο οι εργοδότες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού, στο οποίο αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής του και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής του, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.

Μετά την παρέλευση διμήνου πραγματοποιείται αυτόματη διαγραφή από το Πληροφοριακό σύστημα των προσωρινών μη υποβληθέντων εντύπων.

Το έντυπο αναγγελίας πρόσληψης και ο πίνακας προσωπικού που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα εντός τριών ημερών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Συνθήκες εργασίας
Εργοδοτικοί φορείς
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Άλλα θέματα στην κατηγορία Οικονομία της έντυπης έκδοσης
Υπουργείο Οικονομικών
Παράταση πληρωμής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω
Ασφαλιστικά ταμεία
ΙΚΑ και ΟΓΑ έκοψαν συντάξεις ομογενών
ΕΥΔΑΠ
Ισραηλινό ενδιαφέρον για ύδρευση των νήσων
Εργοδοτικοί φορείς
Υποχρεωτική η καταγραφή της παραμικρής μεταβολής σε προσλήψεις, απολύσεις, υπερωρίες
Τουρισμός
Εκπτωση στους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού