Ηλεκτρονική Έκδοση

Κούρεμα τραπεζικών καταθέσεων

Τι προβλέπει το επίμαχο νομοσχέδιο στην Κύπρο

Έναντι του τέλους, θα διατίθενται στους καταθέτες, μετοχές τραπεζών, των οποίων οι όροι διάθεσης θα καθορίζονται με διάταγμα του υπουργού Οικονομικών. Αυτό προβλέπει - μεταξύ άλλων - το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αποφάσεις του Eurogroup.

Το νομοσχέδιο ετοιμάστηκε σε χθεσινή συνεδρίαση στο κυπριακό υπουργείο Οικονομικών, στην οποία συμμετείχαν τεχνοκράτες του εν λόγω υπουργείου, της Κεντρικής Τράπεζας και της Νομικής Υπηρεσίας.  Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου αποκαλύπτει η κυπριακή εφημερίδα «Αλήθεια». 

 
Το τέλος 
 
Σκοπός του νομοσχεδίου, που φέρει τον τίτλο «Ο περί τέλους επί των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα νόμος του 2013», είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τέλος επί των καταθέσεων που κατέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία. Με βάση τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, το τέλος υπολογίζεται επί των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα στη Δημοκρατία την 17η Μαρτίου 2013, ως ακολούθως: (α) για κάθε ευρώ μέχρι και εκατό χιλιάδες (¤100.000) με 6,75%, (β) για κάθε ευρώ πάνω από εκατό χιλιάδες (¤100.000) με 9.99%.
 
Διάταγμα
 
Το τέλος θα μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό στο κάθε πιστωτικό ίδρυμα, «επ' ονόματι της Δημοκρατίας και θα διατίθεται μετά από Διάταγμα του υπουργού Οικονομικών για σκοπούς διάσωσης και ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα». Έναντι του τέλους, διατίθενται στους καταθέτες, μετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων στη Δημοκρατία, οι όροι της διάθεσης των οποίων, καθορίζεται με Διάταγμα του υπουργού Οικονομικών. 
Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα αρνηθεί, παραλείψει ή αμελήσει να υπολογίσει ορθά και να μεταφέρει όλο το ποσό σε ειδικό λογαριασμό, ο υπουργός Οικονομικών δύναται να προβεί σε βεβαίωση του υπολογισμού του τέλους και να απαιτήσει από το πιστωτικό ίδρυμα όπως καταβάλει στη Δημοκρατία τη διαφορά μεταξύ του ποσού που μεταφέρθηκε στον ειδικό λογαριασμό και του ορθού ποσού.
 
Ποινές
 
Διαπράττει ποινικό αδίκημα οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο συμβάλλει, συγκατατίθεται, ανέχεται, συναινεί ή/ και συμπράττει σε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης πιστωτικού ιδρύματος με τον παρόντα Νόμο. Σε περίπτωση καταδίκης το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή σε αμφότερες τις ποινές. Σε περίπτωση που το διαπραχθέν ποινικό αδίκημα αφορά παράλειψη μεταφοράς ποσού σε λογαριασμό επ' ονόματι της Δημοκρατίας, το Δικαστήριο δύναται να καταδικάσει το εν λόγω πρόσωπο σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει το διπλάσιο του ύψους του ποσού το οποίο παραλήφθηκε να μεταφερθεί.
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ecofin
Κύπρος
Για το ίδιο θέμα
Διαπραγμάτευση για τροποποίηση της συμφωνίας για κούρεμα
Το «μοντέλο» που έκαψε την Κύπρο