Έντυπη Έκδοση

Ολα τα λεφτά στους δρόμους

Εξήγγειλαν προγράμματα χωρίς να έχουν προβλεφθεί τα σχετικά κονδύλια.

Ενα υδροκέφαλο κοινοτικό πακέτο (ΕΣΠΑ ή Δ' ΚΠΣ), που δίνει μόλις το 3% του προϋπολογισμού του για τη στήριξη της βιομηχανίας, περιορίζει σε σχέση με το παρελθόν τις επιδοτήσεις για την τόνωση της απασχόλησης και διαθέτει το 8% για χρηματοδότηση του κλάδου των υπηρεσιών (αποτελεί το 70% της ελληνικής οικονομίας) αποκαλύπτουν στοιχεία της Κομισιόν.

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται σε απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου προς τον ευρωβουλευτή Γιώργο Σταυρακάκη. Η Επιτροπή υπολογίζει ότι, με βάση την κατανομή των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, που αποφασίστηκε το 2007, το 60% των κονδυλίων (20,4 δισ. ευρώ) καταλήγει και πάλι σε δρόμους (62% στο Γ' ΚΠΣ), το 22% σε εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση (έναντι 27% προηγουμένως) και το 5,8% σε έρευνα και νέες τεχνολογίες (1,7% στο Γ' ΚΠΣ).

Στη βιομηχανία οι πόροι φτάνουν μόνο στο 3,4% του προϋπολογισμού του ΕΣΠΑ (6,4% στο ΚΠΣ). Μηδενικά είναι τα κονδύλια προς τη γεωργία και μόλις το 8% οδεύει στις υπηρεσίες ( 1,55% στο ΚΠΣ). Τα παραπάνω είναι ένας από τους λόγους που η κυβέρνηση προωθεί αλλαγή στην κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Κοινοτικά κονδύλια & επιδοτήσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση