Ηλεκτρονική Έκδοση

Σκάφη αναψυχής

►Τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες τους με τεκμήρια διαβίωσης ως εξής:

α) Για μηχανοκίνητα σκάφη μέχρι τρία μέτρα με 2.600 ευρώ και με χίλια τριακόσια ευρώ ανά μέτρο για μήκος μεγαλύτερο των τριών μέτρων

β) Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη η τεκμαρτή δαπάνη εξαρτάται από τα μέτρα του μήκους τους και υπολογίζεται ως εξής:

Μήκος σκάφους  Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη (Ευρώ)
Μέχρι 8 μέτρα 21.000
8 με 10 38.000
10 με 12 55.600
12 με 14 74.400
14 με 16 95.000
16 με 18 117.800
18 με 20 144.200
20 με 22 174.800
22 με 24 210.000
24 με 26 250.000
26 με 28 295.800
28 με 30 348.000
30 με 32 407.200
πάνω από 32 455.400
 

Εάν αυτά τα σκάφη χρησιμοποιούνται σε ναυταθλητικούς αγώνες το ποσό μειώνεται κατά 50%. Επίσης τα τεκμήρια μειώνονται αναλογικά με την παλαιότητα κατά με 10% για πάνω από 5 έτη και με 20% για πάνω από 10 χρόνια. Εάν δε απασχολείται πλήρωμα στο σκάφος σε μόνιμη βάση, η αμοιβή του πληρώματος προστίθεται στο τεκμήριο επί δυο.

Από τον υπολογισμό των τεκμηρίων εξαιρείται η δαπάνη διαβίωσης για ένα μόνο σκάφος ολικού μήκους μέχρι 10 μέτρα το οποίο δεν έχει πλήρωμα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Κύριο θέμα
Τεκμήρια διαβίωσης