Ηλεκτρονική Έκδοση

Προσωπικά δάνεια-γονικές παροχές

Τεκμήριο θεωρείται η χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε εκτός των δανείων που δίνονται από τα μέλη εταιρειών, κοινοπραξιών ή κοινωνιών στους μετόχους τους.

Δωρεές-γονικές παροχές χρημάτων

Ακόμη, το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δωρεές, γονικές παροχές και χορηγίες χρηματικών ποσών, μεγαλύτερων των 300 ευρώ υπολογίζεται στα τεκμήρια. Εξαιρέσεις αποτελούν οι δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους, τα ΑΕΙ, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Κύριο θέμα
Τεκμήρια διαβίωσης