Ηλεκτρονική Έκδοση

Περιθώρια για διαπραγματεύσεις το τελικού επιτοκίου σε αρκετές τράπεζες

Ολα τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων

Αναλυτικοί πίνακες με τις αποδόσεις που προσφέρουν οι τράπεζες

Τελευταία ενημέρωση:

Ανοδικά, έστω και οριακά σε ορισμένες περιπτώσεις, συνεχίζουν να κινούνται τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων σε αρκετές τράπεζες και κατά την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2011, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρείχαν οι ίδιες στο enet.gr. Η ανώτατη ετήσια απόδοση διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στο 3,9 - 4%. Σε συνδυασμό λοιπόν με το πτωτικό επίπεδο του πληθωρισμού που διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στο 1,7%, η καθαρή απόδοση για τους καταθέτες συνεχίζει να διατηρεί θετικό πρόσημο.

Με άλλα λόγια, η διαφορά μεταξύ ονομαστικού επιτοκίου, πληθωρισμού και φόρου επί των τόκων που παρακρατεί το Δημόσιο, παραμένει πάνω από το μηδέν. Πέρα από τις αυξήσεις των επιτοκίων από την πλευρά των τραπεζών πιο θετικά επιδρά η αποκλιμάκωση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (π.χ. ήταν 5,2% τον περασμένο Ιανουάριο). 

Όσοι λοιπόν έχουν χρήματα στην άκρη και θέλουν να τα αποταμιεύσουν, μπορούν να δουν αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί, όλα τα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων που «παίζουν» αυτή τη στιγμή στην αγορά.

Τα επιτόκια που παρουσιάζονται παρακάτω είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά για τις τράπεζες ωστόσο δεν αποκλείεται με τη σωστή διαπραγμάτευση αλλά και ανάλογα με το ύψος του προς αποταμίευση ποσού, να πείσετε την τράπεζα να σας προσφέρει κάτι καλύτερο.

Οι απλές προθεσμιακές καταθέσεις θεωρούνται σε γενικές γραμμές ένας καλός τρόπος φύλαξης των χρημάτων σας ειδικά αν συγκριθεί με το… στρώμα του κρεβατιού σας. Τα επιτόκια τους είναι υψηλότερα από αυτά ενός απλού λογαριασμού ταμιευτηρίου ή τρεχούμενου. Ως μειονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί ο περιορισμός της ρευστότητας σας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς συνήθως υπάρχει «ποινή», που αντιστοιχεί σε χαμένους τόκους, αν «σηκώσετε» χρήματα πριν τη λήξη της. Ορισμένες τράπεζες βέβαια επιτρέπουν τις αναλήψεις από τον λογαριασμό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έως ένα ορισμένο ποσό. Άλλες καταβάλουν τους τόκους στη λήξη της προθεσμίας ενώ σε πολλές υπάρχει η δυνατότητα μηνιαίου, τριμηνιαίου ακόμη και εξαμηνιαίου εκτοκισμού.

Κοντά στα επίπεδα της τραπεζικής αγοράς είναι και τα επιτόκια που προσφέρει σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (αμιγώς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Όμως από τις αρχές Ιανουαρίου 2011 έχει «ρίξει» αισθητά τα επιτόκια του. Ελάχιστον ποσό για το άνοιγμα μιας προθεσμιακής κατάθεσης παραμένουν τα 5.000 ευρώ όμως το επιτόκιο αφετηρίας από το 4,80% που ίσχυε πέρυσι έπεσε φέτος στο 3,25%. Δείτε εδώ αναλυτικά.

Χρησιμοποιείστε το εργαλείο του enet.gr για να υπολογίσετε πόσο ακριβώς θα σας αποφέρει το επιτόκιο που σας προσφέρει η τράπεζα.

*Από το εκάστοτε ονομαστικό επιτόκιο προθεσμιακών καταθέσεων μην ξεχάσετε να αφαιρέστε το 10% επί των τόκων. Τον φόρο δηλαδή υπέρ του Δημοσίου.

** Τα επιτόκια του παρουσιάζονται στους πίνακες δεν είναι δεσμευτικά για την τράπεζα και ενδέχεται να διαφέρουν από πελάτη σε πελάτη, ακόμη και από μέρα σε μέρα.      

Απλές προθεσμιακές καταθέσεις

Τράπεζα Ποσό σε € 3 μήνες 6 μήνες 12 μήνες
Alpha 5.000 1,50% 1,75% 2,00%
20.000 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ- 1ος μήνας: 2,55%  2ος: 2,60%, 3ος: 2,65%. Από €10.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ - α' τριμ: 2,60%, β' τριμ.: 2,85%. Από €10.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ - 3,00% Από €10.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου
50.000 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ- 1ος μήνας: 3,10%  2ος: 3,20%, 3ος: 3,30%. Από €30.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ - α' τριμ: 3,20%, β' τριμ.: 3,60%. Από €30.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ - 3,70% Από €30.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου
100.000 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ- 1ος μήνας: 3,35%  2ος: 3,40%, 3ος: 3,45%. Από €100.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ - α' τριμ: 3,40%, β' τριμ.: 3,80%. Από €100.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ - 3,90% Από €100.000 Μηνιαίος εκτοκισμός, ελευθερία κεφαλαίου
T bank (πρώην Aspis) 5.000 3,10% 3,40% 3,50%
20.000 3,15% 3,45% 3,55%
50.000 3,20% 3,50% 3,60%
100.000 3,25% 3,55% 3,65%
Citibank 5.000 Έως 2,00% για περίοδο 3μηνών
ανάλογα με τη συνολική σχέση του πελάτη
20.000
50.000
100.000
Eurobank 5.000 Μη διαθέσιμο
20.000 1,90% - 2,00% - 2,10% Μηνιαίος εκτοκισμός 2,00% - 2,10% - 2,20% Διμηνιαίoς εκτοκισμός 2,00% τους πρώτους 5 μήνες, 6ος 4%, 7ος - 11ος 2,3% και τον 12ο 4,60% Μηνιαίος εκτοκισμός
50.000 2,50% - 2,70% - 2,90% Μηνιαίος εκτοκισμός 2,60% - 2,80% - 3,00% Διμηνιαίo εκτοκισμός 2,80% τους πρώτους 5 μήνες, 6ος 5,60%, 7ος - 11ος 3% και τον 12ο 6% Μηνιαίος εκτοκισμός
100.000 3,00% - 3,10% - 3,20% Μηνιαίος εκτοκισμός 3,00% - 3,20% - 3,40% Διμηνιαίoς εκτοκισμός 3,20% τους πρώτους 5 μήνες, 6ος 6,40%, 7ος - 11ος 3,50% και τον 12ο 7,00% Τριμηνιαίος εκτοκισμός
FBB 5.000 - - -
20.000 3,70% 3,90% 4,20%
50.000 3,70% 3,90% 4,20%
100.000 3,70% 3,90% 4,20%
HSBC 5.000  
 
 
20.000   ΓΙΑ ΠΟΣΑ
ΑΝΩ
ΤΩΝ 10.000 Απόδοση όλων
των τόκων
στην έναρξη
επιτόκιο 2,50%
Τρίμηνη απόδοση τόκων και επιτόκιο 2,10% για τα πρώτα 3 τρίμηνα και 4% για το 4ο τρίμηνο 
50.000   Απόδοση όλων
των τόκων
στην έναρξη
επιτόκιο 2,50%
Τρίμηνη απόδοση τόκων και επιτόκιο 2,10% για τα πρώτα 3 τρίμηνα και 4% για το 4ο τρίμηνο
100.000   Απόδοση όλων
των τόκων
στην έναρξη
επιτόκιο 2,50%
Τρίμηνη απόδοση τόκων και επιτόκιο 2,10% για τα πρώτα 3 τρίμηνα και 4% για το 4ο τρίμηνο
Marfin 5.000   3,30% 3,50%
20.000   3,30% 3,50%
50.000   3,65% 3,85%
100.000   3,90% 3,95%
Millennium  5.000 Ελάχιστο ποσό συμμετοχής 15.000
20.000 0,93% 1,13% 1,47%
50.000 0,93% 1,13% 1,47%
100.000 1,03% 1,23% 1,57%
Probank * 5.000 2.60% 2,70% 2,80%
20.000 4,30% 4,40% 4,50%
50.000 4,70% 4,75% 4,80%
100.000 - - -
Proton 5.000 4,50% 4,60% 4,60%

20.000 4,80% 4,85% 4,95%
50.000 4,80% 4,85% 4,95%
100.000 4,80% 4,85% 4,95%
Αγροτική * 5.000 3,35% 3,55% 3,90%
20.000 3,35% 3,55% 3,90%
50.000 3,45% 3,65% 4,00%
100.000 - - -
Αττικής 5.000 3,80% 4,50% 4,80%
20.000 3,80% 4,50% 4,80%
50.000 3,95% 4,50% 4,80%
100.000 4,20% 4,50% 4,80%
Γενική 5.000 - - -
20.000 3,40% 3,50% 3,60%
50.000 3,40% 3,50% 3,60%
100.000 3,40% 3,50% 3,60%
Εθνική * 5.000 1,55%. 1,75%. 2,10%.
20.000 1,55%. 1,75% 2,10%
50.000 1,55% 1,75% 2,10%
100.000 - - -
Ελληνική 5.000 4,20% 4,30% 4,50%
20.000 4,50% 4,75% 4,80%
50.000 4,60% 4,75% 4,80%
100.000 4,60% 4,75% 4,80%
Εμπορική 5.000 0,60% 1,02% 1,30%
20.000 3,10%
"ΥΠΕΡέχω"
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,45%
"ΥΠΕΡέχω"
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,70%
"ΥΠΕΡέχω"
μηνιαίος
εκτοκισμός
50.000 3,10%
"ΥΠΕΡέχω"
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,45%
"ΥΠΕΡέχω"
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,90%

"ΠΡΟηγούμαι"
προκαταβολή
τόκων
και επιβράβευση
στη λήξη

100.000 3,10%
"ΥΠΕΡέχω"
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,45%
"ΥΠΕΡέχω"
μηνιαίος
εκτοκισμός
3,90%
"ΠΡΟηγούμαι"
προκαταβολή
τόκων
και επιβράβευση
στη λήξη
Κύπρου 5.000 1,12% 1,30% 1,60%
20.000 2,80% 2,90% 3,10%
50.000 3,15% 3,20% 3,30%
100.000 3,30% 3,40% 3,60%
Πειραιώς  5.000 3,50% 4,00% 4,00%
20.000 4,00% 4,00% 4,00%
50.000 4,00% 4,00% 4,00%
100.000 4,00% 4,10% 4,10%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 5.000 2,75% 3,00% 3,20%
20.000 2,95% 3,20% 3,50%
50.000 3,15% 3,30% 3,60%
100.000 3,30% 3,45% 3,65%
(Τελευταία ενημέρωση: 21/09/2011)

Τα επιτόκια του πίνακα παρουσιάζονται όπως τα παρείχαν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr.

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (δεν παρέχονται πληροφορίες επιτοκίων για το ποσό των 100.000)

! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση

Επιτόκια τρεχούμενων λογαριασμών και λογαριασμών ταμιευτηρίου

Δείτε αναλυτικά τα επιτόκια που «παίζουν» στην αγορά ανάλογα με το συνολικό υπόλοιπο του λογαριασμού σας όπως τα παρέχουν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr

Τράπεζα Λογαριασμός ταμιευτηρίου Τρεχούμενος λογαριασμός
Alpha έως 1,80% έως 1,50%
T bank (πρώην Aspis) ¨Εως 1,50% €0 - €5.000: 3,00%

€5.001 - €10.000: 0,75%

€10.001 και άνω: 0,50%
Citibank Έως 1,50% Έως 0,25%
Eurobank Μεγάλο ταμιευτήριο: 0,75% στο υφιστάμενο ποσό. 2% στην αύξηση των αποταμιεύσεων ανερξαρτήτως ποσού. Εξαμηνιαίος εκτοκισμός Λογαριασμός live: κάτω των €3.000: 1%
άνω των €3.000: 2%. Μηνιαίος εκτοκισμός. 

Personal banking:
μέχρι €20.000: 0,10%
άνω των €20.000: Euribor 1M + 1%. Μηνιαίος εκτοκισμός

FBB 1,00% 1,00%
HSBC 0,50% 0,50%
Marfin * Έως 0,10% έως 0,55%
Millennium 
2.50%
(μηνιαίος εκτοκισμός)
έως 0,50%
Probank 0,50%  
Proton 1,00% - 2,25% 0,75%
Αγροτική * Έως 1,70% Έως 1,00%
Αττικής 1,50% 1,50%
Γενική Έως 1,00% 0,25%
Εθνική Έως 0,75% Έως 0,30%
Ελληνική 0,30% Έως 1%
Εμπορική Έως 0,80% Λογαριασμός double: έως 1,20%
Κύπρου Έως 1,00%  Έως 1,00% 
Πειραιώς ** Έως 1,25% Έως 1,00%
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έως 2,10% έως 1,10%

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

(Τελευταία ενημέρωση: 08/06/2011)

Τα επιτόκια του πίνακα παρουσιάζονται όπως τα παρείχαν οι ίδιες οι τράπεζες στο enet.gr.

* Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

** Στοιχεία 8 Ιουνίου 2011

! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Για το ίδιο θέμα
Ανοδικά κινούνται τα επιτόκια καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών