Ηλεκτρονική Έκδοση

Η «μαύρη λίστα» των καταναλωτών

Πάροχοι τηλεπικοινωνιών, ύδρευση - αποχέτευση και φυσικό αέριο, κατέκτησαν φέτος την κορυφή στη «μαύρη λίστα» του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτή, (ΚΕΠΚΑ) που δέχθηκε 11766 καταγγελίας τη χρονιά που μας πέρασε.


Όπως ανακοίνωσε το ΚΕΠΚΑ, 18% του συνόλου των παραπόνων - καταγγελιών (2118 καταγγελίες το 2009 έναντι 1968 το 2008), αφορούσαν στις υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος. Από αυτές, 1371 ήταν για παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 268 για την Εταιρία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, 222 για το φυσικό αέριο και 257 σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι καταγγελίες για δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από 40 που είχαν καταγραφεί το 2008 έφθασαν τις 438 το 2009. Αντίθετα, σημαντική μείωση παρουσίασαν οι καταγγελίες για το φόρο Β’ κατοικίας, που έπεσαν σε 825 το 2009 έναντι 2855 το 2008.
Η κατηγορία των παραπόνων για ελαττωματικά προιόντα και εγγυήσεις ανήλθε σε 15,98% (1880 καταγγελίες έναντι 2013 το 2008). Για ακατάλληλα τρόφιμα καταγράφηκαν λιγότερα παράπονα τη χρονιά που μας πέρασε (271 το 2009 έναντι 438 το 2008), ενώ οι καταγγελίες κατά γνωστής γαλακτοβιομηχανίας, εναντίον της οποίας το ΚΕΠΚΑ είχε κηρύξει μποικοτάζ, καταγράφηκαν 1813 παράπονα, ποσοστό 15,41%.
Οι τράπεζες συγκέντρωσαν 9,75% των παραπόνων, δηλαδή 1147 καταγγελίες και ο κλάδος των τουριστικών υπηρεσιών 7,26%, δηλαδή 854 καταγγελίες.
Σύμφωνα πάντως, με τη σχετική ανακοίνωση του ΚΕΠΚΑ, 99,60% των καταγγελιών επιλύθηκαν υπέρ των καταναλωτών, μετά από παρέμβασή του στους προμηθευτές. Πέντε καταγγελίες παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, ενώ 37 καταγγελίες δεν επιλύθηκαν λόγω ελλιπών ή ψευδών στοιχείων, που προσκόμισαν οι καταναλωτές.
Το συνολικό ποσό που επωφελήθηκαν οι καταναλωτές ανέρχεται σε 423095 ευρώ. Από αυτά 124065 για ελαττωματικά προιόντα, 112473 από ακυρώσεις συμβολαίων ινστιτούτων αδυνατίσματος, 95573 ευρώ για ασφαλιστικές εταιρίες, 30845 από αντιλογισμούς χρεώσεων Τραπεζών και 27342 για αποζημιώσεις από τουριστικές υπηρεσίες.

 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Θέματα καταναλωτή