Ηλεκτρονική Έκδοση

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού της ΔΕΗ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007.

Οι πίνακες απεστάλησαν στις 8 Ιανουαρίου προς δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Περιλαμβάνουν τους επιτυχόντες τους των ακολούθων Κατηγοριών/Ειδικοτήτων:

Τ1/Β (Πολιτικοί Μηχανικοί), Τ1/Γ (Τοπογράφοι Μηχανικοί & Μηχανικοί Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης), Τ1/ΣΤ (Αρχιτέκτονες), Τ1/Ζ (Μηχανικοί Αναλυτές – Προγραμματιστές), Τ2/Α (Φυσικοί), Τ2/Β (Μαθηματικοί), Τ2/Γ (Χημικοί), Τ2/Δ (Γεωλόγοι), Τ2/Ζ (Αναλυτές – Προγραμματιστές Θετικής Επιστήμης), ΔΟ3/Α (Διοικ. Τεχνολόγοι Λογιστικής), ΔΟ3/Β (Διοικ. Τεχνολόγοι Διοικητικών Απασχολήσεων), Υ3/Α (Υγειονομικοί Τεχνολόγοι), Υ2/Α (Νοσοκόμοι), ΔΟ2/Ε (Ανατυπωτές), Τ4/Ι (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων), Τ4/Κ (Τεχνικοί Επιμελητές), Τ4/Ω (Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων και Τ5 (Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, Χειριστές).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
ΔΕΗ
Στο διαδίκτυο