Έντυπη Έκδοση

Το ΙΟΜ στο «τιμόνι» του Ευρω-Παρατηρητηρίου

Την προεδρία του εκτελεστικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου για το 2010 ανέλαβε το ελληνικό Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων.

Το Παρατηρητήριο αποτελεί τον ευρωπαϊκό οργανισμό που συλλέγει, επεξεργάζεται και δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία για την οπτικοακουστική βιομηχανία. Διεξάγει έρευνες και μελέτες σε όλο το φάσμα του συγκεκριμένου τομέα και σε θέματα νομικά, οικονομικά, πολιτικά, θεσμικά κ.ά. Οι τελευταίες μελέτες του εστιάστηκαν στο Video on Demand και στη νέα Οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

Ο πρόεδρος-διευθυντής του ΙΟΜ Ροδόλφος Μορώνης, που εξέλεγη πρόεδρος του Παρατηρητηρίου, επισήμανε ότι στόχος είναι να συνεχίσει την επέκτασή του, καλύπτοντας τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες και η φορολογική νομοθεσία για τα οπτικοακουστικά. «Χρειαζόμαστε -πρόσθεσε- τα δεδομένα και τις έρευνες του Παρατηρητηρίου σήμερα περισσότερο από ποτέ για να διαμορφώσουμε άποψη αναφορικά με τις ταχύτατες εξελίξεις στις διάφορες αγορές των ΜΜΕ... Η τεχνογνωσία του Παρατηρητηρίου στη συγκέντρωση, επεξεργασία και δημοσίευση δεδομένων μπορεί, σε βάθος χρόνου, να τύχει εφαρμογής και σε γεωγραφικές περιοχές εκτός Ευρώπης, προσφέροντας ζωτική πληροφόρηση για χώρες που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαμε πρόσβαση». Το ΙΟΜ σε αυτό το πλαίσιο θα επιδιώξει και την ουσιαστικότερη και πληρέστερη ενημέρωση των Ελλήνων επαγγελματιών μέσω συνεδρίων και ημερίδων για όλες τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τέχνες & Πολιτισμός
Με λέξεις-κλειδιά
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)