Έντυπη Έκδοση

10 προτάσεις για ιθαγένεια- ψήφο μεταναστών

Εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την ουσιαστική ενσωμάτωση των νόμιμων μεταναστών που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα πολλά χρόνια, και ιδίως των παιδιών τους που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν εδώ, χαρακτηρίζει η Ελληνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για ιθαγένεια και ψήφο στους μετανάστες.

Εισηγείται όμως μια σειρά από αλλαγές-διορθώσεις, που θα βελτιώσουν τις συνθήκες απόκτησης της ιθαγένειας και θα διευρύνουν τη συμμετοχή τους στις τοπικές εκλογές.

Η ΕΕΔΑ αντιλαμβάνεται πλήρως την ανάγκη να υπάρχει το κριτήριο της νομιμότητος ως βασικής προϋπόθεσης για να υποβληθεί αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Διατυπώνει ωστόσο την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι πρακτικές νομιμοποίησης που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πράξη.

Η ιδιότητα του πολίτη, τονίζεται στην απόφαση, δεν ταυτίζεται με την πολιτισμική ή εθνοθρησκευτική ταυτότητά του. Σηματοδοτεί απλώς τον δεσμό ενός ατόμου με ένα συγκεκριμένο κράτος.

Αναλυτικά οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι:

1 Η τριετής υποχρεωτική φοίτηση αναφέρεται στις 3 πρώτες τάξεις του Δημοτικού.

2 Για την υποβολή κοινής δήλωσης από τους γονείς προτείνεται οι δύο γονείς να διαμένουν νόμιμα στη χώρα, αλλά η χρονική προϋπόθεση της πενταετίας να συντρέχει μόνο για τον έναν.

3 Να υπάρξει πρόβλεψη και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

4 Να υπάρξει πρόβλεψη για την εκούσια αποβολή της ιθαγένειας και να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα από την απόκτηση διπλής ιθαγένειας (π.χ. στρατολογική υποχρέωση).

5 Προτείνεται μια γενική διάταξη όπου ο υποψήφιος δεν πρέπει να έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα, την τελευταία 20ετία πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

6 Να καταργηθεί ως κώλυμα πολιτογράφησης η παράνομη είσοδος των μεταναστών στη χώρα.

7 Ειδικά για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, να μειωθεί ο χρόνος νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα για την υποβολή αίτησης πολιτογράφησης (5 έτη στην τελευταία δεκαετία).

8Να καταργηθεί η διάκριση μεταξύ ομογενών και αλλοδαπών σε θέματα πολιτογράφησης και να συμπεριληφθεί ο ΑΜΚΑ στα απαραίτητα πιστοποιητικά πολιτογράφησης.

9 Να προβλεφθεί ότι κάθε απόφαση πολιτογράφησης, είτε θετική είτε αρνητική, θα αιτιολογείται.

10 Να μπορούν να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές και οι νόμιμοι μετανάστες που έχουν πενταετή νόμιμη και συνεχή παραμονή στη χώρα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Μετανάστες και πρόσφυγες