Έντυπη Έκδοση

Ευθύνες και στην ΤτΕ

Η έκθεση της Eurostat για τα στατιστικά στοιχεία που απέστελλε η Ελλάδα αφήνει αιχμές και για τον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος στη χρονική περίοδο 2005-2009 και αφήνει υπόνοιες για συγκάλυψη στοιχείων.

Στη σελίδα 10 αναφέρεται ότι «η ΤτΕ έχει την ευθύνη να μαζεύει πλήρη στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών και των ισολογισμών για όλη την οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι είναι επίσης υπεύθυνη για την ορθότητα των δημοσιονομικών στοιχείων, ειδικά για τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης».

Μάλιστα, καταγράφοντας τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB/2009/200·2009/627/EC) η Euro-stat υπονοεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν πληροφορούσε σωστά όλα αυτά τα χρόνια και την ίδια την ΕΚΤ.

Η ΤτΕ έχει την ευθύνη για τα κυβερνητικά στατιστικά στοιχεία (GFS), τα οποία η ΕΚΤ χρησιμοποιεί για νομισματικές και οικονομικές αναλύσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζονται στοιχεία για τα έσοδα και τις δαπάνες σε όλους τους τομείς, συγκεκριμένα στοιχεία για εισροές κονδυλίων της Ε.Ε. και στατιστικά για το χρέος και οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές».

«Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνάδουν με τις αρχές του ευρωπαϊκού λογιστικού κανονισμού ESA95. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για τις τεράστιες αναθεωρήσεις από την ΕΚΤ».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζα της Ελλάδος
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)