Έντυπη Έκδοση

Τα παιδιά των μεταναστών ενισχύουν τον πληθυσμό

Πριν από 10 χρόνια δεν υπήρχαν στοιχεία για τις γεννήσεις στη χώρα μας κατά υπηκοότητα της μητέρας.

Ετσι έκανα μια δική μου έρευνα και, χάρη στην προθυμία των αρμόδιων υπηρεσιών, έδειξα σε ένα άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στην «Ελευθεροτυπία» της 24.8.1999, ότι το 38% των γεννήσεων την τετραετία 1995-1998 στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» ήταν από αλλοδαπές μητέρες και στο ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων το 21%. Στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης το αντίστοιχο ποσοστό τη διετία 1996-1997 ήταν 27%. Το άρθρο εκείνο κατέληγε ως εξής: «Ενα σημαντικό ποσοστό των γεννήσεων στη χώρα μας είναι από αλλοδαπές μητέρες. Για όσα από τα παιδιά αυτά θα μείνουν στη χώρα, θα πρέπει να φροντίσει η Πολιτεία να αντιμετωπιστούν όπως τα παιδιά από Ελληνες γονείς, ώστε να μη γίνουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας όταν μεγαλώσουν».

Από το 2004 η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) συγκεντρώνει στοιχεία για τις γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας και για τους θανάτους κατά υπηκοότητα του θανόντος. Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζουμε στο άρθρο αυτό τις γεννήσεις από Ελληνίδες και αλλοδαπές μητέρες και τις συγκρίνουμε με τους θανάτους κατά υπηκοότητα του θανόντος την πενταετία 2004-2008.

Στο πρώτο μέρος του Πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι γεννήσεις κατά υπηκοότητα της μητέρας το καθένα από τα έτη 2004-2008. Στο δεύτερο μέρος του Πίνακα δίνεται το σύνολο των γεννήσεων, των θανάτων και της φυσικής μεταβολής του πληθυσμού (γεννήσεις μείον θάνατοι) κατά υπηκοότητα την πενταετία 2004-2008. Στην τελευταία στήλη του Πίνακα δίνεται το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι γεννήσεις και οι θάνατοι αλλοδαπών στο σύνολο των γεννήσεων και θανάτων στη χώρα μας.

Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι οι γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες αντιπροσωπεύουν το 17,4% του συνόλου των γεννήσεων την πενταετία 2004-08 (το αντίστοιχο ποσοστό των θανάτων των αλλοδαπών στο σύνολο των θανάτων είναι μόλις 1,6% εξαιτίας του γεγονότος ότι οι μετανάστες είναι νέοι στην ηλικία). Χάρη στις γεννήσεις από αλλοδαπές μητέρες υπάρχει φυσική αύξηση του πληθυσμού της χώρας την περίοδο αυτή κατά 22.087, δεδομένου ότι η φυσική αύξηση αλλοδαπών κατά 88.092 υπερκάλυψε τη φυσική μείωση των Ελλήνων κατά 66.005.

Την περίοδο πριν από το 2004, όπως είχα δείξει στο άρθρο μου στην «Ελευθεροτυπία» που προαναφέρθηκε, υπήρχε σημαντικός αριθμός γεννήσεων από αλλοδαπές μητέρες και υπήρχαν παιδιά με αλλοδαπούς γονείς στα σχολεία της χώρας. Το 1994 πρότεινα στον τότε υπουργό Παιδείας να γίνεται κάθε χρόνο μια απογραφή των παιδιών αυτών στα σχολεία. Πράγματι, η απογραφή αυτή διεξάγεται κάθε χρόνο, από το 1995 μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την απογραφή αυτή, στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας τα παιδιά με αλλοδαπούς γονείς από 8.455 το 1995 έφτασαν τα 114.279 το 2007. Από αυτά τα παιδιά τα 65.355 φοιτούσαν στα δημοτικά και από αυτά τα 25.652 είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Τα παιδιά αυτά είχαν γεννηθεί τα έτη 1995-1999. Προσθέτοντας στα παιδιά αυτά εκείνα που γεννήθηκαν τα έτη 2000-2003, τα 96.496 που γεννήθηκαν τα έτη 2004-2008 και τα άνω των 20.000 που γεννήθηκαν το 2009, καταλήγουμε στο συμπέρασμα και ότι ο αριθμός των παιδιών από αλλοδαπούς γονείς θα πρέπει να είναι σήμερα γύρω στις 200.000.

Με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν και δεδομένου ότι τα παιδιά των αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, στη συντριπτική τους πλειονότητα, θα ζήσουν στη χώρα μας, είναι σωστή η απόφαση της κυβέρνησης να τους χορηγηθεί η ελληνική ιθαγένεια. Αυτά, όμως, που περιλαμβάνει το σχετικό σχέδιο νόμου δεν καλύπτουν πλήρως το πρόβλημα. Με βάση τις διατάξεις του νομοσχεδίου, όσα από τα παιδιά αυτά έχουν έναν από τους δύο γονείς που ζει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα επί 5 συνεχή έτη, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους, εφόσον οι γονείς τους υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής των παιδιών στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε πόσοι είναι αυτοί οι γονείς. Υπάρχει, κατά συνέπεια, ένα πρόβλημα για τα παιδιά εκείνα, των οποίων οι γονείς βρίσκονται στην Ελλάδα πάνω από 5 χρόνια αλλά δεν είναι νομιμοποιημένοι. Θα πρέπει για τα παιδιά αυτά να περιληφθεί στο νομοσχέδιο κάποια ρύθμιση, ώστε να πάψουν να είναι «ανύπαρκτα» και όταν θα έχουν τις προϋποθέσεις που θα προβλέπει ο νόμος, όπως θα ψηφιστεί από τη Βουλή, να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια.

Προκειμένου τα παιδιά με αλλοδαπούς γονείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα να ενταχθούν πλήρως στην ελληνική κοινωνία, δεν αρκεί να τους χορηγηθεί η ελληνική ιθαγένεια. Από άλλη έρευνα που έχω κάνει, διαπίστωσα ότι το ποσοστό των παιδιών αυτών που δεν τελειώνει την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών με Ελληνες γονείς. Για να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να μετάσχουν πλήρως της ελληνικής παιδείας θα πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς τους ότι, με βάση τις διατάξεις του Συντάγματός μας, τα παιδιά πρέπει να τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Τόσο για χάρη των παιδιών τους όσο και για τους ίδιους θα ήταν, επίσης, σκόπιμο να οργανωθούν σε κατάλληλες μέρες και ώρες, μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για τους γονείς τους.

* Ο Μανόλης Γ. Δρεττάκης είναι πρώην: Αντιπρόεδρος της Βουλής, Υπουργός και Καθηγητής της ΑΣΟΕΕ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Στη στήλη
Ανάλυση στα γεγονότα