Ηλεκτρονική Έκδοση

Τι αλλάζει σε μισθούς του Δημοσίου και σε συντάξεις

Οι δημόσιοι υπάλληλοι βρίσκονται στο επίκεντρο του 2ου κύματος των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Από τη νέα δέσμη μέτρων ξεχωρίζει η κατά 30% μείωση του επιδόματος αδείας και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε ένα υποθετικό παράδειγμα, όπου ένας υπάλληλος έχει συνολικές ετήσιες αποδοχές 12.600 ευρώ (χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα ή/και πρόσθετες αμοιβές), η μείωση ανέρχεται σε 6,2%.

Οσον αφορά το σκέλος των επιδομάτων που καταβάλονται σήμερα στους δημοσίους υπαλλήλους, η κυβέρνηση προωθεί την κατά 12% μείωσή τους, θέτοντας ωστόσο συγκεκριμένες. εξαιρέσεις. Οπως προβλέπει το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή, από τη συγκεκριμένη περιστολή εξαιρούνται τα:

- οικογενειακά επιδόματα
- μεταπτυχιακών σπουδών
- κινήτρου απόδοσης
- αποφοίτων Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης
- χρόνου υπηρεσίας
- εφημεριών
- ειδικής απασχόλησης
- ειδικών συνθηκών εργασίας
- επικίνδυνης εργασίας
- αναπηρίας ή κινδύνου
- καταδυτικού

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που είτε ανήκουν κατά 100% στο κράτος είτε επιχορηγούνται τακτικά από τον προϋπολογισμό (π.χ. ΟΑΣΑ) θα δουν τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 7%. Η μείωση αφορά τόσο στις τακτικές αποδοχές, όσο και στα επιδόματα, τις αποζημιώσεις ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή τους. Για την ίδια κατηγορία εργαζομένων ισχύει και η κατά 30% μείωση στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και στο επίδομα αδείας. Το σχέδιο νόμου ορίζει επίσης τη διαδικασία παρακράτησης των ποσών που προκύπτουν από τη μείωση για την περίοδο από την 1.1.2010 ως την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, ως εξής:

  • Εφάπαξ, για ποσά ως 150 ευρώ
  • 2 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 300 ευρώ
  • 4 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 600 ευρώ
  • 6 μηνιαίες δόσεις, για ποσά ως 1.000 ευρώ
  • 8 μηνιαίες δόσεις, για ποσά άνω των 1.000 ευρώ.
Με εξαίρεση τους δικαστικούς, τους γιατρούς του ΕΣΥ και ορισμένες ειδικές κατηγορίες, απαγορεύεται οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων να υπερβαίνουν αυτές που προβλέπει η νομοθεσία για τους γενικούς γραμματείς των υπουργείων.

 Για το 2010 απαγορεύεται η χορήγηση οποιασδήποτε αύξησης στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Για την υπερωριακή απασχόληση προβλέπεται πως το σύνολο των επιπλέον ωρών εργασίας για κάθε δημόσιο υπάλληλο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες σε μηνιαία βάση.  Το όριο αναπροσαρμόζεται ως και τις 60 ώρες για τους απασχολούμενους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και, όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, από την εφαρμογή των νέων μέτρων θα μειωθεί κατά 10% η επιβάρυνση του προϋπολογισμού για την πληρωμή υπερωριακής εργασίας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική