Ηλεκτρονική Έκδοση

Οι τιμές των Ι.Χ. μετά την αύξηση του φόρου πολυτελείας λόγω των νέων μέτρων

Το χαράτσι «πολυτελείας» στα Ι.Χ.

Περισσότερος φόρος στα ακριβά Ι.Χ. - Έως και το 40% ο συντελεστής φόρου

Τελευταία ενημέρωση:

Εξαιρέσεις ορισμένων αυτοκινήτων από τον φόρο πολυτελείας των ακριβών Ι.Χ. που πρωτοεφαρμόστηκε τον Μάϊο του 2010 φέρνει η αναπροσαρμογή των ορίων, η οποία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την απόσυρση με μειωμένα τέλη ταξινόμησης. Πλέον στις διατάξεις του φόρου, δεν εμπίπτουν καινούρια Ι.Χ., εργοστασιακής αξίας έως 20.000 και μεταχειρισμένα έως 16.000. Δείτε παρακάτω την επιβάρυνση, όπως προκύπτει από τα παραδείγματα που δημοσιεύει το enet.gr, η οποία ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 9.000 ευρώ.

Πλέον η επιβάρυνση προκύπτει για τα καινούρια Ι.Χ. από εργοστασιακή αξία από 20.000. Όσον αφορά στα μεταχειρισμένα Ι.Χ. επιβαρύνονται όσα έχουν εργοστασιακή αξία από 16.000 ευρώ. Στην πράξη δηλαδή "γλυτώνουν" τον φόρο πολυτελείας καινούρια Ι.Χ. που κοστίζουν 25-30.000 ή μεταχειρισμένα που κοστίζουν περίπου 18-25.000.

Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός της καθαρής αξίας, σε σχέση με την εργοστασιακή, γίνεται ενδεικτικά και σε καμία περίπτωση δεν αφορά πραγματικά νούμερα. Στην πράξη πάντως οι περισσότερες τιμές θα κυμαίνονται στο παρακάτω πλαίσιο.

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες Ι.Χ., για τις ανάγκες του φόρου με τους συντελεστές να διαμορφώνονται στο 10%, 30% και 40%.

O φόρος επιβάλλεται ανάλογα με την εργοστασιακή αξία και με το εάν το Ι.Χ. αγοράζεται καινούριο η μεταχειρισμένο. Στον παρακάτω πίνακα στην πρώτη στήλη φαίνεται η εργοστασιακή αξία, πάνω στην οποία επιβάλλεται ο φόρος, στην δεύτερη η αξία αγοράς και στις υπόλοιπες το ποσοστό και το ποσό του φόρου.

Kαινούρια Ι.Χ.
Εργοστασιακή αξία Αξία αγοράς Ποσοστό

φόρου

Επιβάρυνση

στην τιμή

προσεγγιστικά(ευρώ)

20-22.000 30-45.000 10% 2.000-2.200
22-28.000 45-60.000 30% 6.600-8.400
28.000 και πάνω 60.000 και πάνω 40% 11.200 και πάνω
Παραδείγματα φόρου:

α)Έστω ότι αγοράζω αμάξι αξίας 30.000 ευρώ με εργοστασιακή αξία 20.500.

Η τιμή του θα επιβαρυνθεί με 20.500*10%=2.050 ευρώ και θα γίνει 22.550.

β)Έστω ότι αγοράζω ένα Ι.Χ. 47.000 ευρώ, με εργοστασιακή αξία 30.000 ευρώ.

Ο φόρος που επιβάλλεται στην τιμή είναι 40% Χ 30.000=12.000 ευρώ. Η νέα τιμή αγοράς γίνεται (47.000+12.000)=59.000 ευρώ

Μεταχειρισμένα Ι.Χ.
Εργοστασιακή αξία Αξία αγοράς
Ποσοστό

προσεγγιστικά (ευρώ)

16-17.000 25-28.000 10% 1.600-1.700
17-19.000 28-38.000 30% 5.100-5.700
19.000 και πάνω 38.000 και πάνω 40% 7.600 και πάνω
Σημειώνεται ότι η εργοστασιακή αξία των μεταχειρισμένων υπολογίζεται ως ακολούθως ανάλογα με την “ηλικία” τους, συγκριτικά με την αρχική τιμή.

α) Για τον πρώτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 1,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

β)Για το δεύτερο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,70% για κάθε μήνα κυκλοφορίας. 

γ)Για τον τρίτο χρόνο, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,50% για κάθε μήνα κυκλοφορίας. 

δ)Για τα πέντε επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,40% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

ε)Για τα τρία επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,30% για κάθε μήνα κυκλοφορίας. 

στ)Για τα δύο επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,20% για κάθε μήνα κυκλοφορίας και

η)Για τα επόμενα χρόνια, η μείωση θα ανέρχεται σε 0,10% για κάθε μήνα κυκλοφορίας.

Παράδειγμα υπολογισμού αξίας:

Έστω ότι αγοράζετε μεταχειρισμένο Ι.Χ. 2 ετών και 6 μηνών , αρχικής εργοστασιακής αξίας 30.000 ευρώ.

Μείωση για τον πρώτο χρόνο: 1,3% Χ 12 =15,6%

Μείωση για τον δεύτερο χρόνο: 0,7% Χ 12 =8,4%

Μείωση για τον τρίτο χρόνο : 0,5% Χ 6 = 3%.

Συνολική μείωση = 27% άρα η νέα αξία είναι 30.000 ευρώ - (30.000 Χ 27%)= 21.900

Ποια οχήματα εξαιρούνται του φόρου πολυτελείας

Όπως αναφέρεται στο σχετικό νόμο του υπουργείου από το φόρο πολυτελείας εξαιρούνται:

• τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης, τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα ασθενοφόρα, οι νεκροφόρες, τα οχήματα μεταφοράς κρατουμένων(κλούβες), καθώς και τα αυτοκίνητα οχήματα με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους της Δασμολογικής Κλάσης 87.03 της πρώτης και δεύτερης υποπερίπτωσης της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του ν. 2960/01.

• τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους με αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό κάτω άκρων, στις περιπτώσεις όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.650 κυβικών εκατοστών. Τονίζεται όμως ότι "Για τα αυτοκίνητα του προηγούμενου εδαφίου που παραλαμβάνονται με απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας και αποδεσμεύονται από το καθεστώς απαλλαγής του τέλους ταξινόμησης πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος ως προς το τέλος ταξινόμησης περιοριστικού διαστήματος, εισπράττεται ο φόρος πολυτελείας που αναλογεί".

Ο φόρος πολυτελείας ανακοινώθηκε ότι επιβάλλεται στα επιβατικά της δασμολογικής κλάσης 8703 και στα Jeep της 8704. Οι δασμολογικές αυτές κλάσεις περιλαμβάνουν:

8703: Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα τύπου break και τα αγωνιστικά οχήματα, οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι, ειδικά οχήματα για τη μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)

8704: Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων;

Όσον αφορά τα επιβατικά Ι.Χ. της κλάσης 87.03 (όπως εξηγείται παραπάνω) τα οποία έχουν επιδιορθωθεί, η αξία τους για την επιβολή του φόρου υπολογίζεται ως εξής:

α)Η εργοστασιακή αξία του οχήματος πριν επιδιορθωθεί - βελτιωθεί

β)Η αξία του κόστους διασκευής χωρίς το ΦΠΑ

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

75 σχόλια

71 Ο/Η Ανώνυμος έγραψε: (πριν 11 έτη)
oso perissoteroi anthrwpoi pou agorazoun autokinhto me ekptwsi ws polyteknoi aksias 30.000 vgainoun kai diamartyrontai toso perissotero niwthw ntropi pou megalwnw se mia xwra opws i ellada. Kairo twra exei xathei to metro tis adikias, apo sevasmo omws se autous tous polyteknous pou pairnoun 1500 eurw mis8o den tha eprepe na ginontai auta ta sxolia. Ntropi se autous pou kyvernan, ntropi kai se emas omws. H allagi tha erthei mono otan allaksoume tin egwistiki nootropia pou mas diakatexei.
72 Ο/Η Πέτρος έγραψε: (πριν 11 έτη)
Δεν μου λέτε κύριοι, το σενάριο να αγοράσετε-ταξινομήσετε-ασφαλίσετε αυτοκίνητο στην Γερμανία/Δανία/χώρα της ΕΕ της επιλογής σας και να το κατεβάσετε στην Ελλάδα με τις ξένες πινακίδες δεν παίζει? Το μόνο που χρειάζεται είναι μια ταχυδρομική θυρίδα στην εν λόγω χώρα (ή ένας συγγενής) για την αλληλογραφία.
Κανονικά και με κείμενες νομοθεσίες ΕΕ κλπ αυτό είναι απόλυτα νόμιμο αλλά υπάρχει πάντα περίπτωση το Ελληνικό κράτος να μην δίνει σημασία στην ΕΕ και να κάνει όπως νομίζει (πληρώνοντας κάποιο πρόστιμο φυσικά)
Από όσο ξέρω το κάνει αρκετός κόσμος στην Αγγλία αυτό αφενός γιατί η αγγλικές τιμές είναι λίγο τσιμπημένες αλλά και γιατί δεν τρέχει τίποτε άμα σε πιάσει κάμερα για υπερβολική ταχύτητα.
Αν δουλεύει αυτό το σενάριο τότε ο πρόμπλεμ, κολλήστε κ μια αφίσα με το κατάλληλο δάκτυλο σε εκτεταμένη θέση στο πλάι κ περνάτε κάθε πρωί από το υπουργείο οικονομικών για να αποδώσετε τα σέβη σας.

Αν δεν παίζει αυτό, προτείνω κατάθεση πινακίδων και χρήση ποδήλατου. Θα πρότεινα αγορά αυτοκινούμενου τροχόσπιτου αλλά είμαι σίγουρος ότι έτσι και δούνε τα νούμερα να ανεβαίνουν θα αλλάξουν τον νόμο πάραυτα.

Χαιρετισμούς κ υπομονή
73 Ο/Η Γιωργος έγραψε: (πριν 11 έτη)
Γιατι κυριοι δε μπορουμε να φερουμε αμαξι απο το εξωτερικο χωρις φορολογηση παρα πληρωνει το κρατος ενα σωρο λεφτα, σε προστιμο, βεβαια στην ευρωπη?
Γιατι βγαζει το κρατος περισσοτερα ''μαυρα'' στο τελωνειο νομιζω...ετσι δεν ειναι κυριοι..?
Και μη χειροτερα ρε παιδια να λεμε εχουμε καταστραφει και δε το εχει παρει χαμπαρει ο Ελληνας νομιζω.......
Πρεπει να το γυρισουμε σε ηλεκτρικη ενεργεια ή υγραεριο,αλλα οταν το παρουν χαμπαρι θα τα φορολογησουν και αυτα...ενω στην Ευρωπη κινουνται ηδη εδω και χρονια με πετρελαιο,υγραεριο και ηλεκτρισμο....Ελληνες ειμαστε........
74 Ο/Η KOSTAS έγραψε: (πριν 11 έτη)
O kosmos ekso kiklofori me mercedes ke bmw ke den ksero ti allo,ke plironi teli kikloforias to en pempto opos kapiso allos m.....s stin ellada.Paradigma BMW 520i 97/montelo stin germania 147 euro 2 technologias ke sto mpou..........o to diko mas 681euro ke tin benzini tin plironi ke aftin 0.20 lepta parapano gia tis egnaties tis polles pou echoume..Lakouwes ke ti tipotes allo..KSIPNISTE REEEEEEEEE THA MAS FAI I MARMANGA:::
75 Ο/Η κωστας έγραψε: (πριν 11 έτη)
Κυριοι, οντως η κατασταση στην ελλαδα ειδικα τωρα ειναι αφορορητη, ωστοσο τα πραγματα δεν ειναι οπως τα περιγραφεται. Ζω στην ολλανδια, πληρωνω 2.5 Χ παραπανω τελη κυκλοφοριας σε σχεση με ελλαδα, 1.5Χ ασφαλιστρα και βενζινη που τωρα ειναι ιδιες οι τιμες με ελλαδα αλλα χωρις διοδια. Επισης η κινηση με υγραεριο και ντιζελ φοροloγειται με υψηλοτερα τελη κυκλοφoριας.Οντως στην γερμανια τα τελη ειναι φθηνα, αλλα διαφερουν με την χωρα.Επισης υπαρχουν δασμοι σε εισαγωγη μεταχειρισμενων κτλ (BPM, ολλανδια). ...μην ξεχνατε οτι οι γερμανοι, γαλλοι, τσεχοι, ιταλοι..παραγουν εμεις καταναλωνουμε. Πραγματικα ο παραδεισος για το αυτοκινητο ειναι οι Ηνωμενες πολιτειες, βενζινη 66 λεπτα το λιτρο......
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 75

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Αυτοκινητοβιομηχανία και εμπόριο αυτοκινήτων
Εφορία και φορολογική πολιτική
Για το ίδιο θέμα
Σε κοσμήματα άνω των 1.000 ευρώ επιβάλλεται ο φόρος πολυτελείας