Έντυπη Έκδοση

Καταγγέλλουν «φωτογραφική» δημοπράτηση

Για «φωτογραφική» διαδικασία δημοπράτησης έργου 12 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, εγκαλείται από τον πανελλήνιο σύνδεσμο ανωνύμων τεχνικών εταιρειών ο σύνδεσμος ΟΤΑ Θεσσαλονίκης.

Είναι το έργο του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης. Τρία είναι τα επίμαχα σημεία της... έγκλησης:

- η προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό πτυχίου 2ης τάξης της ειδικής κατηγορίας «ηλεκτρονικού εξοπλισμού», όταν το 75% του έργου αφορά αντικείμενο προμήθειας,

- η αποκλειστική συνεργασία της συμμετέχουσας εργοληπτικής επιχείρησης με εξειδικευμένο οίκο που θα προμηθεύσει τον εξοπλισμό μεταφόρτωσης και

- η προηγούμενη εμπειρία από κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων αυτής της εμβέλειας, όπως αυτός που δημοπρατείται στις 16 Μαρτίου.

Η πρώτη προϋπόθεση περιορίζει τον διαγωνισμό σε μόλις 3 εταιρείες και η δεύτερη σε πολύ μικρό αριθμό προμηθευτών που θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στον όρο της «αποκλειστικής συνεργασίας», ενώ για την τρίτη τα προηγούμενα είναι ελάχιστα και εταιρείες ακόμη και αλλοδαπές που έχουν κατασκευάσει πολυπλοκότερα έργα δεν μπορούν να μετάσχουν ,επειδή ο ΣΜΑ αυτής της εμβέλειας αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τοπική Αυτοδιοίκηση