Έντυπη Έκδοση

514.000 οι άνεργοι, οι 222.000 πάνω από 1 χρόνο

Εκτός του «νυμφώνος» της αγοράς εργασίας βρέθηκαν 514.401 εργαζόμενοι ή το 10,3% του εργατικού δυναμικού της χώρας, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2009.

Επί του συνόλου των ανέργων, το 43,3%, δηλαδή 222.735 εργαζόμενοι, είναι άνεργοι πάνω από ένα χρόνο και δεν λαμβάνουν ούτε καν το επίδομα ανεργίας.

Οσοι εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά ματαίως, υπολογίζονται σε 132.715 άτομα ή στο 25,8% του συνόλου των ανέργων. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας η ανεργία ανήλθε σε 10,3% του εργατικού δυναμικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2009 έναντι 7,9% που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008.

* Το ποσοστό της ανεργίας των γυναικών (14%) είναι σχεδόν διπλάσιο από των ανδρών (7,7%).

* Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω είναι 53,8%.

* Κατά ομάδες ηλικιών το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (26,2%) παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-29 ετών. Για τις νέες γυναίκες είναι 26,2% και για τους νέους άνδρες είναι 15,7%.

Αλίμονο στους αγράμματους

* Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας μετρήθηκε σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (14,4%), στους απόφοιτους ανώτερης τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (12,1%) και σε όσους έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης (11,7%).

Το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (6,7%) παρατηρείται στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό φτάνει στο 7,6%.

* Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι ανώτερο (11,7%) από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (10,2%). Στις προηγούμενες περιόδους η ανεργία μεταξύ των ξένων υπηκόων ήταν χαμηλότερη από τον γενικό μέσο όρο.

* Κατά περιφέρειες η υψηλότερη ανεργία παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο (13,2%) και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (12,2%). Το μικρότερο ποσοστό ανεργίας μετρήθηκε στο Βόρειο Αιγαίο με 5,3% και στη Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο με 8,7%. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία