Έντυπη Έκδοση

ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Ο δεκάλογος των νέων μέτρων από το ΔΝΤ

Σκληρά μέτρα, που θίγουν πλέον τον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνει «ο Δεκάλογος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου» τον οποίο κομίζουν στην Αθήνα οι εμπειρογνώμονες του Οργανισμού.

Στον ιδιωτικό τομέα θα απευθύνονται οι νέες βασικές κατευθύνσεις που θα χρεωθεί να ενσωματώσει στην πολιτική της η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους απεσταλμένους του Στρος - Καν (φωτογρ.) Στον ιδιωτικό τομέα θα απευθύνονται οι νέες βασικές κατευθύνσεις που θα χρεωθεί να ενσωματώσει στην πολιτική της η κυβέρνηση, σύμφωνα με τους απεσταλμένους του Στρος - Καν (φωτογρ.) Πρόκεται για τις βασικές κατευθύνσεις του ΔΝΤ, τις οποίες η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να ενσωματώσει στην πολιτική της, μόλις η χώρα περάσει το κατώφλι του Ταμείου. Ηδη τα φορολογικό και ασφαλιστικό νομοσχέδια που έχει προωθήσει η κυβέρνηση είναι εναρμονισμένα στο πνεύμα των συστάσεων που είχε απευθύνει το ΔΝΤ.

Ετσι στην περίπτωση της Ελλάδας ο «διάβολος» δεν κρύβεται πλέον πίσω από τις λεπτομέρειες, αλλά στα διαρθρωτικά μέτρα που έχει προτείνει το ΔΝΤ προκειμένου (σύμφωνα πάντα με τη λογική του) να επανέλθει η οικονομία σε αναπτυξιακή τροχικά και αφ' ετέρου να αντιμετωπίσει σε μόνιμη βάση το δημοσιονομικό πρόβλημα.

Τα μέτρα που το ΔΝΤ κρίνει ως απαραίτητα είναι:

1 Η υιοθέτηση ενός πολυετούς δημοσιονομικού σχεδίου που διασφαλίζει την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει το τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα δημοσιονομικό σφίξιμο διαρκείας, ώστε από το 2012 να τεθεί ο λόγος του χρέους σε καθοδική τροχιά.

2Στη φορολογική πολιτική οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, με μείωση των εξαιρέσεων και των απαλλαγών, καθώς και περαιτέρω αύξηση επιλεγμένων φόρων κατανάλωσης, ώστε να προσεγγίσουν τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα μέτρα που ήδη έχει λάβει η κυβέρνηση βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση. Απομένει ωστόσο να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητά τους.

3Στην εισοδηματική πολιτική του δημόσιου τομέα προτείνει να συνεχιστεί η πολιτική συγκράτησης των μισθών και η επέκταση του μέτρου στις συντάξεις. Επίσης η μείωση της δαπάνης για μισθούς θα πρέπει να στηριχθεί από την περαιτέρω μείωση των προσλήψεων. Οι πρόσφατες αποφάσεις της κυβέρνησης υπερκαλύπτουν τις συστάσεις του ΔΝΤ.

4Επιπροσθέτως όμως συστήνει «το μήνυμα αυτό του δημόσιου τομέα να περάσει και στον ιδιωτικό» προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Με άλλα λόγια οι περικοπές των μισθών και των επιδομάτων θα πρέπει, σύμφωνα με τη λογική του ΔΝΤ, να επεκταθούν στον ιδιωτικό τομέα.

5Για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν οι μακροπρόθεσμες πιέσεις που προκαλεί η γήρανση του πληθυσμού, συστήνει «οι συνταξιοδοτικές δαπάνες να εναρμονιστούν με τις εισφορές». Με άλλα λόγια να ενισχυθεί ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του συστήματος. Η μεταρρύθμιση αυτή θεωρούν ότι είναι αναγκαίο να γίνει σταδιακά. Ηδη το νομοσχέδιο που παρουσίασε το υπουργείο Εργασίας κινείται σ' αυτή την κατεύθυνση.

6 Για τις ΔΕΚΟ θα πρέπει να εφαρμοστεί 5ετές πρόγραμμα προκειμένου να εξαλείψουν τα ελλείμματά τους. Η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη κάποια πρωτοβουλία στον τομέα αυτό.

7Στη δημόσια διοίκηση το ΔΝΤ «βάζει βαθιά το μαχαίρι» προτείνοντας: α) τον περιορισμό των δημόσιων οργανισμών, β) τη μείωση του προσωπικού και των διορισμών σ' αυτούς προκειμένου να περιοριστεί το κόστος και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητά τους, γ) την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων.

8Περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να δημιουργηθεί «ένα πιο αποτελεσματικό επιχειρηματικό περιβάλλον». Ακόμη προτείνεται η «αποδέσμευση των δικτύων», με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής. Ηδη έχουν γίνει κάποια μικρά βήματα στην απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων.

9 Στην αγορά εργασίας προτείνονται και οι πιο επώδυνες αλλαγές, οι οποίες στην ουσία οδηγούν εν μέσω συναινετικών διαδικασιών σε πάγωμα των αποδοχών, αλλά και σε ανατροπή του υφιστάμενου πλαισίου εργασιακών σχέσεων. Το ΔΝΤ θεωρεί ότι στην παρούσα φάση οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να θυσιάσουν τη βελτίωση των αποδοχών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της απασχόλησης. Επιπλέον εκτιμά ότι έτσι η χώρα θα κατορθώσει να προσελκύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις. Για να επιτευχθεί αυτό συστήνει τη σύναψη «ενός τριμερούς κοινωνικού συμβολαίου, μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και κράτους».

0 Συστήνει τέλος να «διευκολυνθεί ο θεσμός της μερικής απασχόλησης» προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Απασχόληση και ανεργία
Διεθνείς Οργανισμοί
Για το ίδιο θέμα
Μαχαίρι σε επιδόματα και συμβασιούχοι στο στόχαστρο