Ηλεκτρονική Έκδοση

Ντεμπούτο για τον ΦΜΑΠ

Πως συμπληρώνω το Ε9

Τα συνηθέστερα λάθη

Tα έντυπα Ε9 που θα στείλουμε φέτος, θα καταχωριστούν και αυτά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του υπουργείου Oικονομικών ώστε να ενημερωθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο και να βγει ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας. O νέος φόρος θα υπολογιστεί με βάση την αξία των ακινήτων που είχε ο καθένας μας στην κατοχή του την 1η Ιανουαρίου του 2010.

Το έντυπο Ε9 υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. O σύζυγος κάνει κοινή δήλωση με την σύζυγό του τόσο για τα δικά του ακίνητα όσο και γιαυτά των παιδιών. Μάλιστα, στην περίπτωση που τον βαρύνουν φορολογικά συγγενείς της συζύγου του, ανήλικοι συγγενείς μέχρι 3ου βαθμού ορφανοί από γονείς ή αδέλφια με αναπηρία άνω του 67%, πρέπει να υποβάλει ξεχωριστό έντυπο για κάθε έναν από αυτούς στο όνομά τους.

Υποχρέωση υποβολής έχουν:

♦ Oσοι το 2009 απέκτησαν δικαίωμα (πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας) σε ακίνητα. 

♦ Oι φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει Ε9 τα προηγούμενα χρόνια και έχει σημειωθεί μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα ακίνητά τους την 1/1/2010. Ως μεταβολή μπορεί να θεωρηθεί αλλαγή του ποσοστού ιδιοκτησίας, ή πώληση ενός ακινήτου. Στις εσωτερικές σελίδες, ξαναγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων στα οποία επήλθε μεταβολή. Πρέπει να σημειωθεί ο κωδικός 2 («μεταβολή στοιχείων») αν απλώς έχει αλλάξει κάτι στο ακίνητο (ποσοστό ιδιοκτησίας κ.λπ.) ή ο κωδικός 3 («διαγραφή ακινήτου») σε περίπτωση που το ακίνητο έπαψε να βρίσκεται στην κυριότητά τους. 

♦ Oι φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν υποβάλει Ε9 τα προηγούμενα χρόνια και έχει σημειωθεί αλλαγή στην οικογενειακή τους κατάσταση. Oι πολίτες που απλώς θέλουν να δηλώσουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση και όχι κάποια μεταβολή σε ακίνητο αρκεί να συμπληρώσουν μόνο τα στοιχεία του μέλους για το οποίο μεταβάλλεται η σχέση στην πρώτη σελίδα. Συμπληρώνουν τα στοιχεία και στο πεδίο «μεταβολή σχέσης» βάζουν «εισαγωγή» για έναρξη νέας σχέσης και «διαγραφή» για κατάργηση σχέσης. Ειδικότερα:  Για τους φορολογούμενους που παντρεύτηκαν το 2009 και η σύζυγός τους είχε ακίνητα δηλωμένα σε δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών χρειάζεται μόνο μια δήλωση με τα στοιχεία του υπόχρεου και τα στοιχεία της συζύγου, με την ένδειξη «έναρξη» στη μεταβολή σχέσης.

♦ Oι κληρονόμοι φορολογούμενου που απεβίωσε το 2009 και είχε υποβάλει στο παρελθόν Ε9 πρέπει να υποβάλουν έντυπο και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του θανόντος με την ένδειξη «μεταβολή λόγω θανάτου» αλλά και τα στοιχεία των λοιπών μελών που είχε ο αποθανών στις δηλώσεις Ε9 βάζοντας «διαγραφή- άλλη αιτία».

Tα εννέα συνηθέστερα λάθη

1. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δώσετε στον κωδικό ιδιοκτήτη, καθώς πρέπει να είναι ίδιος με τον κωδικό που σημειώνεται στην πρώτη σελίδα του εντύπου.

2. O αύξων αριθμός ακινήτου δεν θα ξεκινήσει από την αρχή φέτος. Πρέπει η δήλωση να αποτελεί συνέχεια αυτών που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, αν σε προηγούμενες δηλώσεις έχουν ήδη εμφανιστεί τέσσερα ακίνητα και το 2009 αποκτήθηκε ένα καινούριο, αυτό θα αποκτήσει τον αριθμό 5.

3. Τα δεκαδικά πρέπει να αναγράφονται μέχρι δύο ψηφία και όχι σε μορφή κλάσματος.

4. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση για ακίνητα στην ίδια διεύθυνση να χρησιμοποιούνται ομοιωματικά.

5. Πρέπει να δηλώνεται η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου και όχι τα τετραγωνικά που εμφανίζονται στο συμβόλαιο. Αν υπάρχει ταύτιση, προφανώς δεν τίθεται κανένα ζήτημα.

6. Oι ημιυπόγειοι χώροι θεωρούνται ισόγειοι και ο ημιώροφος αναγράφεται ως πρώτος.

7. Oι στήλες 18-21 που αφορούν στα στοιχεία του οικοπέδου συμπληρώνονται πάντα, εκτός από διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες όπου έχει γίνει τελεία σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και βρίσκεται εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων.

8. Oι βοηθητικοί χώροι αναγράφονται σε ξεχωριστή γραμμή και δεν προστίθενται στη συνολική επιφάνεια του ακινήτου (στήλη 22) εάν δεν έχουν προσμετρηθεί στο συντελεστή δόμησης.

9. Τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε κήπους, ταράτσα, ακάλυπτους χώρους γράφονται στην πρώτη σελίδα ως σημείωση. Εξαίρεση αποτελούν τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης για θέση στάθμευσης σε πιλωτή ή στον ακάλυπτο χώρο ή αποθήκη.

Tα αγροτεμάχια

Στο πεδίο 1, αναγράφεται ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) εφόσον έχει χορηγηθεί με το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ και εφόσον διαγράφεται ή μεταβάλλεται ακίνητο.

Στο πεδίο 2 ο αύξων αριθμός αγροτεμαχίου, στα πεδία 3,4,5 τα στοιχεία θέσης του αγροτεμαχίου και στη στήλη 6 ο κωδικός της κατηγορίας πρόσοψης σε οδό ως εξής:

Kωδ. 1: Πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.

Kωδ. 2: Πρόσοψη σε δημοτική η κοινοτική οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.

Kωδ. 3: Πρόσοψη σε αγροτική ή ιδιωτική οδό.

Kωδ. 4: Oταν το αγροτεμάχιο είναι τυφλό.

Στη στήλη 7 αναγράφονται τα μέτρα απόστασης από τη θάλασσα εφόσον είναι μικρότερη των 800 μέτρων. H 8 επιλέγεται στην περίπτωση που έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο ενώ η 9 σε περίπτωση που είναι αρδευόμενο.

Στις στήλες 10-16 αναγράφεται κατά περίπτωση η επιφάνεια του αγροτεμαχίου σε τ.μ. Ενώ στην 17 η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που βρίσκονται εντός του αγροτεμαχίου.


Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Ακίνητα & κτηματαγορά
Εφορία και φορολογική πολιτική