Έντυπη Έκδοση

Αγ. Παρασκευή: «Αμέλεια» - τορπίλη για τα έργα στην Αγίου Ιωάννου

Μια «αμέλεια» του 2007, του τότε υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, απειλεί να τορπιλίσει τα έργα στην Αγίου Ιωάννου, τον πιο σημαντικό δρόμο της Αγίας Παρασκευής.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 29 Μαρτίου 2010, με πράξη που έχει στα χέρια της η «Ε», απέρριψε το πρώτο ένταλμα πληρωμής για έργα ανάπλασης ύψους 150.000 ευρώ, γιατί η δημοπράτηση των έργων έγινε χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση. Πρόκειται για τμήμα του έργου, του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4,48 εκατ. ευρώ.

Με βάση το σχέδιο σύμβασης, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού, της τάξης των 600.000 ευρώ, προβλεπόταν να καλυφθεί από το πρόγραμμα «Θησέας». Τα πιο σημαντικά κονδύλια αναφέρεται ότι είχαν διασφαλιστεί από το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, το οποίο είχε υποσχεθεί τα εξής:

* Θα διέθετε περίπου 900.000 από τους πόρους του ΕΤΕΡΠΣ, του ταμείου που χρηματοδοτεί έργα ανάπλασης και, σύμφωνα με το σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, χαρακτηρίζεται από αδιαφανείς διαδικασίες στη διανομή των κονδυλίων. Το ποσό αυτό βρίσκεται «στον αέρα», αφού η υπουργική απόφαση του 2007 προβλέπει την απορρόφησή του το αργότερο έως το 2008 και με σαφείς προϋποθέσεις. Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός είχε οριστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου του 2008.

* Θα υπέγραφε προγραμματική σύμβαση με τον δήμο, που θα εξασφάλιζε κονδύλι της τάξης των 3 εκατ. ευρώ. Το Ελεγκτικό Συνέδριο επικαλείται έγγραφο του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο στις 21 Ιανουαρίου 2010 ενημερώνει ότι «ποτέ δεν έχει συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΧΩΔΕ και Δήμου Αγίας Παρασκευής»!

Βεβαίως, στις 4 Σεπτεμβρίου 2009 (σ.σ. ημέρα προκήρυξης των πρόωρων εκλογών), ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ είχε υπογράψει απόφαση για τη διάθεση ποσού 500.000 ευρώ, αλλά η χρηματοδότηση έγινε σε μεταγενέστερο χρόνο και επομένως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 3463/2006.

Βεβαίως, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει και άλλες παρατυπίες και στο έγγραφό του επισημαίνει ότι «υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία» ανάμεσα στο σχέδιο σύμβασης που είχε εγκριθεί και το τελικό κείμενο που είχε καταρτιστεί. Διαπιστώνονται πρόσθετες εργασίες στην πλακόστρωση, της τάξης των 100.000 ευρώ, που δεν δικαιολογούνται, καθώς και μεγάλες αποκλίσεις στις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με τις προβλεπόμενες.

Είναι το «κερασάκι» σε μια υπόθεση που είχε αποκαλύψει η «Ε» τον Σεπτέμβριο του 2008. Ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, που έχει την κύρια κατοικία του στην Αγία Παρασκευή, είχε εγκρίνει στα τέλη του 2007 την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης στον δήμο, για την οποία είχε προβλεφθεί κονδύλι ύψους 100.000 ευρώ. Η βασική πρόταση αφορά τη μονοδρόμηση της Αγίου Ιωάννου, με κατεύθυνση προς το Κολέγιο, ενώ για την κάθοδο διατίθεται η Αιγαίου Πελάγους. Οι κάθετοι δρόμοι λειτουργούν ως συνδετήρες των δύο αξόνων, εκτός από την Εαρος, που μετατρέπεται σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Από την ηλεκτρονική καταγραφή των μελετών τού τέως υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ δεν προκύπτει ανάλογη δραστηριότητα σε άλλο δήμο της Αττικής.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία