Ηλεκτρονική Έκδοση

Από την 1η Ιουνίου οι περικοπές σε δώρα, μισθούς και επιδόματα

Χάνουν τα δώρα συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών

Και ηλικιακό κριτήριο για τη χορήγηση της “κομμένης” και 13ης και 14ης σύνταξης, προβλέπει το νομοσχέδιο για τα μέτρα. Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών, θα χάσουν ολόκληρα τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα αλλά και το επίδομα αδείας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι περικοπές στα δώρα και στα επιδόματα, θα ενεργοποιηθούν από την 1η Ιουνίου. Έτσι, και το επίδομα αδείας είτε θα περικοπεί τελείως είτε θα καταβληθεί κουτσουρεμένο (στα 250 ευρώ για μισθωτούς και στα 200 ευρώ για τους συνταξιούχους). Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, έχουν ως εξής:

Α. Μισθωτοί

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, καθορίζονται ως εξής:

  • α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ.
  • β) Το επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
  • γ) Το επίδομα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Δεν θα καταβληθούν ούτε τα ποσά αυτά σε όσους μισθωτούς έχουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές άνω των 3000 ευρώ. Για τον προσδιορισμό του ορίου, λαμβάνονται υπόψη: τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας. Αν με την καταβολή των δώρων και του επιδόματος αδείας οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές υπερβαίνουν τις 3000 ευρώ μηνιαίως, τότε θα περικόπτονται δώρα και επίδομα ώστε σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνιέται το όριο των των τριών χιλιάδων ευρώ.

Β. Συνταξιούχοι

Για τους συνταξιούχους, η 13η και η 14η σύνταξη καθορίζεται ως εξής:

  • α) Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.
  • β) Το επίδομα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
  • γ) Το επίδομα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
Δεν θα γίνει περικοπή των δώρων και του επιδόματος αδείας στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Ωστόσο με το νομοσχέδιο επιβάλλεται μια ακόμη προϋπόθεση που αλλάζει τα δεδομένα: δεν θα καταβάλλονται καθόλου δώρα και επιδόματα στους συνταξιούχους που δεν έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους. Από το ηλικιακό κριτήριο, εξαιρούνται όσοι δικαιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν πολεμική σύνταξη ή σύνταξη λόγω ανικανότητας ή λόγω αναπηρίας ή συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων. Οι δικαιούχοι σύνταξης εκ μεταβιβάσεως (παιδιά που έχασαν γονείς κλπ) δεν εμπίπτουν στον ηλικιακό κριτήριο εφόσον:

α) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το 24ο έτος της ηλικίας τους, ή

β) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεις από το Δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης, τα επιδόματα και τα δώρα καταβάλλονται μόνο από το φορέα που δίνει τη μεγαλύτερη σύνταξη. Τα επιδόματα δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόμενες συντάξεις, (συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων), υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση υπερβαίνουν κατά μήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση
Υπουργείο Οικονομικών