Ηλεκτρονική Έκδοση

Με κλίμακα προκύπτει το τελικό ποσό - Συντελεστές από 4% έως 10%

Πως θα υπολογιστεί η έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις

Θα πληρώσουν όσες εταιρείες εμφάνισαν κέρδη το 2009

Έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις οι οποίες το 2009 εμφάνισαν κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ βάζει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα. Η εισφορά θα υπολογίζεται με κλίμακα και με συντελεστές από 4% έως 10%.

Η εισφορά αυτή αφορά τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, τις κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, τις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, τις συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και τις κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθώς και τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.

Επιβάλλεται στο σύνολο του καθαρού εισοδήματος για ποσά μεγαλύτερα των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ο υπολογισμός της έκτακτης εισφοράς θα γίνεται ως εξής :

α) 1- 300.000 ευρώ με συντελεστή 4%

β)300.001 – 1.000.000 με συντελεστή 6%

γ)1.000.001 – 5.000.000 ευρώ με συντελεστή 8%

δ)5.000.0001 και πάνω με συντελεστή 10%.

Παράδειγμα:

α)Επιχείρηση με κέρδη 400.000 ευρώ πληρώνει

4%*300.000 = 12.000 ευρώ και

6%*100.000= 6.000 ευρώ

Σύνολο 18.000 ευρώ

Σημειώνεται πως σε κάθε περίπτωση το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται ώστε το εισόδημα που απομένει να μην είναι μικρότερο των 100.000 ευρώ.

Παράδειγμα:

Εταιρεία με εισόδημα 102.000 ευρώ της αναλογεί έκτακτη εισφορά 102.000*4%=4.080 ευρώ.

Παρόλα αυτά θα πληρώσει 2.000 ευρώ όσο και το καθαρό κέρδος που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

Πότε δεν επιβάλλεται η εισφορά

Το ποσό με το οποίο υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά δεν μπορεί να ξεπερνάει το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών, 2008 και 2009.

Για παράδειγμα εάν μια επιχείρηση έχει κέρδη 1.000.000 ευρώ το 2010, και το 2009 με το 2008 είχε ζημιές δεν θα πληρώσει έκτακτη εισφορά.

Σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, γίνεται αναλογία των κερδών στους 12 μήνες.

Πώς πληρώνονται οι δόσεις

Η καταβολή της έκτακτης εισφορά γίνεται σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Ιανουαρίου του 2011 και για την τελευταία εργάσιμη κάθε επόμενου μήνα οι υπόλοιπες.

Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κάτω των 1.000 ευρώ και σε περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς γίνει εφάπαξ με την πρώτη δόση χορηγείται έκπτωση 2%.

Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκπίπτουν από τα έξοδα το ποσό της έκτακτης εισφοράς.

Ειδικός φόρος 20% στις τηλεοπτικές διαφημίσεις

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου περιλαμβάνεται διάταξη η οποία προβλέπει την επιβολή ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται από 1η Ιουλίου του 2010 και ορίζεται στο 20% επί της αξίας της διαφήμισης.

Βαρύνει την διαφημιζόμενη επιχείρηση ή τον διαφημιστή που μεσολαβεί και το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα του.

Ο φόρος αυτός θα εισπράττεται και θα αποδίδεται από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης μηνιαίως μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα κάθε μήνα, για τα έσοδα από τις διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου