Ηλεκτρονική Έκδοση

Μιά μονάδα-πρότυπο για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας

Μονάδα προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία πανεπιστημίου Αθηνών

Σε ανοιχτή ημερίδα ανακοινώνει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της, ζητώντας την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή ενδιαφερομένων

Η μονάδα προσβασιμότητας φοιτητών με αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) που ιδρύθηκε το 2006 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι η μόνη ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα που ανταποκρίνεται επί του πρακτέου στον τίτλο της. Υπό την έννοια ότι χρόνο με τον χρόνο, βήμα με το βήμα, εμπλουτίζει και εμβαθύνει τις υποδομές πρόσβασης στο περιεχόμενο των ακαδημαϊκών σπουδών των εκατοντάδων φοιτητών με αναπηρία που το πανεπιστήμιο έχει στις τάξεις του.

Η έννοια της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαίκές σπουδές, δεν κατακτάται άπαξ, δεν είναι προίόν αυτόματων παρεμβάσεων που επανακαθορίζουν τελεσίδικα το ακαδημαίκό περιβάλλον. Είναι διαρκής εφαρμογή ολοένα και πιό απελευθερωτικών εκπαιδευτικών συνθηκών, βασισμένη στην εξέλιξη της εμπειρίας, που λαμβάνει σταθερά υπόψην τις εξελισσόμενες ανάγκες των φοιτητών με αναπηρία ως σημείο αναφοράς για ολοένα πιό εξελιγμένες παρεμβάσεις. Τούτο σημαίνει ότι η Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ) – μονάδα πρότυπο για τα δεδομένα της χώρας μας – είναι μιά εξ’ ορισμού δυναμικού χαρακτήρα μονάδα, διαρκώς εξελισόμενη και ανατροφοδοτούμενη από την εμπειρία της εξέλιξής της. Η παροχή προσαρμογών στο περιβάλλον, υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής και των λοιπών απαραίτητων υπηρεσιών πρόσβασης, αποτελούν τα μέσα για την διαρκή διεκδίκηση του ορισθέντος σκοπού.

Ο οποίος δεν είναι άλλος από την ανάδειξη του πανεπιστημίου ως χώρου δημοκρατικού με όλη τη σημασία των λέξεων, ο οποίος έμπρακτα αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία . Γι΄αυτό και εξ’ ορισμού (του ρόλου του) επενδύει συνειδητά και συστηματικά στην προσπάθεια να διατίθεται στους φοιτητές του με αναπηρία η απαραίτητη τεχνογνωσία, το υλικό και το ανθρώπινο δυναμικό, που θα τους καθιστά επί ίσοις όροις μετόχους της ακαδημαϊκής διαδικασίας. 

Δεδομένης της ως άνω περιγραφείσας πρωτοπορίας του ΕΚΠΑ, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία η πρόσκληση για συμμετοχή που απευθύνει, σε ημερίδα που αφορά τον σχεδιασμό του μέλλοντος της ΜοΠροΦμεΑ. Λιτή και απέριττη η πρόσκληση, την δημοσιοποιούμε επί λέξει: 

Mετά από τέσσερα χρόνια λειτουργίας της ΜοΠροΦμεΑ και την επίτευξη των πρώτων στόχων της θέλουμε και επιδιώκουμε να θέσουμε νέους. Στην ημερίδα "Πανεπιστήμιο για Όλους: Προκλήσεις στις Σπουδές Φοιτητών με Αναπηρία" που διοργανώνουμε στις 12 Μαΐου 2010 και ώρα 11:00-15:00 στο Νέο Αμφιθέατρο του Κεντρικού Κτηρίου (Πανεπιστημίου 30) περιμένουμε ανθρώπους με ή χωρίς αναπηρία, εργαζόμενους και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών για να διατυπώσουν τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις τους, να αναφέρουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξ αιτίας της αναπηρίας τους και να θέσουν ερωτήματα στη ΜοΠροΦμεΑ. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους, θα ήταν δε μεγάλη μας χαρά να δούμε και άτομα που δεν ανήκουν στο πληθυσμό του ΕΚΠΑ για να ενημερωθούν οι πολίτες, για τις δράσεις ισότιμης ένταξης των Φοιτητών με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Αθηνών.”

Αξίζει τον κόπο!

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Επί ίσοις όροις