Έντυπη Έκδοση

Οι «γαλάζιες» αποφάσεις της παραλαβής του C4Ι

Τις αποφάσεις των υπουργών της προηγούμενης κυβέρνησης, που παρέλαβαν το σύστημα ασφαλείας C4Ι, το 2007 και το 2008, ακόμα και τον Φεβρουάριο του 2009, αποκαλύπτει σήμερα η «Κ.Ε.».

Δημοσιεύουμε επίσης και το τελικό πρωτόκολλο παραλαβής στις 11 Νοεμβρίου 2008, που έχει υπογραφεί από πέντε αστυνομικούς και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Και όμως, την εποχή εκείνη ήδη είχαν κληθεί ως ύποπτοι στον εισαγγελέα οι βασικοί εμπλεκόμενοι του σκανδάλου (Μαυρίδης, Χριστοφοράκος, Δενδρινός κ.λπ.), οι οποίοι ελέγχονταν και για την προμήθεια του C4Ι, στην οποία η Siemens λειτουργούσε ως υπεργολάβος.

Από τα έγγραφα-φωτιά που δημοσιεύουμε, αποδεικνύεται ότι έχουν υπογράψει οι πρώην υπουργοί Β. Πολύδωρας, Πρ. Παυλόπουλος και Χρ. Μαρκογιαννάκης. Επικαλούνται αποφάσεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι πάντως θα ελεγχθούν για την υπόθεση από την τακτική Δικαιοσύνη.

Από τις αποφάσεις που διαθέτει η «Κ.Ε.» και έχουν φθάσει και στην αρμόδια εξεταστική επιτροπή της Βουλής φαίνεται ότι:

*Στις 2 Μαΐου του 2007 ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Β. Πολύδωρας αποφάσισε την έγκριση παραλαβής του υποσυστήματος του C4Ι με μειωμένη τιμή. Φαίνεται μάλιστα ότι επιτροπή εμπειρογνωμόνων έκανε ποιοτικό έλεγχο του συστήματος και προτείνει να υπάρξει και έκπτωση 49.849 ευρώ στη συγκεκριμένη προμήθεια, που στοίχισε το ποσό των 7.100.000 ευρώ! Βεβαιώνει μάλιστα η απόφαση αυτή ότι το σύστημα δεν είναι ακατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται...

*Στις 29 Ιουνίου του 2007 εγκρίνει τη μείωση εγγυητικής επιστολής για το ίδιο σύστημα ασφαλείας κατά 41.395.030 ευρώ. Στην ίδια απόφαση παραλαμβάνει υποσύστημα αξίας 67 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά με μειωμένη τιμή κατά 8.813.328 ευρώ!

*Στις 8 Ιουλίου ο Β. Πολύδωρας παραλαμβάνει το TETRA με μείωση πάλι εγγυητικών και με πρωτόκολλο επίλυσης διαφορών. Εχει προηγηθεί υπογραφή από τρία μέλη επιτροπής αξιολόγησης με πρόεδρο τον Ε. Λώλο και μέλη τους Π. Φλήρη, Α. Γλυνό και Π. Κώττη. Και στις 13 και 31 Ιουλίου 2007 υπάρχουν σχετικές αποφάσεις.

*Στις 7 Δεκεμβρίου 2007 ο υπουργός Εσωτερικών Πρ. Παυλόπουλος αποφασίζει με συνυπογραφή υπηρεσιακού παράγοντα τη μείωση εγγυητικής επιστολής για εναέριο βίντεο του Λιμενικού κατά 152 χιλ. ευρώ! Ο ίδιος υπογράφει και δεύτερη απόφαση μείωσης των εγγυητικών στις 17 Ιουνίου 2008 για το ίδιο σύστημα.

*Στις 28 Ιανουαρίου 2009 ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Χρ. Μαρκογιαννάκης αποφασίζει επίσης μείωση των εγγυητικών προκαταβολών, κατά 236.338 ευρώ. Εξάλλου άλλη απόφαση με την ίδια ημερομηνία εγκρίνει την οριστική παραλαβή μέρους του υποσυστήματος, που αφορούσε την ασφάλεια του Λιμενικού Σώματος. Με την ίδια απόφαση αποδεσμεύεται εγγυητική επιστολή αξίας 2.797.903 ευρώ, ενώ αποδεσμεύεται και άλλη επιστολή αξίας 3.802.022 ευρώ, αφού θεωρείται ότι παρελήφθη το αντίστοιχο μέρος του συστήματος.

Επί... Μαρκογιαννάκη

*Η τελευταία χρονολογικά απόφαση έγκρισης παραλαβής μέρους του συστήματος έχει εκδοθεί τον Φεβρουάριο 2009 από τον κ. Μαρκογιαννάκη και αφορά πάλι την παραλαβή μέρους του συστήματος...

Το πρωτόκολλο τώρα Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής του C4Ι φέρει ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2008 και η επιτροπή υπηρεσιακών παραγόντων που το υπογράφει αποτελείται από τους: Ε. Λώλο αστυνομικό διευθυντή (πρόεδρος), Γερ. Βασιλάτο, πλοίαρχο, Παν. Αναστόπουλο, επιπυραγό, Β. Πετρόπουλο, αστυνόμο και Α. Μπέρτη, υπαστυνόμο.

Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής, αλλά ο εκπρόσωπος του προμηθευτή Richard Keeney επιφυλάσσεται να υπογράψει το πρωτόκολλο.

Από τα έγγραφα που δημοσιεύονται σήμερα προκύπτει ότι υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις πίσω από την παραλαβή του συστήματος, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις στην επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση. Ολα τα μέλη των επιτροπών που αξιολόγησαν το σύστημα εκλήθησαν ως μάρτυρες και από την ανακρίτρια της υπόθεσης στο Εφετείο και όλοι ανέλυσαν τα προβλήματα στη λειτουργία του C4Ι. Κανείς δεν μπόρεσε να εξηγήσει, πάντως, γιατί τελικά παρελήφθη το σύστημα και γιατί επεστράφησαν οι εγγυητικές επιστολές.

Από την πλευρά της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή επιμένουν ότι είναι ακόμα πρόωρο το στάδιο σύνταξης πορίσματος για το σκάνδαλο της Siemens, αλλά και της απόφασης για την ίδρυση ή μη προανακριτικής επιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής περιμένουν πολλά από τα στοιχεία των καταθέσεων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση υπουργών, που είναι περίπου 15. Από τον πρόεδρο της επιτροπής Σ. Βαλυράκη έχει ζητηθεί να ανοιχτούν οι λογαριασμοί των υπουργών την τελευταία 20ετία. Η απόφαση ελήφθη με σύμφωνη γνώμη και των μελών της εξεταστικής της Ν.Δ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Υπόθεση Siemens