Ηλεκτρονική Έκδοση

Μιά νέα υπηρεσία της μονάδας προσβασιμότητας του πανεπιστημίου Αθηνών

Υπέρ των φοιτητών με απώλεια ακοής

Χαρακτηριστικά παραδείγματα του τρόπου λειτουργίας

Η Υπηρεσία Διαμεταγωγής (Relay Service) προσφέρεται από το τμήμα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του Εθνικού καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών επί καθημερινής βάσης και κυρίως στους φοιτητές με (ολική ή μερική) απώλεια ακοής. Κατά δεύτερο λόγο μπορεί να εξυπηρετεί και φοιτητές χωρίς ομιλία ή με σοβαρή δυσαρθρία.

 Οι φοιτητές με απώλεια ακοής δυσκολεύονται πολύ να παρακολουθήσουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις (συνήθως δεν μπαίνουν στα αμφιθέατρα και στις αίθουσες διδασκαλίας). Επομένως έχουν βασική ανάγκη να επικοινωνήσουν με τους καθηγητές ή με τους συμφοιτητές τους για να πάρουν πληροφορίες για όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. για ένα κομμάτι της παράδοσης που ο καθηγητής θεωρεί σημαντικό για τις εξετάσεις), να λύσουν τις απορίες τους ή να πληροφορηθούν τους διαδικαστικά θέματα (π.χ. πότε θα μοιραστεί ένα βιβλίο). Όμως, παρά τη βασική τους αυτή ανάγκη, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν πρόσωπο-με-πρόσωπο ή σε απόσταση (π.χ. να τηλεφωνήσουν).

Επίσης δεν μπορούν να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά και με το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου (π.χ. στις στις Γραμματείες των Τμημάτων /Σχολών τους, στη Πανεπιστημιακή Λέσχη ή το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο). Πολλοί φοιτητές με ολική απώλεια ακοής έχουν σαν πρώτη γλώσσα την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Άλλοι χρησιμοποιούν συστηματικά την χειλεανάγνωση. 

Η Υπηρεσία Διαμεταγωγής της Μονάδας Προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ έχει σκοπό να καλύψει τις βασικές απαιτήσεις των Φοιτητών με Απώλεια Ακοής στη διαπροσωπική επικοινωνία στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής τους ζωής με:α) τους καθηγητές τους, β) το προσωπικό των υπηρεσιών του πανεπιστημίου, και γ) τους συμφοιτητές τους. Επιτυγχάνει τη διεξαγωγή μιας αποτελεσματικής απομακρυσμένης διαπροσωπικής επικοινωνίας με μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μέσω κειμενοτηλεφωνίας και εικονοτηλεφωνίας (με διερμηνεία νοηματικής γλώσσας ή και με χειλεανάγνωση). 

Η βασική λειτουργία της Υπηρεσία Διαμεταγωγής (ΥΔ) είναι ως εξής: Ο υπάλληλος της ΥΔ παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου διερμηνέα μεταξύ του Φοιτητή με απώλεια ακοής (Φ) και του ατόμου με τον οποίο θέλει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά. Εχει σημασία να αποδώσουμε τα παραπάνω σχηματικά : 

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (Videotelephony)

• Ο Φ καλεί (με το εικονοτηλέφωνό του ή τον υπoλογιστή του με camera) την ΥΔ και ζητά να επικοινωνήσει με τον ακούοντα Α (καθηγητή ή υπάλληλο ή φοιτητή).

• Ο υπάλληλος της ΥΔ επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον Α και τον ενημερώνει για την επιθυμία του Φ.

• Ο υπάλληλος της ΥΔ μεταφράζει προφορικά στο τηλέφωνο τον διάλογο σε Νοηματική Γλώσσα του Φ προς τον Α.

• Ο υπάλληλος της ΥΔ μεταγράφει σε Νοηματική Γλώσσα προς τον Φ τον προφορικό διάλογο του Α.

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

• Ο Φ στέλνει ένα γραπτό μήνυμα (με το κειμενοτηλέφωνό του, τον υπολογιστή του ή το κινητό του τηλέφωνο) στην ΥΔ και ζητά να επικοινωνήσει με τον Α (καθηγητή ή υπάλληλο ή φοιτητή).

• Ο υπάλληλος της ΥΔ μεταφράζει προφορικά στο τηλέφωνο το γραπτό διάλογο του Φ προς τον Α.

• Ο υπάλληλος της ΥΔ μεταγράφει σε κείμενο προς τον Φ τον προφορικό διάλογο του Α.

Με τη χρήση εικονοτηλεφωνίας μπορεί υποστηρίζεται από την ΥΔ και χειλεανάγνωση.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν μιά σημαντικότατη διεθνή πρωτοπορία του ελληνικού πανεπιστημίου, σε εποχές όπου ζητούνται παραδείγματα καινοτομίας στην χώρα μας. Το είδος εκείνο της καινοτομίας, που εμπεριέχει έντονο το στοιχείο της κοινωνικής ευθύνης και διευρύνει την ένταξη των λεγόμενων ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Δυστυχώς, επί του παρόντος, συνιστά εξαίρεση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Επί ίσοις όροις
Με λέξεις-κλειδιά
ΑμεΑ