Έντυπη Έκδοση

ΕΕΤ καλύπτει ΤτΕ για τα ομόλογα Τ+3

Ουδέποτε επεκτάθηκε ο χρόνος διακανονισμού στην αγορά ομολόγων, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση κερδοσκοπικών πιέσεων, υποστηρίζει η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, καλύπτοντας έτσι τους χειρισμούς της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στη διαμάχη που έχει προκύψει, μετά και την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης από τον πρόεδρο της Ν.Δ. Αντ. Σαμαρά, παρενέβη χθες και ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχ. Σάλλας, υποστηρίζοντας ότι «ο θόρυβος που έχει προκληθεί δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα καθώς πρόκειται για καθαρά τεχνικό θέμα το οποίο δεν συνδέεται με τη διεύρυνση των spreads των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου».

Οπως διευκρινίζει η Ενωση Τραπεζών, το κρίσιμο σημείο στην όλη διαδικασία που δεν έχει γίνει κατανοητό και φαίνεται να αποτελεί την πηγή των παρανοήσεων αφορά τη μετατροπή της «χειροκίνητης επανεισαγωγής» συναλλαγών που δεν είχαν διακανονιστεί, με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που ονομάζεται ανακύκλωση (recycling). Ουδέποτε επεκτάθηκε το Τ+3 (δηλαδή ο χρόνος των τριών ημέρων εντός του οποίου θα πρέπει να έχει διακανονιστεί -δηλαδή ο πωλητής να προσκομίσει τα ομόλογα εισπράττοντας το αντίτιμο- μια συναλλαγή μετά την κατάρτισή της) σε Τ+10. Αυτό που έγινε στις 2 Νοεμβρίου με την επίδικη απόφαση της ΤτΕ ήταν μια τεχνική αναβάθμιση στη διαδικασία επανεισαγωγής με την καθιέρωση του recycling, αντί της χειροκίνητης επανεισαγωγής των συναλλαγών που δεν διακανονίστηκαν.

Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεισαγωγή ήταν και παραμένει η ύπαρξη σχετικής συμφωνίας μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή των ομολόγων. Κατά συνέπεια η σύμφωνη γνώμη του αγοραστή ήταν και είναι απαραίτητη. Αν οι αντισυμβαλλόμενοι δεν συμφωνούσαν να προβούν στην επανεξέταση της μη διακανονισθείσης συναλλαγής αυτή ακυρωνόταν και δεν διακανονιζόταν. Συνακόλουθα, όπως υποστηρίζει και η ΕΚΤ, δεν μπορεί να υπάρχει λογική συσχέτιση μεταξύ του recycling των συναλλαγών που δεν διακανονίζονταν και του short selling των ομολόγων, σε όποια έκταση αυτό εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών (ΗΔΑΤ), στο οποίο έχει την εποπτεία η ΤτΕ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Τράπεζα της Ελλάδος