Έντυπη Έκδοση

Τα θαύματα της Ναοδομίας

Ακόμη και αυθαίρετες κατασκευές θα μπορεί να νομιμοποιεί η διεύθυνση Ναοδομίας της Εκκλησίας, όπως επίσης θα μπορεί να ασκεί ελέγχους νομιμότητας σε εκκλησιαστικά κτίσματα και να επιβάλει πρόστιμα, σύμφωνα με το νέο κανονισμό, που αναμένεται να ψηφισθεί στις 21 Ιουνίου στην έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας.

Οι ορνιθώνες που έγιναν ξενώνες υψηλών προσώπων στη Μονή Πεντέλης. Η Εκκλησία ακυρώνει τα σχετικά πρόστιμα. Οι ορνιθώνες που έγιναν ξενώνες υψηλών προσώπων στη Μονή Πεντέλης. Η Εκκλησία ακυρώνει τα σχετικά πρόστιμα. Οι ορνιθώνες που έγιναν ξενώνες υψηλών προσώπων στη Μονή Πεντέλης. Η Εκκλησία ακυρώνει τα σχετικά πρόστιμα. Οι ορνιθώνες που έγιναν ξενώνες υψηλών προσώπων στη Μονή Πεντέλης. Η Εκκλησία ακυρώνει τα σχετικά πρόστιμα. Η Ναοδομία θεωρείται από πολλούς προβληματική, καθώς όπως λένε ακόμη και ιεράρχες, στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων πολυτελών κατοικιών, με το κόλπο της ανέγερσης μιας μικρής εκκλησίας στον περίβολό τους. Μια «πρακτική» που εφαρμόστηκε κατά κόρον στις Κυκλάδες, με τα λεγόμενα «πανηγυρόσπιτα».

Η Ναοδομία από απλό τμήμα των Οικονομικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας με δικαίωμα μόνο να εκδίδει άδειες, αναβαθμίζεται τώρα σε Διεύθυνση με διευρυμένες αρμοδιότητες. Θα εκτελεί χρέη «μελετητικού γραφείου» με στόχο να εξοικονομηθούν τα ποσά που δαπανώνται σε εξωτερικά τεχνικά γραφεία για τα κατασκευαστικά έργα της Εκκλησίας.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός προκαλεί αντιδράσεις σε μερίδα ιεραρχών. Πηγές του υπουργείου Υποδομών απέκλεισαν κατηγορηματικά την περίπτωση να παραχωρήσουν τον έλεγχο και την επιβολή προστίμων για τα αυθαίρεται στη Ναοδομία, καθώς όπως λένε, δεν είναι δυνατόν ο ελεγχόμενος να είναι και ελέγχων. Συνεργάτες του αρχιεπισκόπου επισημαίνουν ότι δόθηκε από πέρσι άδεια του υπουργείου να προχωρήσουν και θεωρούν ότι ο κανονισμός θα ισχύσει εφόσον εγκριθεί από την Ιεραρχία.

Τα αυθαίρετα στη Μονή Πεντέλης

Βάσει αυτής της άδειας προχώρησαν στη σύνταξη του σχετικού κανονισμού που έχει στα χέρια της η «Κ.Ε.».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται στον περίβολο της Μονής Πεντέλης, τα οποία είχαν ανεγερθεί επί Χριστόδουλου για να γίνουν ξενώνες «υψηλών» φιλοξενουμένων της Εκκλησίας και κρίθηκαν παράνομα αφού εκτός των άλλων αλλοιώνουν και τον παραδοσιακό χαρακτήρα του μοναστηριού.

Οπως σημειώνεται στον κανονισμό, «επαναλαμβάνεται αναλυτικότερα η υπάρχουσα και στον Κανονισμό 100 του 1998 πρόβλεψη ότι η Ναοδομία έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόζει τη νομοθεσία περί αυθαιρέτων, επομένως να προβαίνει σε νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών και να καταλογίζει πρόστιμα, αντί των μέχρι σήμερα ασχολούμενων με το θέμα πολεοδομικών γραφείων. Στην περίπτωση των γνωστών κατασκευών στον περίβολο της Μονής Πεντέλης, η αρμόδια επιτροπή που προβλέπεται με Π.Δ. του 1998, ακύρωσε την έκθεση αυτοψίας και τα πρόστιμα ανεγέρσεως και διατηρήσεως του πολεοδομικού γραφείου. Στη συνέχεια απέστειλε τον οικείο φάκελο στο Γραφείο Ναοδομίας της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας (ΕΚΥΟ) για να προβεί στον καταλογισμό προστίμων, θεωρώντας ότι η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αρμόδια για τα αυθαίρετα. Τα πρόστιμα εισπράττονται και εγγράφονται σε κωδικό αριθμό εσόδου, που θα χρησιμοποιείται για έργα ευποιίας στις ιερές μητροπόλεις».

Στην έκτακτη συνεδρίασή τους οι ιεράρχες αναμένεται να εγκρίνουν και σειρά κανονισμών που θα ρυθμίζουν, για πρώτη φορά τα τελευταία 40 χρόνια, τον τρόπο λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων, όσον αφορά τα κρίσιμα θέματα προμηθειών, εκποιήσεων, εκμισθώσεων, ανταλλαγών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το σύνολο των διαχειριστικών πράξεων της Εκκλησίας. Ηδη έχει ανατεθεί να κάνουν σχετικές εισηγήσεις στην Ιεραρχία οι μητροπολίτες Ηλείας Γερμανός, Ελασσώνος Βασίλειος και Καισαριανής Δανιήλ.

Νέο σύστημα προμηθειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών και Υπηρεσιών που καθιερώνει πλέον νέο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο:

1 Για συμβάσεις προμήθειας ή υπηρεσιών αξίας έως 100.000 ευρώ, διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός. Δηλαδή ύστερα από άτυπη έρευνα αγοράς η εκκλησιαστική αρχή αναθέτει απευθείας σε εργολήπτες της επιλογής της την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης.

2 Για συμβάσεις αξίας άνω των 100.000 ευρώ διενεργείται συνοπτικός διαγωνισμός. Δηλαδή βάσει προκήρυξης που δημοσιεύεται σε τουλάχιστον μία ημερήσια εφημερίδα παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον 20 ημερών για κατάθεση προσφορών.

3 Απευθείας ανάθεση επιτρέπεται μόνο για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών σε άλλο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο.

Συνεργάτες του αρχιεπισκόπου επισημαίνουν στην «Κ.Ε.» ότι με τον κανονισμό επιδιώκουν να δοθεί η δυνατότητα ώστε να απαγκιστρωθεί η Εκκλησία από το υπουργείο Υποδομών, όσον αφορά τη δημοπράτηση έργων, αφού θεσπίζει διάταξη σύμφωνα με την οποία η έγκριση για τα έργα θα δίδεται μόνο με άδεια της Ιεράς Συνόδου, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Εκκλησίας.

Οπως λένε πάλι στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών, η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει εξουσιοδοτήσει την Εκκλησία να θεσπίσει δικούς της κανόνες δημοσίου λογιστικού, στους οποίους περιλαμβάνεται και η άσκηση διαχειριστικών ελέγχων, κατά παρέκκλιση του κοινού δικαίου.

Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα στο Τμήμα Προληπτικού Εκκλησιαστικού Ελέγχου να ελέγχει όλες τις δαπάνες και τα έσοδα της Εκκλησίας. Θα ελέγχει ακόμη και συμβάσεις άνω των 500.000 ευρώ που πρόκειται να συνάψουν τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία της Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα το Διορθόδοξο Κέντρο Μονής Πεντέλης.

Δηλαδή θα μπορεί να ελέγχει εκποιήσεις ακινήτων, αγορές μετοχών, συμβάσεις τραπεζικών δανείων κ.λπ. Το τμήμα αυτό στελεχώνεται με ειδικούς επιστήμονες-ελεγκτές που θα ασκούν καθημερινά το ελεγκτικό έργο τους επί της νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών και εσόδων, αλλά για να μην «καπελώνει» την Ιερά Σύνοδο θα έχει μόνο γνωμοδοτικό λόγο.

Απόρρητες οι συνεδριάσεις

Οσον αφορά τις εκμισθώσεις και τις εκποιήσεις, προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού με δημοσίευση προκηρύξεως, όμως επιτρέπεται η άνευ διαγωνισμού εκποίηση ακινήτων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για σκοπούς κοινής ωφελείας.

Οι ιεράρχες επιθυμούν να δρουν ανεξάρτητα αλλά και να ξεκαθαρίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από εμπλοκές με ιδιώτες, καταπατητές κ.λπ. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, προβλέπεται με ειδική διάταξη να μπορούν να εκποιούν χωρίς διαγωνισμό όταν «δεν είναι δυνατόν ή συμφέρον για την Εκκλησία να γίνεται διαγωνισμός». Θα γίνεται συμβιβασμός και διακανονισμός με απευθείας εκποίηση του ακινήτου, ή θα επιτρέπεται ακόμη και η ανταλλαγή του με άλλο που ανήκει σε ιδιώτη.

Οι ιεράρχες όμως θέλουν να διασφαλίσουν με κανονισμό και την... εχεμύθεια των όσων συζητούν στα διοικητικά τους όργανα και φτιάχνουν ειδικό κανονισμό, με τον οποίο χαρακτηρίζουν ως «απόρρητα» τα πρακτικά των συνεδριάσεών τους και δεν επιτρέπουν πλέον για οποιονδήποτε λόγο να χορηγούνται αποσπάσματα.

Οπως λένε συνεργάτες του αρχιεπισκόπου, η διάταξη κρίθηκε αναγκαία για να προστατευθούν οι ιεράρχες, γιατί παρατηρήθηκε τελευταία το φαινόμενο, ιδιώτες ή ακόμη και κληρικοί που θέλουν να κάνουν μήνυση εναντίον ενός μητροπολίτη, βασισμένοι σε πληροφορίες από τις συζητήσεις στις συνεδριάσεις, να ζητούν αποσπάσματα των πρακτικών ακόμη και με εισαγγελική παραγγελία για να στηρίξουν τις κατηγορίες τους, εκφοβίζοντας κατά κάποιον τρόπο τους ιεράρχες.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ακίνητα & κτηματαγορά
Εκκλησιαστικά & θρησκευτικά θέματα