Έντυπη Έκδοση

Καταγραφή ιδεών, συμπεριφορών με 70 ερωτήσεις

Από τις συνολικά 70 ερωτήσεις στις οποίες καλούνται να δώσουν πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές και οι μυστικές υπηρεσίες, οι περισσότερες αφορούν την αποκάλυψη και καταγραφή ιδεών και συμπεριφορών ατόμων και ομάδων που θεωρούνται επικίνδυνα για τη σημερινή τάξη πραγμάτων.

Ξεκινώντας από ομάδες που υποστηρίζουν τη βία (τρομοκρατικές ή μη), φτάνουν σε πρόσωπα και οργανώσεις που διεξάγουν μη βίαιη, πολιτική πάλη, κατά της παγκοσμιοποίησης! Ιδού οι πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις του πρωτοφανούς φακελώματος που με πρόσχημα την τρομοκρατία ξεκινά η Ε.Ε. κατά των «αντιφρονούντων» και των κινημάτων κοινωνικής αμφισβήτησης:

1 Πού εδράζεται η ιδεολογία η οποία ευθέως υποστηρίζει τη βία (άκρα Δεξιά, άκρα Αριστερά, ισλαμιστές, εθνικιστές, κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης κ.λπ.)

2 Βασικές αρχές και σκοποί. Πώς και γιατί η ιδεολογία υποστηρίζει την άσκηση βίας;

3 Οργανώσεις ή τρομοκρατικές ομάδες που έχουν υιοθετήσει την ιδεολογία της βίας.

4 Οργανώσεις ή ομάδες που προωθούν τη βίαιη ριζοσπαστικοποίηση.

5 Ακριβής διατύπωση των ριζοσπαστικών μηνυμάτων, χαρακτηριστικά κ.ά.

6 Υπάρχουν τέτοια άλλα μηνύματα που προέρχονται από ιδεολογίες ή κινήματα που δεν υποστηρίζουν τη βία ή εμφανίζονται ως εναλλακτικές προτάσεις;

7 Τα πιο συχνά κανάλια επικοινωνίας (π.χ. μέσω φόρουμ στο Διαδίκτυο) και ποιοι επικοινωνούν μεταξύ τους;

8 Πώς χρησιμοποιεί το Ιντερνετ; Σε ποιες διευθύνσεις μπαίνει συχνά;

9 Ηλικία, φύλο, τόπος γέννησης και εθνικότητα προσώπων και ομάδων.

10 Οικονομική κατάσταση του προσώπου (ανεργία, απώλεια υποτροφίας ή οικονομικού βοηθήματος).

11 Σχετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά (διαταραχές, αδύναμη ή χαρισματική προσωπικότητα κ.ά.).

12 Πιθανά υποκείμενα ψυχολογικά κίνητρα (ενοχές, εκδικητικότητα κ.ά.).

13 Επίπεδο και τύπος εκπαίδευσης.

14 Φύση επαγγελματικής εμπειρίας.

15 Φύση και επίπεδο ιδεολογικής γνώσης δέσμευσης και θρησκευτικής συνειδητοποίησης.

16 Ποινικό υπόβαθρο (προηγούμενες καταδίκες).

17 Επίπεδο έκθεσης στη βία.

18 Χώροι όπου κοινωνικοποιούνται οι οργανωμένες ομάδες.

19 Κοινωνική δυναμική, επίπεδο ενσωμάτωσης στην κοινωνία.

20 Πού στηρίζεται κυρίως η κοινωνική αναγνώριση (θρησκευτικές ομάδες, εθνικές ομάδες, φυλετικές, κοινωνική τάξη);

21 Σχέσεις με διάφορα κυβερνητικά-θεσμικά όργανα του κράτους (κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αρχές ασφαλείας, φυλακές, μυστικές υπηρεσίες!).

22 Προσανατολισμός τρομοκρατικών ομάδων ή δικτύων ανά γεωγραφική περιοχή (επιθέσεις σε περιοχές όπου ζουν τα υπό έλεγχο πρόσωπα, στρατολόγηση κ.ά.).

23 Προσανατολισμός των μη βίαιων οργανώσεων.

24 Κάθε σχετικός οικονομικός, κοινωνικός, πολιτιστικός, πολιτικός, δημογραφικός ή άλλος παράγοντας, σχετικά με πρόσωπα και ομάδες.

25 Χώρα-πόλη με επεισόδιο βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.

26 Κοινωνικό περιβάλλον όπου συμβαίνει το επεισόδιο αυτό (οικογένεια, φίλοι, Ιντερνετ, εκπευδευτικοί ή θρησκευτικοί χώροι κ.0.κ.)

27 Πώς το «πρόσωπο» εκλαμβάνει τη σχέση του με τη νέα συλλογική ταυτότητα και τα μέλη της (συχνά οι τρομοκρατικές οργανώσεις εμφανίζονται ως υπερασπιστές ομάδων πραγματικών ή ανύπαρκτων που υφίστανται αδικίες);

28 Πώς μεταφράζει το «πρόσωπο» τη σχέση του με όσους θεωρούνται «εχθροί»;

29 Ποια τα συναισθήματα του «προσώπου» για τη νέα του ομάδα, αλλά και την κοινωνική, θρησκευτική, πολιτική και οικονομική κατάσταση;

30 Ποια συναισθήματα έχει απέναντι στη χρήση βίας;

31 Εχει κάνει το πρόσωπο σχόλια για τη συμμετοχή του σε ομάδα που προωθεί τη βία;

32 Σχολίασε τη χρήση βίας ή την πρόθεσή του να συμμετέχει σε βίαιες δραστηριότητες;

33 Εχει σχολιάσει το πρόσωπο άλλα θέματα πολιτικής φύσης, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα που υπάρχουν σε μηνύματα «βίαιης ριζοσπαστικοποίησης»;

34 Μετέβαλε πρόσφατα το «πρόσωπο» κάποιες συμπεριφορές ρουτίνας (π.χ. συνήθειες, κώδικα ντυσίματος, υγιεινή, δίαιτα, προσευχή, μέσα επικοινωνίας κ.ά.);

35 Αναφέρατε τις πιθανές αιτίες και προηγούμενες πληροφορίες για επιρροή από ριζοσπαστικές ομάδες (π.χ. ιδεολογία, θρησκείες, ομάδες, σελίδες στο Ιντερνετ, θρησκευτικά κέντρα κ.ά.).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Προσωπικά δεδομένα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Για το ίδιο θέμα
«Υπερόπλο» φακελώματος