Έντυπη Έκδοση

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Οταν το πτυχίο δεν είναι αρκετό

Η απόκτηση περισσότερων τίτλων, εξειδίκευσης και υψηλής κατάρτισης διασφαλίζει καλύτερους όρους μετάβασης στην αγορά εργασίας. Εξ ου και η πληθώρα των μεταπτυχιακών τμημάτων στα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα, που αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον συστατικό στοιχείο της ανώτατης εκπαίδευσης. Η απόκτηση περισσότερων τίτλων, εξειδίκευσης και υψηλής κατάρτισης διασφαλίζει καλύτερους όρους μετάβασης στην αγορά εργασίας. Εξ ου και η πληθώρα των μεταπτυχιακών τμημάτων στα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα, που αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Το ζήτημα, ωστόσο, της βιωσιμότητάς τους τίθεται πλέον έντονα και ειδικά φέτος αρχίζει η μεταβατική φάση που θα οδηγήσει τις μεταπτυχιακές σπουδές εν Ελλάδι σε άλλο καθεστώς λειτουργίας. Η αναζήτηση πόρων στην οποία θα εξαναγκάσει η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης θα διαμορφώσει το νέο πλαίσιο, βασικά χαρακτηριστικά του οποίου αναπόφευκτα θα είναι κατ' αρχάς οι συγχωνεύσεις (τυπικές και ουσιαστικές), ακολούθως η επιβολή ή αύξηση διδάκτρων (όπου προβλέπονται) και αναπόφευκτα τα ιδιωτικά κονδύλια. Δεν είναι τυχαίο ότι σε σχετική έρευνα του ΕΜΠ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος θεωρούν ως μεγαλύτερη απειλή (85%) για τα μεταπτυχιακά προγράμματα την ανεπαρκή θεσμοθετημένη χρηματοδότηση! Γερό χαρτί, πάντως, παραμένει η... καλή θέληση που επιδεικνύεται χρόνια τώρα τόσο από τους διδάσκοντες (που εργάζονται χωρίς αμοιβή) όσο και από τους διδασκόμενους (που φοιτούν ενίοτε υπό αντίξοες συνθήκες, ασκώντας παράλληλα εθελοντικά και διοικητικά καθήκοντα).

Δ ύο είναι τα βασικά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η σκληρή πλέον απαίτηση του υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή του σχετικού νόμου που κοινοποιήθηκε πρόσφατα με σχετική επιστολή προς όλα τα ανώτατα ιδρύματα. Σημειωτέον, ο νόμος ψηφίστηκε επί υπουργίας Στυλιανίδη, ο οποίος ουσιαστικά ολοκλήρωσε την πρωτοβουλία Γιαννάκου ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, αφού επαναπροσδιόρισε τις μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (δίδακτρα, ιδιωτικοί πόροι κ.ά.)

Το ένα πρόβλημα εκ του νόμου που αντιμετωπίζουν τα Ιδρύματα αφορά την πρόβλεψη για τον περιορισμό της χρηματοδότησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος ανά τμήμα και το δεύτερο σχετίζεται με την αξιολόγηση, την οποία συνέδεσε με τη χρηματοδότηση, ο ίδιος νόμος. Κι αν το πρώτο μπορεί να λυθεί με διάφορους τρόπους (ακόμα και με την τυπική συγχώνευση των υπαρχόντων τμημάτων υπό την ομπρέλα ενός αλλά χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία τους), το δεύτερο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα ιδρύματα. Υπάρχουν τμήματα που έχουν ολοκληρώσει την εσωτερική αξιολόγηση, αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν στην (εξίσου υποχρεωτική και απαραίτητη για την επαναπροκήρυξη των μεταπτυχιακών) εξωτερική, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αρμόδια αρχή ΑΔΙΠ, υπεύθυνη για τη συγκρότηση των επιτροπών των εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιούν και τις αξιολογήσεις. Από την άλλη, η δυσπραγία που συνήθως χαρακτηρίζει τη χρηματοδότηση των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα περισσότερα Ιδρύματα, έχει οδηγήσει σε πολλά προβλήματα που αρχίζουν να απειλούν έντονα πολλά ΜΠΣ. Είναι κοινό μυστικό πως σε πολλά από αυτά, η διοικητική λειτουργία (γραμματεία κ.ά.) γίνεται εθελοντικά από τους ίδιους τους μεταπτυχιακούς ή τους διδάσκοντές τους.

Τ α μεταπτυχιακά προγράμματα ανέρχονται φέτος σε 547 σε όλη τη χώρα. Τα 511 προσφέρονται από τα πανεπιστήμια και τα 36 από τα ΤΕΙ. Πολλά από αυτά, δε, λειτουργούν σε σύμπραξη με ξένα πανεπιστήμια. Για τα ΤΕΙ μάλιστα, η σύμπραξη είναι η συνηθέστερη οδός, παρά τη δυνατότητα που έχουν εκ νόμου πλέον για αυτόνομα μεταπτυχιακά.

Σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά τα προγράμματα που εγκρίθηκαν από το υπουργείο Παιδείας είναι περισσότερα (547 έναντι 485), ενώ σε ό,τι αφορά την κατανομή, το Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει τα περισσότερα (111+ 5 κοινά διδακτορικά έναντι 102 την προηγούμενη χρονιά). Ακολουθεί το Αριστοτέλειο με 68 και μετά τα Πανεπιστήμια Κρήτης (36), Πατρών (34), Ιωαννίνων (30), Θεσσαλίας (28+1 διδακτορικό), Ε.Μ.Πολυτεχνείο (20) κ.ά.

Η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη αλλά αντιστρόφως ανάλογη με την προσφορά. Είναι ενδεικτικό ότι την προηγούμενη χρονιά το Πανεπιστήμιο της Αθήνας δέχτηκε περίπου 10.000 αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά του προγράμματα, αλλά απορρόφησε μόνο 1.000 άτομα. Δηλαδή, η αναλογία αίτησης-εγγραφής είναι μόλις 1/10. Ιδια είναι η εικόνα στα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας και δη στα μεγάλα (ΕΜΠ, Αριστοτέλειο) ή εκείνα που έχουν δημοφιλή εξειδικευμένα προγράμματα όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Βέβαια, τα τελευταία λειτουργούν υπό διαφορετικούς όρους διότι απαιτούν δίδακτρα και μάλιστα από τα υψηλότερα καθώς οι νέες τεχνολογίες, Πληροφορική και οικονομικές σπουδές, εξακολουθούν να προσελκύουν πολύ κόσμο.

Βέβαια, η ζήτηση δεν είναι ίδια για όλα τα τμήματα. Στα δημοφιλή μεταπτυχιακά της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής του Αθηνών οι αιτήσεις ανέρχονται σε τριψήφιο αριθμό κάθε χρόνο (περίπου 150), ενώ διατίθενται μόλις 30 θέσεις. Στην Πληροφορική, όμως, ακόμη πιο δημοφιλές πρόγραμμα, γίνονται δεκτά περίπου 100 άτομα τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή, είναι ενδεικτικό ότι στο ΜΠΣ της Πληροφορικής υπάρχουν 500 μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες (συνολικά όλα τα εξάμηνα). Πέρα από κάθε σύγκριση είναι τα δεδομένα της Ιατρικής. Εχει 31 ΜΠΣ και 12.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες. Στον αντίποδα, τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας και όσα διαθέτουν ειδικά προγράμματα έρευνας που παίρνουν πολύ λίγο κόσμο, ενίοτε και σε μονοψήφιο αριθμό! Αξιοσημείωτη και η συμμετοχή στα ΜΠΣ των ΤΕΙ που δεν πέφτει κάτω από 25-30 άτομα στο κάθε πρόγραμμα, ενώ σε ορισμένα δημοφιλή τμήματα (ΤΕΙ Πειραιά) φτάνει στα 70 άτομα.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το «κλειδί» για καλύτερη εξειδίκευση

Στα μεγάλα πανεπιστήμια όλα ή τα περισσότερα ΜΠΣ παρέχονται δωρεάν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον φετινό, εγκεκριμένο κατάλογο του υπουργείου Παιδείας: στο ΕΜΠ, στο Πάντειο και στο Πατρών είναι όλα δωρεάν, στο ΑΠΘ μόλις τα 6 από τα 68 προσφέρονται με δίδακτρα, ενώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών περίπου τα μισά λειτουργούν με δίδακτρα (57 από 111) αλλά με τιμές από τις χαμηλότερες που υπάρχουν (περίπου 2.000 ευρώ), στο Ιωαννίνων τα δύο από τα 30 κ.ά.

Από την άλλη, υπάρχουν ιδρύματα που προβλέπουν δίδακτρα για όλα τα μεταπτυχιακά τους, ενώ ορισμένα εξ αυτών διαθέτουν και τα ακριβότερα ΜΠΣ στην Ελλάδα. Δεν εξαιρούνται ορισμένα ΤΕΙ. Ανήκουν στην κατηγορία αυτή και μάλιστα με αξιώσεις! Ενδεικτικά αναφέρουμε: Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (13) και το Πανεπιστήμιο Πειραιά (18) παρέχουν όλα τους τα ΜΠΣ με δίδακτρα, το Γεωπονικό όλα (11) πλην ενός, το Θεσσαλίας τα 22 από τα 28, το Αιγαίου τα 23 από τα 27 κ.ά.

Οι τιμές ποικίλλουν ανάλογα με το ίδρυμα, το πρόγραμμα καθώς και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τους, όπως η μορφή παρακολούθησης (πλήρης ή μερική). Για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τα δίδακτρα δεν ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που διαθέτει από τα δημοφιλέστερα ΜΠΣ, φτάνουν μέχρι και τα 15.000 (το ακριβότερο), ενώ ορισμένα ΤΕΙ ξεπερνούν τα επίπεδα των πανεπιστημίων. Στο ΤΕΙ Αθηνών, το δημοφιλές Τμήμα της Οδοντοτεχνικής, προβλέπει 10.000 τον χρόνο (!) ενώ το ΤΕΙ Λάρισας που συμπράττει με ξένο Ιδρυμα προβλέπει ΜΠΣ που φτάνει τα 9.000 ευρώ.

Κριτήρια επιλογής

Στα βασικά κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων είναι η καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, συνήθως της αγγλικής.

Αναλόγως απαραίτητη, η γνώση της ελληνικής για τους αλλοδαπούς υποψηφίους.

Φυσικά, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ο βαθμός του πτυχίου καθώς και η βαθμολογία στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος για το οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον. Αυτά που συνήθως εξετάζονται είναι:

- Γενικός βαθμός πτυχίου.

- Βαθμολογία στα προπτυχιακά που συνδέονται με το γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

- Βαθμολόγηση της διπλωματικής εργασίας.

- Ερευνητική δραστηριότητα (αν προβλέπεται κατά τις προπτυχιακές σπουδές).

Υποτροφίες

Είναι πολλοί οι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, που προσφέρουν υποτροφίες.

Από τα ίδια τα πανεπιστήμια μέχρι υπουργεία, δημόσιοι οργανισμοί αλλά και επιχειρήσεις ή ιδιωτικά κληροδοτήματα δίνουν την ευκαιρία για κάλυψη (ολική ή μερική) των μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι προϋποθέσεις συνδέονται συνήθως με τον βαθμό του πτυχίου, την οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (οικογενειακό εισόδημα) αλλά και την καταγωγή του, αφού συνήθως ενισχύονται με προτεραιότητα οι προερχόμενοι από απομακρυσμένες περιοχές, ενώ υπάρχουν και υποτροφίες με βάση τον τόπο καταγωγής.

Βασικό ρόλο για την εξασφάλιση μιας υποτροφίας παίζουν:

- Βαθμός πτυχίου.

- Βαθμολογία μαθημάτων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου μεταπτυχιακού.

- Η καταγωγή του υποψηφίου

- Η οικονομική κατάσταση.

Για τη χορήγηση της υποτροφίας σε ορισμένες περιπτώσεις δεν χρειάζεται παρά η κατάθεση των δικαιολογητικών, σε άλλες όμως απαιτείται η συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Για τα κληροδοτήματα, οι όροι διαφέρουν καθώς οι ιδιώτες που προσφέρουν την υποτροφία, συνήθως, θέτουν τις δικές τους προϋποθέσεις.

Δικαιολογητικά

Αν και υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κανείς για να εγγραφεί σ' ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κάθε ίδρυμα θέτει και τους δικούς του διαφορετικούς όρους, οι οποίοι συναρτώνται με το γνωστικό αντικείμενο, την ποιότητα σπουδών στο συγκεκριμένο ίδρυμα - τμήμα κ.ά.

Γι' αυτό και κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στις αρμόδιες διευθύνσεις. Πάντως, τα περισσότερα ιδρύματα θεωρούν απαραίτητα τα εξής:

- Υποβολή αίτησης.

- Προσκόμιση πτυχίου με την αναλυτική βαθμολογία και την ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ αν πρόκειται για τίτλο αποκτηθέντα στο εξωτερικό.

- Συστατικές επιστολές.

- Βιογραφικό σημείωμα.

- Πιστοποίηση (μέσω τεστ) γνώσης της αγγλικής γλώσσας αν προβλέπονται μαθήματα αυτής της γλώσσας.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ§ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Κοσμοσυρροή στην Ιατρική

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών παραδοσιακά διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων και κατά συνέπεια τον μεγαλύτερο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. Από τα 111 που παρέχει φέτος (έναντι 102 πέρυσι) τα 57 απαιτούν δίδακτρα, αλλά με χαμηλές τιμές (μέσο όρο 2.000 ευρώ).

Από τα πιο δημοφιλή μεταπτυχιακά προγράμματα είναι της Ψυχολογίας, των Τμημάτων Παιδαγωγικής και ακόμη περισσότερο της Πληροφορικής. Οι αιτήσεις ανέρχονται σε τριψήφιο αριθμό και γίνονται δεκτά όχι περισσότερα από 30 άτομα στα δύο πρώτα, περισσότερα στο τρίτο που δέχεται περίπου 100 άτομα κάθε χρόνο. Ενδεικτικό της απήχησης του προγράμματος αλλά και του είδους των σπουδών αποτελεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 500 μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα της Πληροφορικής. Βέβαια, πέρα από κάθε σύγκριση παραμένουν τα προγράμματα της Ιατρικής που αριθμούν δεκάδες χιλιάδες μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στον αντίποδα, τμήματα εξεικευμένα, με προγράμματα έρευνας, όπως αυτά του Φυσικού και του Χημικού που δέχονται μονοψήφιο αριθμό φοιτητών και μάλιστα υψηλών προσόντων, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές ολοκλήρωσης και επιτυχίας της ερευνητικής δραστηριότητας.

Εκτός από τα 111 μεταπτυχιακά προγράμματα, διαθέτει και πέντε κοινά διδακτορικά με ξένα πανεπιστήμια και συγκεκριμένα τέσσερα της Γαλλίας και ένα της Σερβίας. Φέτος, το ίδρυμα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της επαναπροκήρυξης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του κυρίως εξαιτίας γραφειοκρατικών προβλημάτων. Υπάρχουν τμήματα που έχουν ολοκληρώσει την εσωτερική αξιολόγηση και δεν μπορούν να προχωρήσουν στην εξωτερική, εξίσου υποχρεωτική για τη διασφάλιση της άδειας επαναπροκήρυξης των προγραμμάτων. Αιτία; Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας), αρμόδια για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης από εμπειρογνώμονες (προσωπικότητες διεθνούς κύρους). Δεν είχε χρήματα, δεν είχε προσωπικό, δεν είχε καν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, δεν είχε τη δυνατότητα να εκτελεί τα στοιχειώδη. Το ζήτημα τέθηκε σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς τα τελευταία δύο χρόνια. Πλέον, η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά και πάλι το πρόβλημα με την επαναπροκήρυξη των μεταπτυχιακών δεν λύθηκε. Περίμεναν σχετική εγκύκλιο που θα προσέφερε και την απεμπλοκή, αλλά κι αυτή την αναμένουν καιρό τώρα.

Πάντως, το Πανεπιστήμιο Αθηνών στις ενημερωτικές του σελίδες για τα μεταπτυχιακά αναφέρεται στον νέο νόμο για τα μεταπτυχιακά, ως οφείλει. Είναι ο νόμος που κατέθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης ολοκληρώνοντας ουσιαστικά τη δουλειά που έκανε η προκάτοχός του Μαριέττα Γιαννάκου. Και όπως αναφέρει το ίδρυμα, «Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (παν/μια και ΤΕΙ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3685/2008, έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τα πανεπιστήμια έχουν επιπλέον την αρμοδιότητα να χορηγούν Διδακτορικά Διπλώματα (Δ.Δ.)».

Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Παν/μίου Αθηνών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της Ελλάδας και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Οι Ελληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα μία ξένη γλώσσα και οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική.

Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

-Γενικός βαθμός πτυχίου.

-Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, τα σχετικά με το ΠΜΣ.

-Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.

-Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του οικείου τμήματος καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή την πιθανή εξέταση σε ορισμένα μαθήματα, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται για την επιλογή.

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού διενεργείται από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Ν. 3328/2005).

Η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται κατόπιν εξετάσεων που διενεργούνται από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Περισσότερες πληροφορίες, στον αναλυτικό οδηγό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

«Στόχος, η σύνδεση τελειοφοίτων με την αγορά»

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα ΦΕΚ 156/20-6-2003 και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

Συγκεντρώνει συνολικά οκτώ ακαδημαϊκά τμήματα, τα οποία βρίσκονται σε τρία από τα νησιά του Ιονίου, την Κεφαλονιά, όπου βρίσκεται και η κεντρική διοίκηση, τη Λευκάδα και τη Ζάκυνθο. Λιγότερο από δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του κατάφερε ένα πρώτο βήμα, να καταξιωθεί στη συνείδηση των υποψηφίων και να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού τοπίου στην ανώτατη παιδεία.

Στόχος της νέας Διοικούσης Επιτροπής (Δ.Ε.) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είναι να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες που θα ενισχύσουν τον ακαδημαϊκό του ρόλο με τη στελέχωση με εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις ακαδημαϊκές διαδικασίες. Ταυτόχρονα η νέα Δ.Ε. επιδιώκει να συνδέσει με τον καλύτερο τρόπο τους τελειόφοιτους με τις μεταπτυχιακές σπουδές και με την αγορά εργασίας. Μόλις ξεκίνησαν, για παράδειγμα, οι διαδικασίες αξιολόγησης και σύντομα τα τμήματα θα προχωρήσουν στη σύναψη συμφωνιών με ΑΕΙ του εξωτερικού για την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών Erasmus.

Τα προβλήματα των περιφερειακών ανώτατων σπουδών είναι γνωστά σε όλους. Εκείνο που μπορούμε να υποσχεθούμε στους μελλοντικούς σπουδαστές μας είναι ότι, από την πλευρά μας, εκπαιδευτικό προσωπικό και διοίκηση κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο στη σπουδαστική τους ζωή.

Στην καρδιά της επιστήμης, στην αιχμή της τεχνολογίας, τα τμήματά μας εξασφαλίζουν με συνέπεια και σοβαρότητα στους σπουδαστές τις γνώσεις και την πρακτική εξάσκηση που τους είναι απαραίτητα στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή τους.

*Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

«Θετικά αποτελέσματα από την αξιολόγηση για το ΤΕΙ Μεσολογγίου»

Το ΤΕΙ Μεσολογγίου μπορεί να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με τα άλλα ΤΕΙ και πανεπιστήμια της περιφέρειας, ωστόσο είναι ένα σύγχρονο και δυναμικά αναπτυσσόμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Ιδρυμα.

Αυτά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται μειονεκτήματα, ιδωμένα με μια διαφορετική ματιά αποτελούν μάλλον προτερήματα για να το επιλέξει κάποιος υποψήφιος.

Το γεγονός ότι εδρεύει σε μια μικρή πόλη δίνει την ευκαιρία στο φοιτητή και τη φοιτήτρια να ζήσουν μια φοιτητική ζωή πιο συγκροτημένη, επιτρέπει τη δημιουργία αισθήματος συμμετοχής σε μια ακαδημαϊκή κοινότητα και οδηγεί σε απερίσπαστες σπουδές. Το μειονέκτημα της απόστασης και το πρόβλημα της διαμονής αμβλύνονται στο μέτρο που παρέχεται δωρεάν στέγαση σε σημαντικό ποσοστό φοιτητών και σίτιση για όλους.

Το γεγονός ότι τα τμήματα του ΤΕΙ μας μπήκαν από τα πρώτα στη διαδικασία εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης από την αρχή διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, καταγράφοντας ήδη πολύ θετικά αποτελέσματα, αναδεικνύει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών με τμήματα άλλων ΤΕΙ και πανεπιστημίων και η σχεδιαζόμενη αυτόνομη λειτουργία τους, δίνουν την ευκαιρία συνέχισης των σπουδών για όσους το επιθυμούν.

Από τα εμπειρικά δεδομένα προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πτυχιούχων απορροφάται από την αγορά εργασίας.

Μήπως για τους πιο πάνω λόγους αξίζει να ξαναδεί κανείς με μεγαλύτερη προσοχή τη δυνατότητα να σπουδάσει στην όμορφη φοιτητούπολη του Μεσολογγίου και τη γραφική Ναύπακτο.

* Πρόεδρος του ΤΕΙ Μεσολογγίου

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

«Υψηλό επίπεδο παραγωγής γνώσης»

Το ΤΕΙ Ηπείρου, αναλαμβάνοντας δυναμική πορεία από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, κατέκτησε και αδιαλείπτως καλλιεργεί ένα υψηλό επίπεδο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, προσφέροντας στα μέλη του -φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό- ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ζωντανό και δημιουργικό.

Τα τμήματά του έχουν καταρτίσει σύγχρονα προγράμματα σπουδών, που ανανεώνονται προσαρμοζόμενα στις τρέχουσες συνθήκες. Ανέπτυξαν εργαστήρια με σύγχρονο εξοπλισμό που δίνουν πρόσβαση σε προωθημένες γνώσεις και δεξιότητες. Θεμελίωσαν ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες με πλούσιους πόρους, έντυπους και ηλεκτρονικούς, και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Εκπόνησαν ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, ανταποκρινόμενα με επιτυχία στις προκλήσεις των καιρών. Θεσμοθέτησαν μια σειρά από δράσεις ουσιαστικής σύνδεσης του ακαδημαϊκού χώρου με την αγορά εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. Ανέπτυξαν ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπου οι φοιτητές τους μπορούν να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους. Προωθούν την εμπειρία της εκπόνησης της πρακτικής άσκησης των τελειοφοίτων τους στο μελλοντικό τους επάγγελμα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ενώ πολυάριθμοι είναι οι αλλοδαποί φοιτητές που επιλέγουν το ΤΕΙ Ηπείρου ως εκπαιδευτικό προορισμό.

Το ΤΕΙ Ηπείρου, εκμεταλλευόμενο τη μικρή κλίματα των αστικών οντοτήτων που το φιλοξενούν, προσφέρει στα μέλη του ένα περιβάλλον ανθρώπινο, ευχάριστο και προπαντός δημιουργικό. Με σταθερά βήματα, επιβεβαιώνει το προφίλ του ως καινοτόμο και πρωτοποριακό περιφερειακό ίδρυμα με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

* Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου

Συνεργασίες και με ξένα ΑΕΙ

ΑΠΘ

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης λειτουργούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) που οδηγούν σε απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής παρέχεται σχεδόν από όλες τις σχολές/τα τμήματα, είτε στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών είτε ανεξάρτητα στις σχολές/στα τμήματα εκείνα που δεν έχουν θεσμοθετημένα προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Αριστοτελείου είναι στην πλειονότητά τους δωρεάν. Από τα 67 μόλις τα τρία απαιτούν δίδακτρα. Η διάρκειά τους κυμαίνεται από δύο έως έξι εξάμηνα. Τα μεγαλύτερης διάρκειας είναι ιατρικά (όπως της Οδοντιατρικής) και ορισμένων Πολυτεχνικών Σχολών (όπως Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών).

Στο ΑΠΘ λειτουργούσαν ήδη μεταπτυχιακά προγράμματα από τη δεκαετία του '60, τα οποία χορηγούσαν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα. Με το Ν. 2083/92 λειτούργησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2008-09 τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των σχολών και των τμημάτων του πανεπιστημίου. Με τον παραπάνω νόμο δόθηκε η δυνατότητα λειτουργίας Διατμηματικών και Διαπανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΠΜΣ). Με το Ν. 3404/2005 ορίστηκε το πλαίσιο συνεργασίας ελληνικών πανεπιστημίων με αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για την οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή και για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Με την ψήφιση και τη δημοσίευση του Ν. 3685/08 ορίστηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 κ.ε.

Σύμφωνα με την Υ.Α. 2/79530/0022/2008 (ΦΕΚ 344/3.3.08 τΒ') εγκρίνεται η πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ για να επικουρούν μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων. Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης ανά μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζεται μέχρι 6 ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες εβδομαδιαίως για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε 8 ― πλέον των εργοδοτικών εισφορών. Με απόφαση Συγκλήτου, η σχετική σύμβαση καταρτίζεται από το Τμήμα Σπουδών (http://dps.web.auth.gr)

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα απασχοληθούν σε κάθε τμήμα καθώς και η διάρκεια της σύμβασης και ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίως ανά μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζονται από τα όργανα του οικείου τμήματος. Η διαδικασία που απαιτείται για τη συμπλήρωση της αναγγελίας πρόσληψης και υπογραφής της σύμβασης είναι σύντομη και ολοκληρώνεται αυθημερόν.

«Η Ανοιχτή Σύγκλητος λειτούργησε καταλυτικά σε κρίσεις»

Το παραδοσιακό πανεπιστήμιο οφείλει ταχύτατα να μεταλλαχθεί, προσαρμοζόμενο στη νεωτερικότητα και στις καινοφανείς, όσο και αδήριτες, ανάγκες των κοινωνιών, οι οποίες εισήλθαν ήδη στη νέα γνωστική τους περίοδο.

Αυτό το οφείλει στην κοινωνία, αφού λειτουργεί χάριν και χάρη σ' αυτήν.

Την τελευταία τετραετία, η Πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υλοποίησε τις προγραμματικές της εξαγγελίες που αφορούν τέσσερις πυλώνες. Την παιδεία-εκπαίδευση, την έρευνα με την καινοτομία και την αριστεία, τον ενιαίο συντονισμό όλων των ακαδημαϊκών και μη δράσεων και προεχόντως την ώσμωση με την κοινωνία.

Σ' όλους τους τομείς, οι προσπάθειες απέφεραν τουλάχιστον το εφικτό και αρκετές φορές το ευκταίο.

Επιγραμματικά μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω. Καταγράφηκε μείωση της εγκληματικότητας έως και 80% στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Δοκιμάστηκαν και εφαρμόστηκαν με πλήρη επιτυχία, χωρίς την ύπαρξη νομικού πλαισίου, νέοι καινοτόμοι δημοκρατικοί θεσμοί. Η Ανοιχτή Σύγκλητος λειτούργησε καταλυτικά και διεξοδικά σε περιόδους κρίσης. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο πρωτοεφαρμόστηκε τη 17η/11/2006 και έτσι αντιμετωπίστηκαν με λυσιτέλεια τα καταστροφικά γεγονότα και οι βανδαλισμοί που συνέβαιναν επί δεκαετίες. Καινοτόμοι, πετυχημένες και καθιερωμένες από ετών θεσμικές δράσεις είναι ο Συνήγορος του Φοιτητή, οι επιτροπές εσωτερικού ελέγχου, το Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών, το μητρώο ερευνητών, η αξιολόγηση Σχολών-Τμημάτων και υπηρεσιών, η νέα έδρα UNESCO για τη μετανάστευση -εθνικότητα- πολυπολιτισμό, ο νέος ηλεκτρονικός «Ιάσων» για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, η εφαρμογή Αριστείας-Ποιότητας, η ηλεκτρονική γραμματεία, η ώσμωση με την κοινωνία (δράσεις Τελλογλείου, φοιτητική εβδομάδα, υιοθεσία πυρόπληκτων περιοχών Ηλείας κ.λπ.) και άλλες.

Η θητεία των νυν πρυτανικών αρχών λήγει την 1η Σεπτεμβρίου.

* Πρύτανης του ΑΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δημοφιλή τα ΜΠΣ που συνδέονται με θέματα περιβάλλοντος

Αν και είναι από τα νεότερα πανεπιστήμια της χώρας μας, αφού επανιδρύθηκε μόλις το 1984, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ιδρύματα της χώρας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές του ιδρύματος, του οποίου τα τμήματα καλύπτουν όλους τους νομούς του Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίος, Ρόδος, Σάμος, Σύρος), αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ακαδημαϊκή δραστηριότητά του.

Τα περισσότερα τμήματά του προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία απευθύνονται σε όσους πτυχιούχους θέλουν να παρακολουθήσουν ένα προχωρημένο πρόγραμμα σπουδών ή να εμπλακούν σε ειδικότερη έρευνα σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργούν 15 μεταπτυχιακά προγράμματα. Ολα οδηγούν στην απόκτηση είτε μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης είτε διδακτορικού διπλώματος.

Τα πιο δημοφιλή μεταπτυχιακά προγράμματα είναι αυτά που συνδέονται με θέματα περιβάλλοντος και θαλάσσιων πόρων, όπως η διαχείριση παράκτιων περιοχών, η διατήρηση της βιοποικιλότητας (αυτό γίνεται σε συνεργασία με Γαλλικό Ιδρυμα), η περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση κι άλλα. Αυτά γίνονται από το τμήμα Επιστημών της Θάλασσας και το τμήμα Περιβάλλοντος.

Μεγάλη ζήτηση έχουν και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχει το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερης προσέγγισης είναι τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος απαιτείται να παρακολουθήσει ο φοιτητής έναν μονοετή ή διετή κύκλο μαθημάτων, καθώς και η συγγραφή διπλωματικής εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εγγραφούν σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υποβάλλουν στη γραμματεία την αίτησή τους. Τα κριτήρια για την επιλογή τους καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του κάθε τμήματος. Συνήθως οι υποψήφιοι περνούν από προφορική συνέντευξη και κάποια γραπτή δοκιμασία.

Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτείται εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, πρωτότυπης δηλαδή επιστημονικής εργασίας, η οποία πρέπει να συμβάλλει στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής είναι τα 3 χρόνια και η μέγιστη τα 6, κατά τη διάρκεια των οποίων ο υποψήφιος διδάκτωρ καλείται να αποκτήσει, να ερμηνεύσει, αλλά κυρίως να παραγάγει επιστημονική γνώση.

«Χρυσό» ΜΒΑ, στα τοπ 10 της Ευρώπης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Με 28 προγράμματα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διεκδικεί σημαντικό κομμάτι στην πίτα των μεταπτυχιακών σπουδών ανάμεσα στα ελληνικά ιδρύματα.

Τα τρία από αυτά γίνονται σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και όλα στοχεύουν στην εμβάθυνση της επιστημονικής κατάρτισης μέσω της ανάπτυξης της επιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας.

Ο απώτερος στόχος των προγραμμάτων είναι να δημιουργηθούν ικανά στελέχη που να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής. Το ΟΠΑ έχει ήδη αναπτύξει συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο κι έτσι δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγών και να πραγματοποιήσουν ένα μέρος της φοίτησής τους σε ίδρυμα του εξωτερικού.

Ενα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα μεταπτυχιακών είναι το πολύ γνωστό διεθνές ΜΒΑ International Program, το οποίο το επιλέγουν όχι μόνο Ελληνες αλλά και ξένοι φοιτητές, παρέχεται στην αγγλική γλώσσα και κατατάσσεται ανάμεσα στα 10 καλύτερα προγράμματα της Ευρώπης.

Ολα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που παρέχει το ΟΠΑ είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παρακολουθούν βήμα βήμα όλες τις διεθνείς εξελίξεις. Η φιλοσοφία και ο χαρακτήρας τους διέπονται από αρχές όπως αξιοκρατία, σύγχρονα προγράμματα σπουδών, καθηγητές με εμπειρία, εξοικείωση με σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους και νέες τεχνολογίες.

Τους όρους λειτουργίας του κάθε μεταπτυχιακού καθορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του ιδρύματος. Το κάθε τμήμα εγκρίνει Οδηγό Σπουδών, στον οποίο και καθορίζονται τα πάντα: οι κατηγορίες των υποψηφίων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι ημερομηνίες και ο τρόπος εγγραφής των ενδιαφερομένων.

Τα επιπέδου master προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

1. Πλήρους φοίτησης.

2. Μερικής φοίτησης.

3. Σε συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια.

Τα πλήρους φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους που έχουν ήδη ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές και συνεχίζουν για μεταπτυχιακές επιπέδου master. Οι φοιτητές αυτοί δεν μπορούν να εργάζονται αφού πρέπει να παρακολουθούν εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων που γίνεται κυρίως τις πρωινές ώρες. Το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί τουλάχιστον 12-15 μήνες. Εξαίρεση είναι το πρόγραμμα ΜΒΑ International. Σε αυτό οι φοιτητές πρέπει να έχουν εργαστεί για περίπου 3 χρόνια.

Τα πλήρους φοίτησης προγράμματα που προσφέρει το ΟΠΑ καλύπτουν 12 γνωστικά πεδία: Οικονομικής Επιστήμης, Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Υπηρεσιών, Master in Business Administration (Διεθνές πρόγραμμα), Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιστήμης των Υπολογιστών, Στατιστικής.

Τα προγράμματα μερικής φοίτησης απευθύνονται σε πτυχιούχους που έχουν βγει στην αγορά εργασίας και με τη συνέχιση των σπουδών τους θέλουν να επεκτείνουν τις γνώσεις τους. Εχουν συνήθως εργασιακή εμπειρία και τα μαθήματά τους τα παρακολουθούν τις απογευματινές ώρες. Λόγω όμως του μειωμένου χρόνου φοίτησης διαρκούν το διπλάσιο χρόνο από τα προγράμματα πλήρους φοίτησης, δηλαδή περίπου 2-2,5 χρόνια. Τόσο οι φοιτητές του πλήρους προγράμματος φοίτησης όσο και οι σπουδαστές του μειωμένου προγράμματος φοίτησης λαμβάνουν ακριβώς ισότιμα διπλώματα.

Πρόκειται για τα εξής προγράμματα: Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για στελέχη, Ευρωπαϊκών Σπουδών για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, Διοίκησης Υπηρεσιών, ΜΒΑ στην Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων, master in business Administration, Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη, Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με Νέες Τεχνολογίες, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Συμπληρωματικής Ειδίκευσης στη Στατιστική.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με δύο ακόμα πανεπιστήμια (το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Αθηνών) και παρέχει τρία μεταπτυχιακά προγράμματα στους κρίσιμους τομείς της τεχνολογίας και των θετικών επιστημών.

Οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ανάλογα με το πρόγραμμα που ακολουθούν, παίρνουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα. Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης μπορεί να χαρακτηρίζεται Master of Arts, Master of Sciences, Master in Business Administration. Για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η κατοχή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης καθώς και παρακολούθηση διαλέξεων και σεμιναρίων διδακτορικού επιπέδου που οργανώνουν τα αντίστοιχα τμήματα. Για να φτάσει κάποιος στο διδακτορικό δίπλωμα χρειάζεται 3 έως 4 χρόνια μεταπτυχιακών σπουδών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Κλειδί», ο καλός βαθμός πτυχίου

Εννέα προγράμματα, βασισμένα σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, με πιο δημοφιλή αυτά που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, έχει στον κατάλογο των μεταπτυχιακών του σπουδών το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Τα τρία προγράμματα, που γίνονται από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και προσελκύουν τους περισσότερους υποψηφίους, είναι διάρκειας 3 εξαμήνων για φοιτητές πλήρους απασχόλησης, περιλαμβάνουν 16 μαθήματα και παρέχουν δύο ειδικεύσεις. Οι φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα.

Και τα τρία αυτά προγράμματα αν και έχουν μεγάλη ζήτηση δέχονται μικρό αριθμό φοιτητών, καθώς στηρίζονται σε ομάδες μελέτης εργασίας, σε επισκέψεις σε επιχειρήσεις, σε διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών, σε διδάσκοντες με διεθνή παρουσία και διοικητική εμπειρία και κυρίως σε αυστηρή διάρθρωση σπουδών.

Η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ΜΒΑ προϋποθέτει όχι μόνο διάθεση από τους φοιτητές για μάθηση αλλά μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και σοβαρότητα στην παρακολούθηση των σπουδών. Και τα τρία μεταπτυχιακά γύρω από την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στοχεύουν στο να δώσουν στον φοιτητή όχι μόνο γερά εφόδια για το πώς διοικείται μια επιχείρηση, αλλά να του μεταλαμπαδεύσουν την εμπειρία και την ωριμότητα για ανάληψη πολλών ιδιαίτερων αρμοδιοτήτων.

Για να επιλεγεί κάποιος σε ένα από τα τρία αυτά μεταπτυχιακά απαιτείται καλός βαθμός πτυχίου, εργασιακή εμπειρία, ενώ αξιολογούνται ιδιαίτερα και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του.

Ενα επίσης δημοφιλές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, που συμπληρώνει φέτος εννέα χρόνια ζωής, είναι αυτό στην Εφαρμοσμένη Στατιστική που οργανώνει και παρέχει το τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Οταν ξεκίνησε το 2001, είχε στόχο να καλύψει μια κλασική επιστημονική περιοχή όπως είναι η Στατιστική, προσφέροντας στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, αλλά και συνδυάζοντας παράλληλα τη θεωρία με την πράξη, το εργαστήριο, τα στατιστικά πακέτα, το υπολογιστικό κομμάτι της Στατιστικής που είναι εξίσου ισχυρό, ενδιαφέρον και χρήσιμο.

Στο πρόγραμμα αρχικά εντάχθηκαν τέσσερις κατευθύνσεις που σχεδιάστηκαν πάνω σε σύγχρονα αντικείμενα, στα οποία η Στατιστική παίζει κυρίαρχο ρόλο. Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο, στο μεταπτυχιακό εισάγεται ακόμη μια νέα κατεύθυνση, το πρόγραμμα γίνεται πιο ευέλικτο με περισσότερα μαθήματα επιλογής, ενώ μειώνεται η ελάχιστη διάρκεια σπουδών από τα τέσσερα εξάμηνα που είναι σήμερα, στα τρία.

Οι πέντε πλέον κατευθύνσεις είναι οι εξής: Βιοστατιστική, Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά, Στατιστικός Ελεγχος Ποιότητας, Κοινωνική Στατιστική και Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει πλέον ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, με δυνατότητες επιλογής ποικιλίας μαθημάτων. Οι έρευνες που έχουν γίνει για την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων αυτών των μεταπτυχιακών στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι η επαγγελματική τους αποκατάσταση είναι σε πολύ υψηλά ποσοστά. Συγκεκριμένα, στελεχώνουν δημόσιους οργανισμούς, ειδικές υπηρεσίες υπουργείων και δημόσιων οργανισμών, τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία απαιτείται εξειδικευμένη στατιστική γνώση.

Ολοι οι πτυχιούχοι αυτών των προγραμμάτων σήμερα εργάζονται παραγωγικά ή κατέχουν υψηλόβαθμες θέσεις σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, σε εταιρείες έρευνας αγοράς, φαρμακευτικές εταιρείες, σε τμήματα στατιστικής μεγάλων νοσηλευτικών μονάδων, στα κέντρα προγραμματισμού και μελετών τραπεζικών οργανισμών, σε εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και σε άλλες ανάλογες θέσεις. Αρκετοί ακόμη από αυτούς διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων, με στόχο να εξοικειώσουν με τις στατιστικές έννοιες εργαζομένους που απασχολούνται πάνω σε τέτοια αντικείμενα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Φάκελος