Έντυπη Έκδοση

ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Σε 3 χρόνια παντού δασικοί χάρτες

Ασπίδα προστασίας από καταπατητές, αλλά και από επίδοξους εμπρηστές, επιχειρεί να ορθώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος με το σχέδιο νόμου για την επίσπευση των δασικών χαρτών, που θέτει προς διαβούλευση. Βασικός στόχος είναι μέσα σε μια τριετία και ειδικά στη βορειοανατολική Αττική από το φθινόπωρο, να χαραχθούν επιτέλους οι πράσινες γραμμές που θα καθορίζουν με σαφήνεια τα όρια των δασικών εκτάσεων.

Οι απόπειρες εκπόνησης δασικών χαρτών έχουν μεγάλη προϊστορία και «σκοντάφτουν» στο γεγονός ότι από τη σύγκριση των στοιχείων από τις αεροφωτογραφίες του 1945 και του 1960 έχουν... χαθεί πάνω 12 εκατ. στρέμματα δασοκάλυψης. Η πρωτοβουλία της Τίνας Μπιρμπίλη, που κατά κάποιο τρόπο βελτιώνει τον πρώτο της νόμο για τα καμένα της Αττικής, διαθέτει ορισμένα νέα στοιχεία, τα οποία εξασφαλίζουν οι εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά παραμένει πάντα εκτεθειμένη στις διασυνδέσεις των καταπατητών.

Τα καινούργια στοιχεία που εισάγουν οι προς συζήτηση θέσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος εντοπίζονται στους εξής τομείς:

1 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ. Ορίζεται ρητώς ότι δεν θα θιγούν τέτοια ζητήματα και θα διερευνηθεί αποκλειστικά ο δασικός χαρακτήρας μιας περιοχής. Εφόσον ένα ακίνητο ενταχθεί μέσα στην πράσινη γραμμή, ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσκομίσει στα δικαστήρια τίτλους από το 1833 και, εφόσον δικαιωθεί, θα του αναγνωριστεί η κυριότητα σε μια δασική περιοχή, που υπόκειται σε συγκεκριμένο καθεστώς αξιοποίησης.

2 ΥΠΟΒΑΘΡΑ. Ως σημείο αναφοράς καθορίζονται οι παλιότερες και πληρέστερες αεροφωτογραφίες κάθε περιοχής, που παραπέμπουν στο 1945. Αυτό συνάγεται και από την πρόβλεψη ότι, αν τα στοιχεία θεωρούνται απρόσφορα, τότε μπορεί να στηριχθούν οι καταγραφές των αεροφωτογραφιών του 1960. Με αυτό τον τρόπο, αν στην πράξη δεν γίνει κατάχρηση, ξεπερνιέται ένα μεγάλο εμπόδιο και ακυρώνονται προτάσεις που είχαν προωθηθεί τα τελευταία χρόνια και είχαν χαρακτηριστεί αντισυνταγματικές.

3 ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ. Αρμόδιες για να χαράξουν τις πράσινες γραμμές των δασών είναι οι υπηρεσίες δασών, που πλέον ανήκουν στις περιφέρειες. Με το σημερινό δεδομένο ότι οι υπάλληλοι δεν επαρκούν, είναι δυνατόν να ανατεθεί το καθήκον σε ιδιώτες μελετητές. Οι χάρτες των περιοχών εξασφαλίζονται στο Κτηματολόγιο και επομένως καλύπτονται από τους πόρους που διατίθενται από το συγκεκριμένο έργο. Προβλέπονται ταχύρρυθμες διαδικασίες για περιοχές που δεν καλύπτονται από το Κτηματολόγιο.

4 ΠΟΡΟΙ. Εξασφαλίζονται από το νεοθεσπιζόμενο «ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων», το ύψος του οποίου θα καθορίζεται με απόφαση των συναρμόδιων υπουργών Περιβάλλοντος και Οικονομικών. Το «δασόσημο» θα πληρώνουν όσοι διεκδικούν δασικές εκτάσεις και θα διατίθεται για τη χρηματοδότηση των δράσεων για τους δασικούς χάρτες. Αν δεν επαρκούν, θα αναζητούνται πρόσθετοι πόροι, αν περισσεύουν όμως δεν θα επιστρέφονται. Δεν διευκρινίζεται αν θα πληρώνουν όσοι υποβάλλουν ένσταση για λάθη των χαρτών.

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Προβλέπεται η ανάρτηση των δασικών χαρτών και από το Διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Παραμένει και ο κλασικός δρόμος της ανάρτησης στα δημοτικά καταστήματα. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέσω του Κτηματολογίου, αλλά και των ΚΕΠ, μαζί με τα στοιχεία που τις τεκμηριώνουν. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχουν όσοι διαθέτουν ακίνητα στην περιοχή, το Δημόσιο, αλλά και οι δήμοι, στα όρια των οποίων βρίσκεται η δασική έκταση. Προβλέπονται χρονοδιαγράμματα για κάθε βήμα, ενώ καθορίζονται τριμερείς επιτροπές που τις εκδικάζουν. Σε κάθε περίπτωση τηρείται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο.

6 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάρτησης, υποβολής ενστάσεων και εκδίκασής τους, ο δασικός χάρτης κυρώνεται από τον περιφερειάρχη και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ισχύει για πάντα, εκτός και αν υπάρξει τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, η επικύρωση γίνεται μέσα σε 40 ημέρες. Με το ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται μέτρα και για άλλους τομείς του υπουργείου Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα:

- Δημιουργείται «Πράσινο Ταμείο», το οποίο αποτελεί μετεξέλιξη του αδιαφανούς ΕΤΕΡΠΣ, αλλά και του τομέα δασών που υπήρχε μαζί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία στο υπουργείο Γεωργίας. Θα είναι ο αποδοχέας των τελών από τους ημιυπαίθριους και τις άλλες «τακτοποιήσεις», ενώ θα μπορεί να δέχεται δωρεές, χορηγίες, ακόμη και κληρονομιές. Υποχρεώνεται να κοινοποιεί μέσω Διαδικτύου όλες τις ενέργειες που χρηματοδοτεί και να εκπονεί ετήσιο απολογισμό. Θα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει δάνεια για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Θα είναι πιο ευέλικτο και θα έχει τη δυνατότητα να ιδρύει Α.Ε. για την προώθηση συγκεκριμένων μέτρων. Προβλέπεται υπηρεσία 20 ατόμων, με αποσπάσεις από το Δημόσιο, καθώς και 5μελής διοίκηση με πρόεδρο που μπορεί να είναι αποκλειστικής απασχόλησης, με ανάλογες απολαβές.

- Συγκροτείται στρατηγικό κέντρο περιβαλλοντικής πολιτικής, με συμμετοχή συναρμόδιων υπουργών, εκπροσώπων επιστημονικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και πέντε προσωπικοτήτων. Καθήκον είναι η λήψη αποφάσεων σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα πολλών Αρχών και έχουν εθνική σημασία.

- Πριμοδοτούνται όσοι θελήσουν να στελεχώσουν το σώμα επιθεωρητών περιβάλλοντος. Οι μετατάξεις θα γίνονται χωρίς γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, καθορίζονται οι εκτός έδρας μετακινήσεις έως 120 ημέρες και προβλέπονται ειδικές απολαβές, που πάντως δεν αποσαφηνίζονται. *

Βαφτίζονται πάρκα, παρακάμπτουν το ΣτΕ

Ενα τρικ επιστρατεύει το υπουργείο Περιβάλλοντος για να παρακάμψει τη διαχρονική άρνηση του ΣτΕ να εγκρίνει την πολεοδόμηση εκτάσεων που είναι πυκνοδομημένες από χρόνια, αλλά στις αεροφωτογραφίες του 1945 εμφανίζονται ως δασικές.

Με το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όλες οι μεγάλες αδόμητες εκτάσεις χαρακτηρίζονται άλση ή πάρκα, ανάλογα με την έκτασή τους και παραμένουν εκτός σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση η νέα πολεοδομική μελέτη κυρώνεται με διάταγμα, που σημαίνει ότι θα έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση του ΣτΕ για να μην υπάρξουν νέες περιπέτειες για τους ιδιοκτήτες.

Με τη διάταξη αυτή, εφόσον επικυρωθεί από τη Βουλή, καλύπτονται τα παρατράγουδα που έχουν δημιουργηθεί σε σημαντικούς δήμους, όπως ο Αγιος Στέφανος και η Ανοιξη, που εντάχθηκαν σε σχέδιο, το οποίο στη συνέχεια καταρρίφθηκε στο ΣτΕ λόγω του ότι περιλάμβανε και δασικά τμήματα. Θα νομιμοποιηθούν πολλές γειτονιές της Ανθούσας, της Λούτσας, του Πόρτο Ράφτη και αλλού που δεν μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο.

Οι ιδιοκτήτες, πάντως, θα χρειαστεί να περιμένουν έως και τρία χρόνια, αφού αναστέλλεται η οικοδομική δραστηριότητα σε αμφισβητούμενες περιοχές και οικισμούς που δεν διαθέτουν οριοθέτηση για δύο χρόνια, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση για άλλους 12 μήνες.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)