Έντυπη Έκδοση

Πρότυπο πρόγραμμα απεξάρτησης από το ΑΠΘ

Απεξάρτηση μέσω του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνολικά 481 χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών υποστήριξε, μέσα στο 2009, το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ που υλοποιείται με τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ.

Την ίδια χρονική περίοδο εξυπηρετήθηκαν συνολικά 916 πολίτες με διαφορετικού τύπου αιτήματα. Από αυτούς οι 481 ήταν χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών και οι 185 συγγενείς χρηστών. Από τους 481 χρήστες ψυχοτρόπων ουσιών, οι οποίοι προσήλθαν στο πρόγραμμα, οι 408 είχαν πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά και 73 από αλκοόλ. Τα υπόλοιπα 250 άτομα συμμετείχαν στις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος (υποστήριξη σε άλλα ζητήματα, υποστήριξη για τη δημιουργία ομάδων αυτοβοήθειας, εκπαίδευση λειτουργών υγείας και φοιτητών). Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, δεν γίνεται χρήση υποκαταστάτων και δεν υπάρχουν λίστες αναμονής. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν για τους εξαρτημένους και έναντι μικρού αντιτίμου για τα μέλη των οικογενειών τους. Από τον Φεβρουάριο του 2001 έχει αναπτύξει μια σειρά από δράσεις με βασικό στόχο την προαγωγή της αυτοβοήθειας στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και κυρίως του προβλήματος της εξάρτησης, καθώς και την εκπαίδευση λειτουργών υγείας σε καινοτόμους μεθοδολογίες αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με άξονα την αυτοβοήθεια και τις εφαρμογές της. Το Ημερήσιο Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων αποτελεί την κομβική δράση του Ανοιχτού Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης. Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά από τις 10.00 έως τις 20.00 και τις Κυριακές από τις 13.00 έως τις 20.00 (Μητροπόλεως 10). Οι βασικοί άξονες λειτουργίας του είναι: Η ευαισθητοποίηση στην αυτοβοήθεια. Η υποστήριξη μελών ομάδων αυτοβοήθειας. Η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για ανθρώπους σε αρχική φάση απεξάρτησης. Η κινητοποίηση και εμψύχωση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών για έναρξη ή συνέχιση της προσπάθειας απεξάρτησης σε συστηματική βάση. Η διασύνδεση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών με παλιότερα μέλη των ομάδων αυτοβοήθειας. Η κινητοποίηση των χρηστών ψυχοτρόπων ουσιών που προσεγγίζουν το Ημερήσιο Κέντρο για συμμετοχή στις υπόλοιπες δράσεις του Ανοικτού Προγράμματος. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη ανθρώπων που έχουν ένα σημαντικό διάστημα αποχής από τη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών σε επιμέρους προβλήματά τους.

Η ιστοσελίδα του Κέντρου είναι: http://selfhelpgreece.wordpress.com. Και το τηλέφωνο: 2310-500477. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Ψυχολογίας του ΑΠΘ, Φοίβος Ζαφειρίδης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Ναρκωτικά εξαρτησιογόνες ουσίες και απεξάρτηση