Έντυπη Έκδοση

Φαλκιδεύουν τη διετή

Στα «ψιλά» (στις υποσημειώσεις) της Εκθεσης της Τραπέζης της Ελλάδος γίνονται αναφορές σε σενάριο πολύ κοντινό προς την πραγματικότητα, όπου φαίνεται ότι η «ευελιξία» κατατρώει τις μισθολογικές αυξήσεις.

Κατά το σενάριο αυτό, με τη μειώση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας καθώς και την περικοπή των αποδοχών, η αύξηση των καταβαλλόμενων αποδοχών θα περιοριστεί σε 3,1%. Στην πράξη, δηλαδή, θα παραμείνει στα χαρτιά η διετής Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που για το 2009 προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κατώτατων αποδοχών κατά 5,7%. Το ίδιο θα ισχύσει και για τις κλαδικές συμβάσεις, από τις οποίες προκύπτει αύξηση των συμβατικών αποδοχών κατά 5,8%.

Συγκεκριμένα στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2008-2009, που κατέθεσε στη Βουλή ο διοικητής Γ. Προβόπουλος στις αρχές της εβδομάδας, και στο τμήμα για τις αυξήσεις των μέσων αποδοχών αναφέρεται:

* Στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα, η διετούς διάρκειας Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που υπογράφηκε πέρυσι, προβλέπει για το 2009 μέση ετήσια αύξηση των κατώτατων αποδοχών κατά 5,7%. Εξάλλου, από τις επίσης διετούς διάρκειας κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις προκύπτει μέση ετήσια αύξηση των συμβατικών αποδοχών κατά 5,8% το 2009, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατά τι μικρότερη αύξηση των μέσων καταβαλλόμενων αποδοχών (κατά 5,4%). Αυτά, «υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πολύ περιορισμένες οι επιπτώσεις των δυσμενών οικονομικών συνθηκών».

* Αμέσως μετά στην έκθεση προστίθεται ότι: «Εάν όμως επαληθευθούν ορισμένες δυσμενέστερες υποθέσεις, ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η αύξηση των μέσων καταβαλλόμενων αποδοχών στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα ενδέχεται να περιοριστεί στο 3,1%». Και με παραπομπή στα ψιλά γράμματα των υποσημειώσεων της Εκθεσης διευκρινίζεται ότι οι δυσμενέστερες υποθέσεις που περιορίζουν την αύξηση σε κατά τι από το μισό έναντι αυτής που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις, είναι οι ακόλουθες:

* Πρώτον, μόνο για το 40% των απασχολουμένων στον μη τραπεζικό ιδιωτικό τομέα η αύξηση των καταβαλλόμενων αποδοχών θα περιλαμβάνει την αύξηση των συμβατικών αποδοχών και μια μικρή θετική επίδραση της «ωρίμανσης».

**Δεύτερον, για το 50% των απασχολουμένων στον ίδιο τομέα η τελική αύξηση των καταβαλλόμενων αποδοχών θα είναι πολύ μικρότερη από ό,τι εκείνη των συμβατικών, επειδή θα μειωθούν οι μέσες εβδομαδιαίες ώρες εργασίας κατά 4% λόγω μηδενισμού των υπερωριών. Και

* Τρίτον, το 10% των απασχολουμένων θα αποδεχθεί προσωρινή, για το 2009, περικοπή των αποδοχών του, της τάξης του 10%.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζα της Ελλάδος
Απασχόληση και ανεργία
Για το ίδιο θέμα
Ο Κομισάριος βάζει χέρι και στους ιδιωτικούς μισθούς