Έντυπη Έκδοση

«Λυπητερές» 5 εκατ. ευρώ

ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΤτΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ύψους 5,215 εκατ. ευρώ έχει επιβάλει τα τελευταία τρία χρόνια η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) στα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, δημοσιοποιώντας παράλληλα τα ονόματά τους. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε η «Οικονομία» και υπάρχουν στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής.

Η ειδοποιός διαφορά έναντι παλαιότερων ετών - όπως πολύ εύστοχα παρατήρησαν ορισμένοι αναγνώστες της «Κ.Ε.»- είναι ότι τα τελευταία χρόνια, από το 2008, δημοσιοποιούνται αναλυτικά όχι μόνο οι παραβάσεις που εντοπίζουν οι ελεγκτές της ΤτΕ, αλλά και τα ονόματα των τραπεζών που υποπίπτουν σε αυτές. Μια δεύτερη διαφορά είναι ότι επιβάλλονται κυρώσεις όχι με τη μορφή της άτοκης κατάθεσης όπως παλαιότερα, αλλά με τη μορφή προστίμων υπέρ του ελληνικού Δημοσίου. Ετσι, για λόγους συγκρισιμότητας έχουν μετατραπεί οι άτοκες καταθέσεις σε πραγματικό κόστος για τις τράπεζες ανεξάρτητα εάν τα ποσά αυτά μέχρι τότε δεν τα εισέπραξε το ελληνικό Δημόσιο.

Οσοι συνεπώς αναρωτιούνται πώς έγιναν αυτές οι αλλαγές, η απάντηση έρχεται από τις πρόνοιες του νόμου 3601 του 2007. Ο νόμος αυτός έδωσε τη δυνατότητα στην Τράπεζα της Ελλάδος να δημοσιοποιεί τις κυρώσεις και τα ονόματα για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά, εφόσον κρίνει ότι η κίνηση αυτή δεν είναι πιθανό να δημιουργήσει κίνδυνο σοβαρής διατάραξης των χρηματοπιστωτικών αγορών ή δυσανάλογης ζημίας στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η τελευταία βέβαια διατύπωση ήταν το επιχείρημα όσων μάχονταν κατά της δημοσιοποίησης των ονομάτων, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με άλλους φορείς που έχουν αρμοδιότητες εποπτείας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Ανταγωνισμού κ.ά). Η εφαρμογή του πάντως σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση καθυστέρησε μερικούς μήνες. Ενώ ο νόμος ψηφίστηκε το 2007, όταν ήταν διοικητής της ΤτΕ ο Ν. Γκαργκάνας, η δημοσιοποίηση ξεκίνησε το 2008 επί του σημερινού διοικητή Γ. Προβόπουλου.

Από τα στοιχεία προκύπτουν δύο ακόμα συμπεράσματα:

- Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί αφορούν τέσσερις κατηγορίες παραβάσεων.

- Εχουν επιβληθεί όχι μόνο στις μεγαλύτερες τράπεζες, που λόγω υψηλού μεριδίου αγοράς κάτι τέτοιο είναι λίγο έως πολύ αναμενόμενο, αλλά και σε μικρότερες.

Ετσι, έχουν επιβληθεί κυρώσεις α) για παραβάσεις στη διαφάνεια τραπεζικών συναλλαγών, β) για ελλιπή συστήματα εσωτερικού ελέγχου γενικά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας γ) για μη κάλυψη δεικτών ρευστότητας και δ) για πρακτικές εισπρακτικών εταιρειών.

Τα μεγαλύτερα πρόστιμα έχουν επιβληθεί στις τράπεζες Εθνική, Eurobank, Εμπορική, Alpha Bank, Marfin-Εγνατία και Αττικής. Τα μικρότερα έχουν καταλογιστεί στις Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Αχαϊκή Συνεταιριστική, Bayerishe Εμπορική Credit Com, Γενική και HSBC.

Η ΤτΕ δεν είναι μοναδική υπεύθυνη για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών. Για παράδειγμα η ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων περί ανατοκισμού και η καταχρηστικότητα των όρων συναλλαγών ανήκουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Ανάπτυξης).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα