Έντυπη Έκδοση

Στέγη στο Χ.Α. απέκτησαν τα δομημένα

«Στέγη» στο Χρηματιστήριο βρίσκουν τα περιβόητα δομημένα ομόλογα με νομοσχέδιο «σκούπα» για την κεφαλαιαγορά.

Με τα «δομημένα» στην πλατφόρμα του Χ.Α., εισάγονται προς διαπραγμάτευση και εταιρικές εκδόσεις αλλά και ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου που ήδη τελούν προς διαπραγμάτευση στο ΗΔΑΤ. Ακόμα, προωθούνται αλλαγές στη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: το διοικητικό συμβούλιο γίνεται 7μελές (από 9μελές) και οι φορείς της (θεσμικοί, χρηματιστές κ.ά.) παύουν να εκροσωπούνται και θα διορίζονται υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας, με έναν εκπρόσωπο του Χ.Α. και έναν της Τράπεζας της Ελλάδος.

Για πρώτη φορά θεσπίζεται δυνατότητα παράλληλης διαπραγμάτευσης μετοχών ξένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο (ναυτιλιακές και επιχειρήσεις ΝΑ Ευρώπης μέσω ETF's), ενώ το ίδιο ισχύει και για αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επενδυτικά προϊόντα. Καθιερώνεται η «ευθύνη αναδόχου» φορέων (τράπεζες, ΑΕΠΕΥ) που διαμεσολαβούν σε προετοιμασία και εισαγωγή εταιρειών με πρόστιμα μέχρι 3 εκατ. ευρώ.

Περιλαμβάνει επίμαχη διάταξη μείωσης στο 0,55% από 2% τέλους παρεπιδημούντων, μείωσης στο 0,033% από 0,1% (κτίσματα και 0,6% οικόπεδα) του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων στη διετία 2009 -2010 και κατάργησης εισφοράς ν.128 για φετινά τραπεζικά δάνεια. Η χρηματοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων θα συζητηθεί σε συνάντηση του υπουργού Τουρισμού και του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος την προσεχή εβδομάδα.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Χρηματιστήριο Αθηνών