Έντυπη Έκδοση

Θέλουν εργαζόμενους με πτυχίο και ευρύτερες γνώσεις

Ειδικευμένους εργαζόμενους αλλά με ευρύτερες γνώσεις και δεξιότητες ζητούν οι επιχειρήσεις στη Μαγνησία, σύμφωνα με έρευνα (4/12/2009 - 15/4/2010) του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης του νομού σε 299 επιχειρήσεις των κλάδων Τουρισμού, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Η έρευνα έδειξε ότι οι απασχολούμενοι στον τουριστικό κλάδο γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενό τους (94%), στην Υγιεινή & Ασφάλεια (87%), στους τρόπους επικοινωνίας - δ. σχέσεων και ομαδικής εργασίας (83%). Επίσης ότι δείχνουν ικανότητες απόκτησης και εφαρμογής νέων γνώσεων (82%), ενώ το 81% γνωρίζουν ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρώσικα).

Η μεγάλη πλειονότητα των ξενοδόχων θέλουν τα στελέχη τους να διαθέτουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου τους (91%), ικανότητες απόκτησης-εφαρμογής νέων γνώσεων (89%), ικανότητες επικοινωνίας-δημοσίων σχέσεων και ομαδικής εργασίας (83%) και οργάνωσης, διοίκησης (81%).

Στον κλάδο εστίασης-διασκέδασης οι περισσότερες επιχειρήσεις προτάσσουν την καλή γνώση του αντικειμένου (94%), του τομέα Υγιεινής-Ασφάλειας (89%), τις γνώσεις ξένης γλώσσας (83%) (αγγλικά, γερμανικά) και την επικοινωνία - δημόσιες σχέσεις (80%).

Στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες η ιεράρχηση των προσόντων είναι 89% για τις γνώσεις του αντικειμένου, 76% για τις ξένες γλώσσες (αγγλικά), 68% για χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, 67% για απόκτηση-εφαρμογή νέων γνώσεων.

Στη βιομηχανία, 8 στα 10 στελέχη έχουν γνώσεις Υγιεινής-Ασφάλειας και διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίας, οργάνωσης, ελέγχου, καθοδήγησης εργασιών.

Τέλος, το 91% των εμπορικών επιχειρήσεων ενδιαφέρονται κυρίως τα στελέχη τους να γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, να είναι ικανά στη διαπραγμάτευση, στις πωλήσεις, στη διαχείριση παραπόνων (72%), στην επικοινωνία-δημόσιες σχέσεις (67%) και στην προσαρμογή, υπευθυνότητα και πρωτοβουλία (63%).

Η έρευνα κατέγραψε αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί παρέχοντας τις γνώσεις που ζητούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις με τα μεγέθη, κατά κλάδο, να διαβαθμίζονται από το 58% έως το 70%. Γι' αυτό επισημαίνεται η ανάγκη για άμεσες αναθεωρήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, του πλαισίου διά βίου μάθησης και κατάρτισης και η προσαρμογή τους στις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Επιχειρήσεις
Απασχόληση και ανεργία