Ηλεκτρονική Έκδοση

Με κοινή υπουργική απόφαση οι αμοιβές των επικεφαλής της ΕΡΤ

Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο οποίο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την ΕΡΤ. Σε αυτό διαχωρίζονται πλέον οι θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και το ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο ορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά και των γενικών διευθυντών θα ορίζονται ορίζεται επίσης με Κοινή Υπουργική Απόφαση των δύο παραπάνω και «κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη». Και με αυτό τον τρόπο θα ξεπεραστεί η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική τουλάχιστον ως προς την αμοιβή του διευθύνοντος συμβούλου και γενικών διευθυντών της ΕΡΤ.

Με ΚΥΑ επίσης θα ορίζονται και οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης το οποίο θα συνεχίσει να απαρτίζεται από 11 μέλη, δύο εκ των οποίων θα είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Με εξαίρεση τους εκπροσώπους των εργαζομένων τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να είναι υπάλληλοι της ΕΡΤ, προμηθευτές ή αντισυμβαλλόμενοι (με σύμβαση έργου ή άλλη σύμβαση) της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που αναπτύσσει δραστηριότητα στο χώρο της ραδιοφωνίας ή τηλεόρασης

Οι μέχρι σήμερα προβλεπόμενες αρμοδιότητες προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου ασκούνται εφεξής από το ΔΣ της ΕΡΤ και μπορούν να ανατίθενται με απόφασή του στον διευθύνοντα σύμβουλο. Αν αυτός παραιτηθεί η εκλείψει και μέχρι να ορισθεί νέος, το ΔΣ της ΕΡΤ μπορεί να αναθέτει τις αρμοδιότητές του σε κάποιο μέλος του, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να μεταβιβάσει αρμοδιότητές του σε γενικούς διευθυντές ή διευθυντές ενημερώνοντας το Δ.Σ.

Διευθύνων σύμβουλος και γενικοί διευθυντές είναι ελευθέρως ανακλητοί και κατά τη διάρκεια της θητείας τους αναστέλλεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητάς τους. Οι γενικοί διευθυντές μπορεί να απασχοληθούν παράλληλα και σε θυγατρικές της ΕΡΤ χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου νόμου διορίζονται με θητεία μέχρι 30/6/2012 τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΡΤ χωρίς να απαιτείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΕΡΤ
Υπουργείο Πολιτισμού
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)