Έντυπη Έκδοση

Θέλουν το ΑΠΘ οικολογικό

Σε πρώτο οικολογικό πανεπιστήμιο της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σκοπεύει να μετατρέψει το Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη η νέα πρυτανική αρχή βελτιώνοντας συνάμα και την ποιότητα ζωής στο κέντρο της πόλης αφού οι πράσινες εφαρμογές αφορούν και τα 43 στρέμματα στα οποία εκτείνεται η πανεπιστημιούπολη.

Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των περίπου 2.500 μελών του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού του ΑΠΘ θα επιτρέψει τον σχεδιασμό μεγάλου εύρους ολοκληρωμένων παρεμβάσεων που θα ελαχιστοποιήσουν το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Πανεπιστημίου, μας λέει ο αντιπρύτανης Γιάννης Παντής, ο οποίος εκτιμά ότι αν αυτό γίνει σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, θα δώσει οικονομικές προοπτικές για πολλές από αυτές τις δραστηριότητες.

Για παράδειγμα όταν μιλάμε στο πλαίσιο του πλάνου για οικολογικό πανεπιστήμιο για παραγωγή ενέργειας από ανενεώσιμες πηγές εννοούμε, εξηγεί ο αντιπρύτανης, ότι θα κάνουμε πράξη την εγκατάσταση διασυνδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση των στεγών, των κτιρίων, των αγροκτημάτων και των γαιών που διαθέτει το Αριστοτέλειο. Για την εξοικονόμηση ενέργειας θα προχωρήσουμε σε αποδοτικές επεμβάσεις στα κτίρια με μονώσεις, με πράσινες στέγες, φωτισμό που δεν θα προέρχεται από ενεργοβόρες πηγές.

Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν εντάσσονται και στους εξής άξονες:

* Μείωση ρύπανσης - ανάπλαση Campus.

Αυτό σημαίνει περιμετρικές φυτεύσεις δέντρων για τη μείωση της ατμοσφαιρικής και ηχητικής ρύπανσης, αλλά και απαγόρευση της κυκλοφορίας Ι.Χ. οχημάτων στο Campus. Επίσης προωθείται μελέτη για τη διαμόρφωση νέων δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς με στόχο την αύξηση της χρήσης τους από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

* Διαχείριση απορριμμάτων που θα υλοποιείται με την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης χαρτιού, υλικών και σκουπιδιών και τον έλεγχο συλλογής και διαχείρισης χημικών αποβλήτων και καταλοίπων από ιατρικές και πειραματικές εφαρμογές.

* Οικοανάπτυξη: που «μεταφράζεται» σε παραγωγή βιολογικών προϊόντων στο αγρόκτημα του ΑΠΘ με παράλληλη προώθηση οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις αναψυχής του Πανεπιστημίου στο Περτούλι, στον Χολομώντα, στο Ποσείδι.

Στον άξονα οικοανάπτυξη υπάρχει η δραστηριότητα για κατανάλωση-εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στους χώρους εστίασης του Ιδρύματος.

Για όλα αυτά, και για κάθε μία από τις παρεμβάσεις θα εφαρμόσουμε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της πανεπιστημιακής κοινότητας, αναφέρει ο αντιπρύτανης Γιάννης Παντής, σύμφωνα με το σκεπτικό της νέας πρυτανικής αρχής που εκτός των άλλων στοχεύει στην προώθηση της εθελοντικής συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η μετατροπή του ΑΠΘ σε πρώτο ελληνικό οικολογικό πανεπιστήμιο θα αποτελέσει υπόδειγμα πρακτικής της αειφόρου ανάπτυξης για φορείς και την ελληνική κοινωνία γενικότερα. Οι νέες πρυτανικές αρχές του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος αναμένουν η πρωτοβουλία τους να βρει θετική ανταπόκριση από την κυβέρνηση για την υλοποίηση ενός εγχειρήματος «απόλυτα συμβατού με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία
Ενέργεια/Φωτοβολταϊκά/Εναλλακτικές/Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)