Έντυπη Έκδοση

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ: VALEUR ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΜ

Πώς να πάρετε πίσω λεφτά σας από τράπεζες

Επιστροφή των χρημάτων «παραφουσκωμένων λογαριασμών» (ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.ά.) οι οποίοι εξοφλούνται με πάγια εντολή, δικαιούνται πλέον να ζητήσουν οι καταναλωτές, σύμφωνα με τη νέα οδηγία πληρωμών, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από την αρχή του μήνα.

Οταν καταθέτουμε μετρητά στο γκισέ ή σε ΑΤΜ, αυτά αποκτούν αξία την ίδια και όχι την επόμενη ημέρα Οταν καταθέτουμε μετρητά στο γκισέ ή σε ΑΤΜ, αυτά αποκτούν αξία την ίδια και όχι την επόμενη ημέρα Στον νόμο με τον οποίο ενσωματώθηκε η συγκεκριμένη οδηγία στο εθνικό δίκαιο (3862), τίθεται τέλος στο valeur που έβαζαν οι τράπεζες ακόμη και σε καταθέσεις μετρητών, τα οποία πρέπει να είναι πλέον διαθέσιμα στον δικαιούχο την ίδια ημέρα που γίνεται η κατάθεση. Σταδιακά, τα οφέλη για τους συναλλασσόμενους εκτιμάται ότι θα πολλαπλασιαστούν μετά την κατάργηση των εθνικών συνόρων εντός της Ε.Ε. για τη μεταφορά πιστώσεων μέσω εμβασμάτων, καθώς και για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Για τους καταθέτες ο νέος νόμος είναι ευεργετικός, καθώς περιορίζει το χρόνο που μπορεί να «κρατά δεσμευμένα» χρήματα μια τράπεζα, όταν αυτά κατατίθενται σε έναν απλό λογαριασμό. Ετσι, για παράδειγμα, όταν καταθέτουμε μετρητά σε τραπεζικό λογαριασμό φυσικού προσώπου στο ταμείο ή σε ΑΤΜ, αυτά αποκτούν αξία (η λεγόμενη valeur) την ίδια και όχι την επόμενη μέρα.

Επίσης, η μεταφορά ευρώ από λογαριασμό σε λογαριασμό, είτε αυτός ανήκει στο ίδιο πρόσωπο είτε σε άλλον πελάτη της τράπεζας, γίνεται με valeur ίδιας μέρας, ενώ στην περίπτωση που δεχόμαστε έμβασμα ή εντολή πληρωμής σε ευρώ από άλλη τράπεζα του εσωτερικού/εξωτερικού, τα χρήματα πιστώνονται με ημερομηνία αξίας την ίδια μέρα με εκείνη που έφτασαν στην τράπεζα.

**Για τις συναλλαγές που πραγματοποιούμε σε ξένο νόμισμα σε χώρα του εξωτερικού, θα μπορούμε να δούμε αναλυμένο το ποσό στο νόμισμα της συναλλαγής και σε ευρώ, καθώς και τη συναλλαγματική ισοτιμία μετατροπής που ίσχυσε, ενώ μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή χρημάτων, ακόμα και 13 μήνες μετά τη συναλλαγή, όταν αποδειχθεί μη εγκεκριμένη συναλλαγή πληρωμής.

Προθεσμία 13 μηνών

**Για τις επιστροφές χρημάτων σε περιπτώσεις μη εγκεκριμένης ή εσφαλμένης χρέωσης του λογαριασμού ο νόμος προβλέπει ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε άμεση επιστροφή του ποσού, εφόσον ειδοποιήσει τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εντός 13 μηνών από την ημερομηνία χρέωσης.

**Στην περίπτωση που ο καταναλωτής έχει εγκρίνει πληρωμή, χωρίς όμως να έχει προσδιορίσει εκ των προτέρων το ακριβές ποσό -όπως συνήθως συμβαίνει στις κρατήσεις ξενοδοχείων με τη χρήση πιστωτικής κάρτας ή στις περιπτώσεις ενοικίασης αυτοκινήτου- και η τελική χρέωση δεν είναι εκείνη που αυτός εύλογα ανέμενε, τότε η τράπεζα θα πρέπει να του το επιστρέψει εφόσον το αμφισβητήσει εντός 8 εβδομάδων.

**Τέλος, αν ο καταναλωτής έχει εγκρίνει την πράξη πληρωμής, αλλά η τράπεζα διαπράξει σφάλμα κατά την εκτέλεσή της, όπως παράλειψη πληρωμής ή χρέωση διαφορετικού ποσού, καθυστερημένη ή διπλή πληρωμή, ο καταναλωτής μπορεί να απαιτήσει επανόρθωση εντός 13 μηνών. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα