Έντυπη Έκδοση

Κατάργηση ή περικοπή στις συντάξεις άγαμων θυγατέρων

Αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης σε άγαμη ή διαζευγμένη θυγατέρα, αν έχει εισόδημα πάνω από 22.550,41 ευρώ.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και βάσει του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου 3865/2010, στην περίπτωση που ο θάνατος του δικαιοπαρόχου (γέννηση δικαιώματος) επέρχεται από 21.7.2010 και μετά, για όλες τις συντάξεις του Δημοσίου (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, ΟΣΕ κ.λπ.) προβλέπεται:

1Καταργείται το δικαίωμα συνταξιοδότησης των διαζευγμένων θυγατέρων από το 2011.

2Εξομοίωση άγαμων θυγατέρων με άγαμους γιους, όταν έλκουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1982. Δηλαδή, κόρες και γιοι δικαιούνται σύνταξης, εφόσον είναι ανίκανοι ή ανήλικοι ή μετά την ενηλικίωσή τους, εφόσον σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε δημόσια ΙΕΚ και μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, βάσει ετών φοίτησης και για ακόμη ένα έτος, με ανώτατο ηλικιακό όριο το 24ο έτος.

Πέντε προϋποθέσεις

3Από την κατάργηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης, εξαιρούνται οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που έλκουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο μέχρι 31.12.1982, για τις οποίες όμως θεσπίστηκαν «5» προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

α) συμπλήρωση 50ού έτους ηλικίας στις 31.12.2010 (γεννηθείσες μέχρι 1960),

β) να μην έχουν μηνιαίο εισόδημα από Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, σήμερα 364,45 ευρώ μηνιαίως,

γ) να μην έχουν φορολογητέο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από 4.373,40 ευρώ φέτος,

δ) να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη και να μην έχουν ασφαλιστεί για σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης, για χρόνο με βάση τον οποίο, σε συνδυασμό και με την ηλικία τους, προσδοκούν να θεμελιώσουν δικαίωμα ανταποδοτικής σύνταξης από αυτόν και

ε) η σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του Δημοσίου, σήμερα 728,90 ευρώ μηνιαίως.

4Το όριο των 728,90 ευρώ μηνιαίας σύνταξης ισχύει και για τον προσδιορισμό του ποσού του μεριδίου σύνταξης της θυγατέρας, στην περίπτωση που στην κατά μεταβίβαση σύνταξή της υπάρχουν συνδικαιούχα πρόσωπα, όπως επιζών σύζυγος, άλλη θυγατέρα κ.ά.

Περιορισμοί στο ποσό

5Επιβάλλονται αυστηρότεροι περιορισμοί στο ποσό των καταβαλλομένων συντάξεων (πολιτικές, στρατιωτικές, πολεμικές, συντάξεις ΟΣΕ κ.λπ.) για ενήλικες άγαμες θυγατέρες, πλην όσων σπουδάζουν και όχι πέραν του 24ου έτους ηλικίας, καθώς και για ανίκανες με αναπηρία 67% και άνω.

6Η σύνταξη (δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι επικουρικές που τη συνοδεύουν) καταβάλλεται από 100% αν το συνολικό εισόδημα είναι μέχρι 11.275,20 ευρώ ή αναστέλλεται η καταβολή της, αν ξεπερνάει τα 22.550,41 ευρώ.

7Στην περίπτωση δύο συντάξεων, αναστέλλονται και οι δυο, όταν το συνολικό εισόδημα (πλην αυτών των δυο συντάξεων και των επικουρικών τους) ξεπερνάει τα 22.550,41 ευρώ (60πλάσιο ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη).

8Αν το συνολικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο εισοδήματος, ελέγχεται μόνο η μικρότερη σύνταξη, η οποία περιορίζεται ή αναστέλλεται, αναλόγως. Η μεγαλύτερη σύνταξη, καθώς και οι επικουρικές της, λαμβάνονται υπ' όψιν για τον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος. Η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη.

9Αν το συνολικό εισόδημα προέρχεται μόνο από τις δύο συντάξεις και τις επικουρικές αυτών, ελέγχεται μόνο η μικρότερη σύνταξη και ως εισόδημα λαμβάνεται υπ' όψιν η μεγαλύτερη σύνταξη και η επικουρική της. Η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη.

10Αν η θυγατέρα παίρνει δυο συντάξεις από το Δημόσιο, από τον γονιό και δική της ή ως μέλος πατρικής οικογένειας, η δεύτερη σύνταξη και οι επικουρικές λαμβάνονται υπ' όψιν για τον προσδιορισμό του συνολικού εισοδήματος.

11Αν στη σύνταξη συμμετέχουν και άλλα συνδικαιούχα πρόσωπα, τότε παρέχεται η δυνατότητα στη θυγατέρα, της οποίας η σύνταξη περικόπτεται, να ζητήσει την αναστολή του μεριδίου της. Οπότε αναπροσαρμόζεται ανάλογα η σύνταξη του άλλου συνδικαιούχου, όπως και στην περίπτωση αναστολής της σύνταξης. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Οικονομικών
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση